Στην Οικονομική Επιτροπή το αλάτι του Δ. Λαμιέων

alati fort

Πόσο στοίχισε η προμήθεια των τελευταίων ημερών

Η έκτακτη προμήθεια του αλατιού για το Δήμο Λαμιέων, έρχεται στην Οικονομική Επιτροπή που συνεδριάζει φέτος για 2η φορά την Τρίτη 17 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι.

Δυστυχώς πολλοί Δήμοι, αλλά και η Περιφέρεια χρειάστηκαν επιπλέον αλάτι για την αντιμετώπιση των φαινομένων και σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρήθηκε το «ελληνικό καπέλο» που συνηθίζεται για όσους δεν προνοήσουν εγκαίρως ή το καταναλώσουν πριν την ώρα του. Το χειρότερο βέβαια ήταν η δύσκολη μεταφορά του, καθώς οι περισσότερες οδικές αρτηρίες ήταν κλειστές για τα βαρέα οχήματα και πληρώθηκε και εκεί το ανάλογο τίμημα.

Γενικότερα όμως το κόστος και η αναποτελεσματικότητα αντιμετώπισης των προβλημάτων που άφησε πίσω της η κακοκαιρία είναι θέμα που θα απασχολήσει κυρίως το 1ο Δημοτικό Συμβούλιο του χρόνου.

Ας δούμε τα θέματα της ΟΕ (από τους συνδέσμους μπορείτε να δείτε πόσο μας στοίχισαν οι σχεδόν 29 τόνοι αλάτι με τη μεταφορά τους):

Θέμα 1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΙΘ. : 50/2016 -51/2016 ΤΑΚΤΙΚΈΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ 1/2017 ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 2ο: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Θέμα 3ο: ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΩΝ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

Θέμα 4ο: ΆΣΚΗΣΗ Η ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 622/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα 5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Κ.Χ.ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛ. 185.000,00€

Θέμα 6ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 856/09-01-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ, ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.818,77 ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%)- ΔΕΣΜΕΥΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ.

Θέμα 7ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 858/09-01-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ, ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.004,45 ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%)- ΔΕΣΜΕΥΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ