Ευρεία σύσκεψη στο ΚΕΕΛΠΝΟ για τη γρίπη των πτηνών

pthnotrofeia

Με τη συμμετοχή Επιστημόνων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, πραγματοποιήθηκε σήμερα (12/1) ευρεία σύσκεψη στα γραφεία του Κέντρου για τη γρίπη των πτηνών Α(Η5Ν8).

Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι:

–  Η εναρμόνιση με τα νεώτερα ευρωπαϊκά δεδομένα για τον υπότυπο γρίπης των πτηνών A(H5N8), με βάση το εθνικό σχέδιο δράσης για τη γρίπη των πτηνών

– Η συζήτηση των τεχνικών οδηγιών για την προστασία των εργαζομένων και της ενημέρωσης προς το γενικό πληθυσμό – εργαζομένων στην πτηνοτροφία -κυνηγών και άλλων φορέων, που προετοιμάστηκαν από το Γραφείο Ζωοανθρωπονόσων

Οι αρχές Δημόσιας Υγείας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα προχωρούν σε εκτίμηση του κινδύνου για την επαρκή προστασία των ατόμων με δυνητική έκθεση.

Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα διεθνώς, δεν έχει διαπιστωθεί μόλυνση του ανθρώπου από τον υπότυπο Η5Ν8 της γρίπης τύπου Α, παρά τον μεγάλο αριθμό επαφών ανθρώπων με άρρωστα πτηνά.

Απάντηση