Διαγωνισμός για τα τρόφιμα στη Λοκρίδα

trofima

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου, γαλακτοκομικών, οπωρολαχανικών, παντοπωλείου και άρτου, για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νοµικών Προσώπων του, διακηρύσσει ο ∆ήµος Λοκρών.

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 37.590,34 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ∆ήµου Λοκρών, Πλ. ∆ηµαρχείου, Αταλάντη, την Τρίτη 24-1-2016, ώρα 11,30 π.µ., ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.

Στοιχεία επικοινωνίας: ∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ, ΠΛ. ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1, ΑΤΑΛΑΝΤΗ, Ταχ.Κωδ.:35200

Τηλ.:2233022374

Telefax:2233022606

E-mail:basliartis@gmail.com

Η διακήρυξη

Απάντηση