Ας δώσουμε το δικό μας παρόν στις προτάσεις των παιδιών μας για έναν καλύτερο κόσμο

share on:

Το BravoSchool, o σχολικός διαγωνισμός για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, που διοργανώνεται από το QualityNetFoundation   βρίσκεται στο τελικό του στάδιο! Με το ρεκόρ των 657 συμμετοχών,οι μαθητές της πρωτοβάθμιαςκαι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους κατέγραψαν τις δικές τους προτάσεις για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Τώρα περιμένουν ένα δικό μας Bravo για να διακριθούν οι καλύτερες!

 

Ψηφίζουμε  ΕΔΩ τα σχολεία της περιοχής μας και αναμένουμε τα αποτελέσματα στις 24 Ιουνίου.

 

Η πρωτοβουλία BravoSchools – ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ έχει ως στόχο να συμβάλλει στην ενημέρωση, την εκπαίδευση και την ενεργοποίηση της ελληνικής κοινωνίας για την υιοθέτηση της Agenda 2030, αποσκοπώντας στη δημιουργία των ενεργών πολιτών του αύριο, αυτών που θα φέρουν την αλλαγή στον πλανήτη μας:

Το BravoSchools αποτελεί μέρος του θεσμού BRAVO, του μεγαλύτερου θεσμού διαλόγου και ανάδειξης για τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης που αναπτύσσεται στη χώρα μας. Συνδέεται με την πρωτοβουλία inactionforabetterworldΔημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμοπου διακρίθηκεαπό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα EuropeanSustainabilityAwards 2019, με το βραβείο του καλύτερου προγράμματος μη κερδοσκοπικού οργανισμού που έχει αναπτυχθεί στην Ευρώπη για την επιτυχημένη προώθηση των Παγκόσμιων Στόχων του ΟΗΕ σε εθνικό επίπεδο.Είναι η πρωτοβουλία που ενώνει σχολική κοινότητα, οικογένεια και τοπική κοινωνία για ένα κοινό όραμα: Να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο!

 

Περισσότερα για το QualityΝetFoundation:

Το QualityΝetFoundation (QNF) αποτελεί έναν εξειδικευμένο Οργανισμό για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που από το 1997 δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με στόχο την υποστήριξη ενός Βιώσιμου μέλλοντος μέσω της δημιουργίας μιας Βιώσιμης Οικονομίας-Κοινωνίας που αναπτύσσεται με περιβαλλοντική ευαισθησία και κοινωνική συνοχή για την προώθηση της Ποιότητας Ζωής.

Προωθεί την Ατζέντα 2030 & τους 17 Παγκόσμιους Στόχους,

Μέσω ανάπτυξης:

 • της δικτύωσης και του διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με μεγάλο αριθμό Κοινωνικών Εταίρων
 • των πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην ενημέρωση & αφύπνιση της ελληνικής κοινωνίας
 • των εργαλείων & μεθοδολογιών που υποστηρίζουν τους Οργανισμούς στην υιοθέτηση Βιώσιμων πολιτικών
 • του εκπαιδευτικού έργου που συμβάλλει στη διαμόρφωση των ενεργών πολιτών του αύριο και
 • του επιστημονικού έργου για την τεκμηρίωση των θεμάτων της βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Αποτελεί μια πολυσυμμετοχική πλατφόρμα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ του QualityNetFoundation αποτελεί μια πολυσυμμετοχική πλατφόρμα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, όπου τα μέλη της αποτελούν 150 Θεσμικοί Φορείς, 1280 Επιχειρήσεις, 345 Οργανισμοί της Κοινωνίας Πολιτών, 250 Οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 4.500 Σχολικές Μονάδες και 35.000 Ενεργοί Πολίτες.

 

Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός για τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης

 

Τo QualityNetFoundation, στο πλαίσιο προώθησης των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ στη χώρα μας, υλοποιεί τον 3ο Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό με τίτλο BravoSchools  «Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο», για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα.

O συγκεκριμένος διαγωνισμός BravoSchools (www.bravoschools.gr) εντάσσεται στην πρωτοβουλία inactionforabetterworldκαι υλοποιείται σε συνεργασία με το Μεγαλύτερο Μάθημα του Κόσμου (WorldsLargestLesson – αναγνωρισμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης από τον ΟΗΕ), την UNICEF και την UNESCO σε διεθνές επίπεδοκαι στοχεύει στην ανάδειξη των πιο ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων που σχετίζονται με τους  17 Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Στόχος μας είναι να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τα Ελληνόπουλα για τους Παγκόσμιους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, με όραμα να διαμορφώσουμε τους Ενεργούς Πολίτες του Αύριο, οι οποίοι θα αναλάβουν δράση για τη μεγάλη αλλαγή στον πλανήτη μας μέχρι το 2030.

ToBravo Schools, αποτελεί μια πρωτοβουλία όπου η εκπαιδευτική κοινότητα και  οι  ενεργοί πολίτες του αύριο μας παρουσιάζουν τις δικές τους προτάσεις για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου,μέσα από τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος για τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο του Bravo Schools καλέσαμετη σχολική κοινότητα της χώρας μας για 3η συνεχόμενη χρονιά να καταγράψει και να παρουσιάσει τις καλύτερες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους μέσω ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΩΝ.

Με τη συμμετοχή στο Bravo Schools  δώσαμε τη δυνατότητα στις σχολικές μονάδες :

 • Να συμμετέχουν σε μια παγκόσμια πρωτοβουλία.
 • Το σχολείο να αποτελέσει το επίκεντρο για τη διάχυση των μηνυμάτων της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη τοπική κοινωνία.
 • Να συμβάλλουν στην ευρεία ενημέρωση των γονέων και της τοπικής κοινωνίας με τις εργασίες του σχολείου τους μέσω της συμμετοχής τους σε ηλεκτρονική ενημέρωση/ ψηφοφορία.
 • Να συνδεθούν με ευρωπαϊκές και εθνικές πρωτοβουλίες.

Η συμμετοχή και φέτος ξεπέρασε κάθε προσδοκία με πάνω από 650 συμμετοχές και36.000 μαθητές από όλη την Ελλάδα. 

Με στόχο το BravoSchools να λειτουργήσει ως μοχλός περαιτέρω ενημέρωσης και αφύπνισης της οικογένειας και των τοπικών κοινωνιών για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους:

 • Όλες οι συμμετοχές της σχολικής κοινότητας αναρτώνται στο Παρατηρητήριο Βιωσιμότηταςστην περιοχή ΣΧΟΛΕΙΑ, ώστε να αξιοποιηθούν ως καλές εκπαιδευτικές πρακτικές, μέσω του δικτύου ανταλλαγής γνώσης & εμπειριών στις κατηγορίες Σχέδια Μαθήματος, Μαθητικές Δημιουργίες & Καλές Πρακτικές Συνεργασίας της σχολικής μονάδας με την τοπική κοινωνία.
 • Από τα σχέδια μαθήματος, προκύπτουν χειροτεχνίες και κατασκευές μαθητών, αφίσες με μηνύματα, εκδηλώσεις εντός του σχολικού περιβάλλοντος, δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων για την ενημέρωση των μαθητών του σχολείου ή των γονέων, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την περαιτέρω διάχυση των μηνυμάτων των Στόχων.
 • Συμβάλλουν στη δημιουργία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ, όπου γίνεται η ανάπτυξη τοπικών προσεγγίσεων για τους Στόχους (localizingSDGs) και αναρτώνται επίσης τα σχέδια μαθήματος που έχουν κατατεθεί από τους εκπαιδευτικούς στο Bravo Schools και έχουν λάβει την καλύτερη αξιολόγηση από την επιστημονική επιτροπή
 • Εμπλουτίζεται το inactionfamilies, το ενημερωτικό newsletter για την οικογένεια & τα παιδιά, όπου οι εκπαιδευτικοί με τις προτάσεις που ήδη έχουν αναπτύξει στη τάξη συμβάλλουν στην περαιτέρω ενημέρωση & εκπαίδευση του συνόλου της ελληνικής οικογένειας.
 • Συμβάλλουν στην ετήσια έρευνα καταγραφής της ωριμότητας των Παγκόσμιων Στόχων στην εκπαιδευτική κοινότητα, που προκύπτει ως αποτέλεσμα των καταγραφών στο Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας και των συμμετοχών στον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό.
 • Εντάσσονται στο Δίκτυο Σχολείων Πρεσβευτών των 17 Παγκόσμιων Στόχων InActionSDGsSchoolsClub στην Ελλάδα και να δημιουργήσουν το τοπικό Δίκτυο Πρεσβευτών των 17 Παγκόσμιων Στόχων σε επίπεδο πόλης InAction SDGsCitiesClub& το Δίκτυο Μαθητών Είμαι inaction (που αποτελεί το μαθητικό Δίκτυο των Πρεσβευτών των Παγκόσμιων Στόχων).

Αιγίδες & Υποστήριξη

Το παρόν πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί με την υποστήριξη Διεθνών & Ευρωπαϊκών Φορέων όπως ProjectEveryone, που αναπτύσσει το επίσημο πρόγραμμα του ΟΗΕ «Το μεγαλύτερο Μάθημα του Κόσμου», Unesco&Unicef, GermanCouncilforSustainableDevelopment,τον κυβερνητικό Γερμανικό Οργανισμό υπεύθυνο για την ανάπτυξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Γερμανία, και EuropeanSustainabilityDevelopmentNetwork, το ευρωπαϊκό κυβερνητικό δίκτυο για την προώθηση πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στις χώρες της Ευρώπης.

 

Ευρωπαϊκή Διάκριση

Το πρόγραμμα  BravoSchools – ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ, διακρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα EuropeanSustainabilityAwards 2019, ως το καλύτερο πρόγραμμα Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού για την εκπαίδευση και διάδοση των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, στην Ευρώπη.

 

Τα αποτελέσματα της υλοποίησης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ο σχολικός διαγωνισμός έχουν ήδη αναπτυχθεί έως τώρα τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη, 2017-2018 και 2018-2019 στη σχολική κοινότητα της Ελλάδας και συνεχίζεται και φέτος.

 

Αριθμητικά αποτελέσματα 2017-2018

Η πρώτη χρονιά υλοποίησης της πρωτοβουλίας μας εξέπληξε ευχάριστα. Η συμμετοχή ήταν καθολική από όλες τις περιοχές της Ελλάδας και από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Στο Bravo Schools 2018 συμμετείχαν:

 • 32.000 μαθητές
 • 202 σχολεία πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • καταθέτοντας545 συμμετοχές σε καλές πρακτικές, σχέδια μαθήματος και μαθητικές δημιουργίες.
 • 28 Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια& 174 Δημόσια Σχολεία
 • από 13περιφέρειες, 42 νομούς και 109 δήμους της χώρας
 • 420 ενεργοί πολίτες συμμετείχαν στην ανοιχτή ψηφοφορία κοινού.

 

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις συμμετοχές των σχολείων, πατώντας ΕΔΩ και τα αποτελέσματα ΕΔΩ.

Αριθμητικά αποτελέσματα 2018-2019

Η συμμετοχή ήταν καθολική από όλες τις περιοχές της Ελλάδας και από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Στο Bravo Schools2019 συμμετείχαν:

 • 294 σχολεία πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • 25 Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια & 269 Δημόσια Σχολεία
 • από 13 περιφέρειες, 55 νομούς και 145 δήμους της χώρας
 • καταθέτοντας 738 συμμετοχές σε καλές πρακτικές, σχέδια μαθήματος και μαθητικές δημιουργίες.
 • 256 ενεργοί πολίτες συμμετείχαν στην ανοιχτή ψηφοφορία κοινού.

 

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις συμμετοχές των σχολείων, πατώντας ΕΔΩ  και τα αποτελέσματα ΕΔΩ.

 

Αριθμητικά αποτελέσματα 2019-2020

Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία! Συμμετείχαν (*):

 • 236 σχολεία πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • 12 Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια & 224 Δημόσια Σχολεία
 • Καταθέτοντας 657 συμμετοχές σε καλές πρακτικές, σχέδια μαθήματος και μαθητικές δημιουργίες.

(*)  Η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί

Αφήστε μια απάντηση