Τη Δευτέρα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων με 41 θέματα

dimlam1 2

Με δεκάδες θέματα συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα 20 Φλεβάρη (18.30) στην αίθουσα της οδού Αινιάνων το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων.

Αναλυτικά:

 

Θέμα 1 : 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2017

Θέμα 2 : ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα 3 : ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ  ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα 4 : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα 5 : ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ‘Η ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΛΑΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ.

Θέμα 6 : ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ  Κ.Κ.  ΚΑΤΣΙΜΠΑ, ΚΟΥΤΣΟΛΕΛΟΥ  .

Θέμα 7 : ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΙΛΑΤΟΣ Κ.- ΤΣΙΑΡΑΣ Θ.-ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.-ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ. Ο.Ε.» (ΠΕΡΙΠ.1Δ ΑΡΘΡΟ 174 Ν.3463/06)

Θέμα 8 : ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΟΚ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ»

Θέμα 9 : ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Θέμα 10 : ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Θέμα 11 : ΠΕΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE 11 NAT/GR/1014 «ForOpernForests»

Θέμα 12 : ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ 1- ΛΑΜΙΑ

Θέμα 13 : ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

Θέμα 14 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα 15 : ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα 16 : ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Θέμα 17 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ- ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017

Θέμα 18 : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 291/2016 Α.Δ.Σ. ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ.

Θέμα 19 : ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Ι.Ε.Κ.

Θέμα 20 : ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΥΚΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.

Θέμα 21 : ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.

Θέμα 22 : ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ  ΑΝΤ/ΡΧΟΥ  ΛΑΜΙΕΩΝ κ. ΡΟΥΛΙΑ Ι. &  ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ κ. .ΜΑΝΤΖΑΝΑ Δ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Δ.Ι.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Θέμα 23 : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡ. 5/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 6/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΚ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, 7/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΚ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ 8/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΚ ΔΑΦΝΗΣ , ΤΩΝ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα 24 : ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα 25 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

Θέμα 26 : ΑΡΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ 1Η ΠΑΡΟΔΟΥ ΟΔΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  –ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΦΑΝΟΥ  – ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα 27 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜOΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ»

Θέμα 28 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΦΟΥ ΜΙΧΑΗΛ & ΓΑΒΡΙΗΛ»

Θέμα 29 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ»

Θέμα 30 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ Δ.Ε. ΛΑΜΙΕΩΝ «

Θέμα 31 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ»

Θέμα 32 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ»

Θέμα 33 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΡΟΔΙΤΣΑΣ»

Θέμα 34 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ- ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΖΗΛΕΥΤΟΥ»

Θέμα 35 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «KATAΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ»

Θέμα 36 : ΣΥΣΤΑΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΟ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

Θέμα 37 : ΣΥΣΤΑΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΟ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ Τ.Κ. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ

Θέμα 38 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ»

Θέμα 39 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

Θέμα 40 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Θέμα 41 : ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.Ε. ΕΡΓΩΝ

 

1 σχόλιο

Απάντηση