Προς έγκριση ο απολογισμός 2013-15 στο Δήμο Στυλίδας

Τον ταμειακό απολογισμό τριών ετών ήτοι 2013, 2014 και 2015 κατάρτισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Στυλίδας στην τελευταία (4η) συνεδρίαση της χθες Τετάρτη.

Στους πίνακες εσόδων ανά έτος παρουσιάζονται, τα προϋπολογισθέντα, τα βεβαιωθέντα, τα εισπραχθέντα και τα υπόλοιπα προς είσπραξη και στα έξοδα, τα προϋπολογισθέντα του έτους, έκτακτες και ειδικές πιστώσεις, τα ενταλθέντα έξοδα, υπόλοιπα πιστώσεων και τυχόν υπερβάσεις αυτών, τα πληρωθέντα έξοδα και τα υπόλοιπα πληρωτέα.

Διαβάστε η κατεβάστε από ΕΔΩ, τον απολογισμό της τριετίας που θα έρθει πιθανότατα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Φεβρουαρίου.

1 σχόλιο

Απάντηση