Αιτήσεις για το πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ

share on:

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Ν. Φθιώτιδας, λειτουργώντας ως δικαιούχος της εγκεκριμένης Πράξης «ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΜΕΑ» στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ άτομα με αναπηρία (στο εξής καλούμενοι «ωφελούμενοι»), γονείς, κηδεμόνες και δικαστικούς συμπαραστάτες να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή υπηρεσιών διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας.

Δεν θα υπάρχει  οικονομική επιβάρυνση 20 ωφελούμενων που βρίσκονται εντός Π.Ε. Φθιώτιδας, για 36 μήνες.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Μικτό Κέντρο Διημέρευσης & ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρίες, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Φθιώτιδας  που λειτουργεί, στην Λ. Ειρήνης 11Α Λαμία.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να κατατεθούν ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στα γραφεία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Ν. Φθιώτιδας, από 8/9/2017 μέχρι τις 19/9/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Ολόκληρη η πρόσκληση με τα απαιτούμενα έγγραφα για την υποβολή της αίτησης διατίθενται στην ιστοσελίδα του Φορέα www.amea-lamia.gr και στα γραφεία του Συλλόγου.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες, δεν θα αξιολογούνται και θα επιστρέφονται.

Στους ωφελούμενους θα παρέχονται υπηρεσίες ημερήσιας Φροντίδας και παραμονής – Διημέρευσης σε άτομα με αναπηρίες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

– Μεταφορά των ωφελουμένων προς και από το Κέντρο, με μεταφορικό μέσο του δικαιούχου Δωρεάν.

– Διαμονή και τη διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα).

– Πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής που έχουν ανάγκη ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ΑΜΕΑ (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, φυσικοθεραπείες και άλλα), βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του κάθε ωφελούμενου.

– Την παροχή ατομικής ή και ομαδικής άσκησης.

– Την εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής.

– Τη δημιουργική απασχόλησή τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους.

– Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης

Πληροφορίες:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΥΚΑΣ, ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

2231030326, 2231066623 (fax) 22310 67709 syllogosamea.lamia@yahoo.gr, info@amea-lamia.gr

Αφήστε μια απάντηση