«Απαιτούνται άμεσες και συγκεκριμένες απαντήσεις για την ΛΑΡΚΟ»

share on:

Ο Γιώργος Μουλκιώτης, βουλευτής Βοιωτίας και Υπεύθυνος ΚΤΕ Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, και ο Γιώργος Αρβανιτίδης, βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης και Υπεύθυνος ΚΤΕ Περιβάλλοντος & Ενέργειας, επανέρχονται με νέα ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, η οποία αποτελεί συνέχεια μιας σειράς από κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του Κινήματος Αλλαγής, στις οποίες δεν έχουν δοθεί διεξοδικές απαντήσεις για την βιωσιμότητα και το μέλλον του βιομηχανικού κολοσσού ΛΑΡΚΟ.

Στην ερώτησή τους, οι βουλευτές επισημαίνουν ότι κάποια συγκεκριμένα και κρίσιμα ήδη τεθέντα ερωτήματα, παραμένουν αναπάντητα και η πορεία της ιστορικής ΛΑΡΚΟ βρίσκεται σε αχαρτογράφητα νερά, ενώ η Βουλή προφανώς δεν ενημερώνεται διεξοδικά καθώς η Κυβέρνηση αποφεύγει και δεν καταθέτει τα έγγραφα που ζητήθηκαν και ειδικότερα τον εκπονηθέντα οδικό χάρτη της διαχείρισης και τα έγγραφα καταγραφής ενεργητικού – παθητικού και σχεδίου δράσης.

Ταυτόχρονα, τονίζουν ότι από τους εργαζόμενους γίνεται γνωστό, ότι προκαλούνται στην επιχείρηση πολλά προβλήματα, σημαντικές βλάβες εγκαταστάσεων, που ευτυχώς δεν  προκλήθηκαν εργατικά ατυχήματα.

Κατόπιν αυτών, ζητούν από τους αρμόδιους Υπουργούς να απαντήσουν ποιος είναι ο ρόλος της Κυβέρνησης κατά την διαδικασία της διαχείρισης, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία της διαιτησίας του ειδικού διαχειριστή με το Δημόσιο και ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των διαγνωστικών διαδικασιών για την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας ή επί μέρους λειτουργικών συνόλων της επιχείρησης και περιουσιακών της στοιχείων.

Επιπλέον, ερωτούν τους Υπουργούς να πληροφορήσουν την Βουλή, αν ευσταθεί η πληροφορία που διέρρευσε, ότι η Ειδική Διαχείριση ανακοίνωσε σε Διευθυντικά Στελέχη της ΛΑΡΚΟ για το σταμάτημα της λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ στις 31.12.2020, ως επίσης ποιες είναι οι συγκεκριμένες ενέργειες της Κυβέρνησης που κινούνται στην κατεύθυνση διασφάλισης της  βιωσιμότητας της επιχείρησης.

Αφήστε μια απάντηση