Άτακτη υποχώρηση για το παζάρι Λαμίας!…

share on:

Την ερχόμενη Τετάρτη στις 19.00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων στην αίθουσα της οδού Αινιάνων, με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Ξεχωρίζει η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, καθώς και η υπόθεση «παζάρι Λαμίας», το οποίο λίγες μέρες μετά την υπερψήφισή του από το Δημοτικό συμβούλιο, οδεύει στην αναστολή του!…

Έτσι τουλάχιστον μας… προετοιμάζει το 9ο θέμα της συνεδρίασης…

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των  θυρών [πλην των εκπροσώπων των  ΜΜΕ και ένας ανά μέσο], σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» [ΦΕΚ Α΄55/ 11-03-2020], ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης.

Μέχρι την Δευτέρα 27-7-2020 και ώρα 12.00, πρέπει να δηλώσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι, αν, στην εν λόγω συνεδρίαση, θα έχουν φυσική παρουσία, ή θα συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη, προκειμένου να ληφθεί σχετική μέριμνα στην αίθουσα συνεδριάσεων, για τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη, θα γίνει διαδικτυακά στο σύνδεσμο :   

Αναλυτικά τα θέματα:

            ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Θέμα 1ο          Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής  Υπηρεσίας  Δήμου Λαμιέων

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 2ο          Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος

Θέμα 3ο          Λήψη απόφασης για μεταφορά ταμειακών διαθέσιμων στην Τράπεζα της Ελλάδος

Θέμα 4ο          Απευθείας ανάθεση  σε νομικό σύμβουλο-υποβολή αίτησης στο αρμόδιο εφετείο Λάρισας για αλλαγή σκοπού της ιδιόγραφης διαθήκης- καθορισμός αμοιβής «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ  Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ Υ/3ου  ΓΕΛ  -ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θέμα 5ο          Αποδοχή ή μη προτάσεων του υπ’αριθ. 4/2020 πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Λαμιέων

Θέμα 6ο          Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής που αφορούν σε παροχές γενικών υπηρεσιών

Θέμα 7ο          Παροχή γνώμης σχετικά με το σχέδιο καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής, καθώς και το σχέδιο τεχνικού προγράμματος για το έτος 2021

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 8ο          Περί  έγκρισης  σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης για την αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Αργυροχωρίου της Δ.Ε. Υπάτης του Δήμου Λαμιέων- Εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή του συμβολαίου

ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα 9ο          Αναστολή διενέργειας εμποροπανήγυρης και ανάκληση των υπ.αριθ.158/2020, 163/2020, 164/2020 και 165/2020 αποφάσεων του Δ.Σ.

Θέμα 10ο        Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

   Θέμα 11ο     Σύσταση  Επιτροπής Πνευματικών Κέντρων Δήμου Λαμιέων

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θέμα 12ο        Χορήγηση  άδειας λειτουργίας στους : α΄ παιδικό σταθμό, β΄ παιδικό σταθμό, βρεφονηπιακό σταθμό ,στ΄ βρεφονηπιακό σταθμό ,ζ΄ βρεφονηπιακό σταθμό και παιδικό σταθμό του Δήμου Λαμιέων

Θέμα 13ο        Προσθήκη Υποέργου (Α/Α 3) ως Παράρτημα του Κέντρου Κοινότητας για παροχή υπηρεσιών σε θύλακες/πληθυσμό Ρομά στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαμιέων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002577.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα 14ο        Παραχώρηση χρήσης 21ου , 25ου & Δημοτικού Σχολείου Λειανοκλαδίου για την ίδρυση &  λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Θέμα 15ο        Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων

Θέμα 16ο        Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα 17ο        Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δημοτικού αγροτεμαχίου εμβαδού 23.269,50 τ.μ. εντός των ορίων της Κοινότητας Ροδωνιάς

Θέμα 18ο        Έγκριση υπηρεσίας  «Παροχή υπηρεσιών συμβουλών για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Λαμιέων»

Θέμα 19ο        Επέκταση φωτισμού– μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ οδών και Κ.Χ.

Θέμα 20ο        Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΙΒΡΗΣ

Θέμα 21ο        Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «     ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ ΥΠΑΤΗΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ

Θέμα 22ο        Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης

Θέμα 23ο        Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5

Αφήστε μια απάντηση