Αυστηροί έλεγχοι για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»

share on:

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος απηύθυνε Υπόμνημα προς τον Γιώργο Σταθάκη, Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, αναφερόμενος σε θέματα που σχετίζονται με το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον ΙΙ».

Συγκεκριμένα: Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, ως εκπρόσωπος του επιχειρηματικού κόσμου στις Περιφέρειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και επιχειρήσεις του κλάδου των συστημάτων σκίασης, εκφράζει την υποστήριξή του στο αίτημα που έθεσε η Ένωση Τεντοποιών Ελλάδος,  σχετικά με το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον ΙΙ».

Σύμφωνα με την  Κοινή Υπουργική Απόφαση προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ» και τον Οδηγό Εφαρμογής αυτού, προβλέπεται ότι το ανώτατο όριο επιλέξιμης δαπάνης  για τα λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (υποκατηγορία παρέμβασης 1.Ε2), ορίζεται σε 25 €/m2 προϊόντος  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις των επιχειρήσεων μελών του Συνδέσμου που ανήκουν στον εν λόγω κλάδο, το ανωτέρω κόστος δεν δύναται να καλύψει το κόστος αντικατάστασης υφάσματος και εργασιών συντήρησης ή/και αντικατάστασης  μεταλλικών μερών των συστημάτων σκίασης με σύγχρονα λειτουργικά συστήματα, τα οποία  βοηθούν ουσιαστικά  στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

Η πρόταση της Ένωσης Τεντοποιών σχετικά με τη διαφοροποίηση  του ανώτατου ύψους της επιλέξιμης δαπάνης στην εν λόγω υποκατηγορία, ανάλογα με το αν κρίνεται απαραίτητη η αλλαγή μόνο υφάσματος (15€ έως 22€/m2) ή και η αντικατάσταση ολόκληρου του συστήματος (25€ έως 45€/m2), θεωρείται ότι θα βοηθήσει να πραγματοποιηθούν και να ολοκληρωθούν πλήρως,  μόνο οι απαραίτητες εργασίες.

Κρίνεται επίσης πολύ σημαντικό κατά τη διαδικασία ελέγχου της ολοκλήρωσης των έργων να διενεργούνται ενδελεχώς οι απαραίτητοι έλεγχοι από τους ενεργειακούς επιθεωρητές, ώστε τα έργα που παραλαμβάνονται να τηρούν τις απαιτήσεις των νόμων και ειδικότερα τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 12398/410 σχετικά με τη σήμανση CE στα Εξώφυλλα και στις Εξωτερικές Περσίδες και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 305/2011 για  τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών.

 

Οι έλεγχοι αυτοί, όπως υπογραμμίζει ο Σύνδεσμος, θεωρείται ότι θα αποτρέψουν φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού από μη πιστοποιημένους προμηθευτές/αναδόχους των έργων.

 

 

 

 Υπόμνημα  και στον Χαρίτση

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος απηύθυνε Υπόμνημα προς τον Αλέξανδρο Χαρίτση, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας & Ανάπυξης, αναφερόμενος σε θέματα που αφορούν στη Δράση Υποστήριξης Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» και ειδικότερα στους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), των επενδυτικών σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν.

Συγκεκριμένα: Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος η Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»  εντάσσεται στους Άξονες Προτεραιότητας 01 και 01Σ «Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας με Τομεακές Προτεραιότητες» του ΕΠΑνΕΚ, του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, στην Επενδυτική Προτεραιότητα 3d: «Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας» και συμβάλει στον Ειδικό Στόχο 1.5: «Αύξηση εξαγωγών ελληνικών επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς της χώρας» μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η εφοδιαστική αλυσίδα.

Σύμφωνα με την μελέτη Ελλάδα – Διεθνές Εμπορευματικό Κέντρο της EY Ελλάδος, οι επιδόσεις του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας βρίσκονται σε θετικό επίπεδο. Λαμβάνοντας υπόψη τον τζίρο των ελληνικών προμηθευτών 3PL (Third Party Logistics), ο κλάδος των logistics κατάφερε όχι μόνο να αντέξει στην πίεση και στο μειωμένο όγκο εμπορικών συναλλαγών στη διάρκεια της κρίσης, αλλά, μετά από ένα σημείο καμπής το 2009, έγινε ολική επαναφορά με τα συνολικά έσοδα να ξεπερνούν τα προ κρίσης επίπεδα, με την καταγραφή ενός εντυπωσιακού  ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης, της τάξεως του 4,5% από το 2009 και μετά.

Οι ελληνικές εταιρείες 3PL διαγράφουν μια έντονη δραστηριότητα προσφέροντας ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το πιο σημαντικό μέρος του κεφαλαίου τους προέρχεται από τις δραστηριότητες τύπου αποθήκης και διανομής, όπως, επίσης, και από την οργάνωση και διαχείριση των οδικών μεταφορών.

Σε συνάρτηση με την αγορά–στόχο, πολλοί πάροχοι ειδικεύονται στη διεθνή διακίνηση αγαθών, μεταξύ Ελλάδος και άλλων χωρών αλλά  και μεταξύ  χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, εξειδικευμένες εταιρείες διαμετακόμισης εμπορευμάτων λειτουργούν οργανώνοντας και κάνοντας διαχείριση των διεθνών μεταφορών LTL (Less than Truckload), FTL (Full Truckload) και εμπορευματοκιβωτίων για πολυεθνικούς φορτωτές, εμπόρους και κατασκευαστές. εισφέροντας στην εθνική οικονομία.

Κατά το χρονικό διάστημα  2009-2014, στις εταιρίες του κλάδου 3PLs, οι υπηρεσίες αποθήκευσης και άλλες σχετιζόμενες με την αποθήκευση υπηρεσίες logistics, όπως π.χ. συσκευασία, ετικετοκόλληση, τιμολόγηση, διαχείριση παραγγελιών αυξήθηκαν κατά 6%,  η προστιθέμενη αξία των μη μεταφορικών δραστηριοτήτων logistics αυξήθηκε κατά 14%, ενώ  ο τζίρος από τις υπηρεσίες  αποθήκευσης, παρουσίασε αύξηση κατά 8%.

Δεδομένου ότι από τα προαναφερθέντα στοιχεία αναδεικνύεται η εξωστρέφεια του κλάδου και η συμβολή του  στην εθνική οικονομία,  ο Σύνδεσμος θεωρεί ότι οι  κωδικοί

52.29.19.02     Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων και

52.29.19.03     Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)

αξίζουν να συμπεριληφθούν στους επιλέξιμους προς χρηματοδότηση κωδικούς, μέσω του προγράμματος ‘ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ’, με στόχο την υποστήριξή των επιχειρήσεων του κλάδου και την περαιτέρω  διεθνή προβολή τους.

 

Αφήστε μια απάντηση