Προσλήψεις στην 1η τακτική συνεδρίαση στην Κ. Τιθορέα

k. tithorea

Τον προγραμματισμό των προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγοριών ΔΕ-ΥΕ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα έχουν ως πρώτο θέμα συζήτησης στην 1η τακτική συνεδρίαση του για το 2017 το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφίκλειας – Ελάτειας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Κάτω Τιθορέας την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017 στις 18:00.

Τα θέματα και οι εισηγητές τους:

1) Περί Προγραμματισμού Προσλήψεων τακτικού προσωπικού ΔΕ-ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα. Εισηγητής Δήμαρχος

2) Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών και παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών για το έτος 2017. Εισηγητής Δήμαρχος

3) Περί συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και  προσφυγών προνηθειών – εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2017. Εισηγητής Δήμαρχος

4) Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου ¨ Εκσυγχρονισμός Υποδομών Αμφίκλειας¨. Εισηγητής Καρούμπης Ευστάθιος

5) Περί ανάκλησης  της 154/2016 Α.Δ.Σ. και ορισμού επιτροπής οριστικής παραλαβής εργασιών ¨ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ¨ . Εισηγητής Ε. Καρούμπης

6) Περί ανάκλησης της αριθ. 153/2016 Α. Δ. Σ. και ορισμό επιτροπής προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου ¨ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ¨ . Εισηγητής Ε. Καρούμπης