Επιμελητήριο Φθιώτιδας: Προσοχή στις προθεσμίες για το ΗΜΑ

epimelhthrio24 10

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων φέρνει βαριές καμπάνες

Επιστολή – ανακοίνωση προς τα μέλη του για να προφυλαχθούν από δυσάρεστες συνέπειες προστίμων, έστειλε το Επιμελητήριο Φθιώτιδας σχετικά με την υποχρεωτική λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων Επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρει το Επιμελητήριο η υποχρεωτική λειτουργία του από 1η του έτους, θέλει από τις επιχειρήσεις την ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση των στοιχείων τους έως την 28η Φεβρουαρίου.

Με την έναρξη της υποχρεωτικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι ετήσιες Εκθέσεις Αποβλήτων κάθε έτους, μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους και καταργείται η υποβολή των σχετικών εντύπων. Ειδικά για το πρώτο έτος λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της έκθεσης αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2016 μέχρι την 31η Μαΐου 2017.

Σε όσους δεν συμμορφώνονται με αυτά που προβλέπονται για τη λειτουργία του ΗΜΑ, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (ΑΣΤΙΚΗ ή ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ από 500 ευρώ έως 2.000.000 ευρώ, ανάλογα με την σοβαρότητα της παράβασης).

Απάντηση