Άρον – άρον Οικονομική Επιτροπή στο Δ. Μακρακώμης

Δημοτικό Συμβούλιο με τον προϋπολογισμό του 2017 στις 19/1

Κατεπείγουσα σύγκληση σε λίγη ώρα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μακρακώμης έχει συγκαλέσει ο Πρόεδρος της και Δήμαρχος Θύμιος Παπαευθυμίου.

Η συνεδρίαση ξεκινά στις 2 στην αίθουσα συνεδρίασης στο Δημοτικό Κατάστημα (Πάππα 2- Σπερχειάδα), με μοναδικό θέμα «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ»

Το κατεπείγον της πρόσκλησης έχει να κάνει με την έγκαιρη ολοκλήρωση του συγκεκριμένου διαγωνισμού, «δεδομένου ότι υφίστανται κίνδυνοι τόσο για τη δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων και λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν τις τελευταίες μέρες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μακρακώμης (από 10-01-2017 έως και 12-01-2017) και καθιστούσαν αδύνατη την πρόσβαση και την επίσκεψη στις ΕΕΛ του Δήμου Μακρακώμης, θα πρέπει να παραταθούν οι προθεσμίες των άρθρων 5 και 11 της αριθ. 170/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού, που αφορούν τις ημερομηνίες παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών, απαντήσεων σε σχετικά ερωτήματα και επιτόπου επίσκεψης στις ΕΕΛ».

Συμβούλιο με προϋπολογισμό

Εν τω μεταξύ ο προϋπολογισμός για το 2017 του Δήμου Μακρακώμης έρχεται μόλις στις 19 Ιανουαρίου, στις 18.00 σύμφωνα και με τη σχετική πρόσκληση που αναρτήθηκε σήμερα στην επίσημη ιστοσελίδα του.

Τα θέματα:

  1. Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου έτους 2017.
  2. Ψήφιση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Μακρακώμης έτους 2017.

Θα ακολουθήσει στις 20.00 η 1η τακτική δημόσια συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Διαχείριση υδάτινων πόρων Δυτικής Φθιώτιδας – Ανάθεση μελέτης
  2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών.
  3. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων ποσού έως 7.219,36€.
  4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων ποσού άνω των 7.219,36€.
  5. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών.

Με νεότερη ανάρτηση ο Δήμος κοινοποίησε μία ακόμη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17 Ιανουαρίου στις 10 το πρωί:

  1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016.
  2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016.
  3. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016.