Αποχαιρετιστήρια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας

share on:

Την τελευταία συνεδρίασή του, με την παρούσα σύνθεση, θα πραγματοποιήσει αύριο Παρασκευή στις 20.30 το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφίκλειας – Ελάτειας, στην αίθουσα του Δημαρχείου Κ. Τιθορέας.

Στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν 9 θέματα που είναι:

1) Περί αναμόρφωσης-τροποποίησηςσης  προϋπολογισμού οικον. έτους 2019.

2)  Περί  αποδοχής  χρηματοδότησης εκλογικής αποζημίωσης για τις δημοτικές – περιφερειακές εκλογές καθώς και για την ανάδειξη μελών του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου έτους 2019 και αναμόρφωσης – τρ/σης πρ/σμού οικον. έτους 2019.

3)  Περί έγκρισης απολογισμού έτους 2018 του «Κληροδοτήματος Τασούλας και Πάνου Παλασάντζα» .

4) Περί εμποροπανήγυρις Αμφίκλειας 2019.

5) Περί εξειδίκευσης πιστώσεων προϋπ/σμού οικ. έτους 2019.

6) Περί χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου.

7) Περί χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου.

8) Περί συγκρότησης επιτροπής Οριστικής και Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΑΤΕΙΑΣ – ΤΙΘΟΡΕΑΣ».  .

9) Περί έγκρισης του  5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του  2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ».

Αφήστε μια απάντηση