Και ο Δήμος Δελφών στο ΕΠ Στερεάς για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του

KOINONIKO 3

Επιτυχημένες ήταν οι ενέργειες του Δήμου Δελφών για την ένταξή του στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, με τη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Δελφών», συνολικής δημόσιας δαπάνης 117.000,00 € και ισόποσης επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης.

Ο φάκελός του συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία από τους υπόλοιπους Δήμους και η απόφαση ένταξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του προγράμματος, συνοδεύεται και με τη σημείωση για δύο προσλήψεις ατόμων.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, Αριστείδη Αγγελόπουλο η συγκεκριμένη εξέλιξη «επιβεβαιώνει τη σημασία, την προσήλωση και κυρίως την αποτελεσματικότητα  που χαρακτηρίζει το στρατηγικό σχεδιασμό του δήμου μας για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην περιοχή μας».

Απάντηση