Ποδόσφαιρο Τοπικά

Αυτή είναι η νέα προκήρυξη Α’ και Β’ κατηγορίας ΕΠΣ Φθιώτιδας

Δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από την ΕΠΣ Φθιώτιδας η νέα προκήρυξη των πρωταθλημάτων Α’ και Β’ κατηγορίας για την περίοδο 2018-2019.

Η προκήρυξη παρουσιάζει αρκετές καινούργιες διατάξεις και καλό είναι οι παράγοντες των ομάδων να τη διαβάσουν με προσοχή για να αποφύγουν τυχόν παγίδες κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου.

Η  efthia.gr  παρουσιάζει στη συνέχεια το πλήρες κείμενο της προκήρυξης ρετουσαρισμένο για την εμηνέρωση παραγόντων, προπονητών, ποδοσφαιρστών αλλά και φιλάθλων:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ  ΕΠΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ   2018-2019

ΑΡΘΡΟ 1Ο

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Α. Τα σωματεία που θα συμμετάσχουν στα παραπάνω πρωταθλήματα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν συμπληρωμένη με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, την έντυπη δήλωση συμμετοχής που τους δίνεται με μέριμνα της Ε.Π.Σ.Φ., μέχρι 20/8/2018.

Β. α. Ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  κάθε  σωματείου  μαζί  με  την  δήλωση  συμμετοχής  πρέπει  να  καταθέσει  συμπληρωμένη  την  υπεύθυνη  δήλωση  της  Ε.Π.Ο.  θεωρημένη  για  το  γνήσιο  της  υπογραφής  από  αρμόδια  αρχή,  που  αποδέχεται  το  Καταστατικό,  τους  Κανονισμούς,  τις  οδηγίες,  τις  εγκυκλίους  και  τις  αποφάσεις  της  FIFA,  UEFA ,  ΕΠΟ,  τις  αποφάσεις  των  αρμοδίων  Οργάνων  τους  και  την  απόλυτη  δικαιοδοσία  τους  για  κάθε  διαφορά  στο  Ομοσπονδιακό  ποδόσφαιρο  και  ότι  άλλο  αναφέρεται  στην  ανωτέρω  δήλωση.

β. Παραχωρητήριο  γηπέδου  (από  τον  Δήμο  που  ανήκει  το  γήπεδο)  για  όλη  την  αγωνιστική  περίοδο  με  αποδοχή  του  άρθρου  8  του  ΚΑΠ  και  για  τα  σωματεία  της  Α’  Κατηγορίας  υποχρεωτικά  γήπεδο  με  φυσικό  ή  τεχνικό  χλοοτάπητα  καθώς  επίσης  και  παραχωρητήριο  γηπέδου  για  την  εναλλακτική  έδρα  του  σωματείου  σας.

γ. Σύνθεση  ΔΣ  σε  ισχύ  με  τηλέφωνα  των  μελών  του  σωματείου  σας.

δ. Κατάσταση  Μελών  υπογεγραμμένη  από  τον  Πρόεδρο  και  τον  Γενικό  Γραμματέα,  από  το  επίσημο  βιβλίο  Μελών  του  σωματείου..

ε. Εξόφληση   των  οφειλών του σωματείου  προς  την  Ε.Π.Σ.Φ.  για  να  έχει  το  δικαίωμα  συμμετοχής  στα  πρωταθλήματα  και  των  μετεγγραφών  σύμφωνα  με  το  άρθρο  7  του  ΚΑΠ  και  της  Εγκυκλίου  μετεγγραφών  ερασιτεχνών  της  ΕΠΟ.

στ. Άδεια  λειτουργίας  –  καταλληλότητας  γηπέδου  (από  την  Περιφέρεια  Στερεάς  Ελλάδας)  μέσω  του  Δήμου  που  ανήκει.

ζ. Αίτηση για έγκριση διαφήμισης στις φανέλες των σωματείων σας άρθρο 14 ΚΑΠ.

η. Κατάσταση  Υγείας  των  ποδοσφαιριστών   την  οποία  πρέπει  να  προσκομίσετε  στην  ΕΠΣΦ  πριν  την  έναρξη  των  πρωταθλημάτων  για  να  θεωρηθεί  και  να  επιστραφεί στο σωματείο.

θ. Υποχρεωτική  θεώρηση  όλων  των  βιβλίων  του  σωματείου  σύμφωνα  με  το  άρθρο  9  του  Κανονισμού  Ερασιτεχνικών  Σωματείων.

Γ. Επίσης  τα  σωματεία  που  θα  συμμετάσχουν  στα  πρωταθλήματα  της  παραγράφου  Α  του  ιδίου  άρθρου  πρέπει  να  καταβάλουν  υποχρεωτικά στην  Ε.Π.Σ.Φ. σαν ετήσια συνδρομή και δικαίωμα συμμετοχής ανά κατηγορία τα ποσά:

                                                Α’ Κατηγορία        Β’ Κατηγορία

Συμμετοχή  :                                  100,00€            100,00€

Ετήσια συνδρομή :                        100,00€              50,00€

Σε  διαφορετική  περίπτωση  δεν  γίνεται  δεκτή  η  Δήλωση  συμμετοχής  τους  και  η  συμμετοχή  τους  στα  πρωταθλήματα  οποιασδήποτε  κατηγορίας  της  Ε.Π.Σ.Φ.  για  την  αγωνιστική  περίοδο  2018-2019.

Δ. Η δήλωση συμμετοχής σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της Προκήρυξης καθώς και νέας, συμπληρωματικής ή τροποποιημένης που – κατά απόλυτο δικαίωμα – κρίνει αναγκαία το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Φ. το οποίο υποχρεούται να ενημερώσει έγκαιρα τα σωματεία για τις τυχόν τροποποιήσεις , συμπληρώσεις κλπ.

Ε. Για  τα  πρωταθλήματα  ευθύνης  των  Ε.Π.Σ.  αποφασίζει  η  κάθε  διοργανώτρια  με  την  προκήρυξή  της    άρθρο  4,  του  ΚΑΠ  της  ΕΠΟ.  

 1. 2. Η ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ με τις παραπάνω υποχρεώσεις , όπως και η αποδοχή των όρων της Προκήρυξης με επιφύλαξη συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπουν τα άρθρα 7 και άρθρο 27  του Κ.Α.Π. (αποκλεισμός και υποβιβασμός του σωματείου στην αμέσως κατώτερη κατηγορία κ.ο.κ.).

ΑΡΘΡΟ 2ο    

ΕΝΝΟΙΑ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 1. Η Προκήρυξη είναι  πρόταση  για  την  κατάρτιση  σύμβασης  προσχώρησης  μεταξύ  της  Ε.Π.Σ.Φ.  ως  Διοργανώτριας  αρχής  και  των  Ομάδων  που  μετέχουν  στα  Πρωταθλήματα  Α’ – Β’  Κατηγορίας.

2α. Στους αγώνες που παραπάνω προκηρύσσονται συμμετέχουν όσα σωματεία δικαιούνται, κατά κατηγορία, σύμφωνα με την Προκήρυξη και τους πίνακες με την τελική βαθμολογική κατάταξη των πρωταθλημάτων της περασμένης περιόδου 2017-2018 ως και των αποφάσεων του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Φ. και έχουν δηλώσει με έγγραφό  τους  δήλωση  συμμετοχής  μέσα στην  ταχθείσα  από  την  προκήρυξη  προθεσμία,  διαφορετικά  αποκλείεται  από το πρωτάθλημα με απόφαση  του  Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Φ.

β. Η  ομάδα  που  αποκλείεται  στην  περίπτωση  αυτή,  υποβιβάζεται  στην  αμέσως  κατώτερη  κατηγορία, και  δικαιούται  συμμετοχής  στο  πρωτάθλημα  της  ιδίας  αγωνιστικής  περιόδου  υπό  την  αίρεση  της  κατάθεσης  νέας  αίτησης  συμμετοχής  στον  ορισθέντα  για  την  κατώτερη  κατηγορία,  χρόνο, εφόσον  αυτός  τοποθετείται  μετά  την  ημερομηνία  κατάθεσης  δήλωσης  συμμετοχής  στην  αρχική  κατηγορία  που  δικαιούταν  συμμετοχής  μέχρι  και  3 ημέρες.

Σε  διαφορετική  περίπτωση  αποκλείεται  της  συμμετοχής  σε  οποιαδήποτε  κατηγορία  άρθρο  7  του  Κ.Α.Π.     

3.Η συγκρότηση των ομίλων όπου προκύπτει θα γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Φ.

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

 1. Η ημερομηνία έναρξης των αγώνων πρωταθλήματος ορίζεται :

α.  Α’ Κατηγορία:    29/9/2018

β.  Β’ Κατηγορία:   6-7/10/2018

 1. Η Ε.Π.Σ.Φ. διατηρεί το δικαίωμα μετάθεσης των παραπάνω ημερομηνιών εφόσον κρίνει ότι το επιβάλλουν ειδικοί όροι.

ΑΡΘΡΟ 4Ο

ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 8 του Κ.Α.Π. (Γήπεδα τέλεσης αγώνων).

Ειδικότερα :

 1. Τα γήπεδα των αγώνων θα ορίζονται από την αρμόδια Επιτροπή Πρωταθλήματος της Ε.Π.Σ.Φ. κατά τον καταρτισμό του ετήσιου προγράμματος των αγώνων σύμφωνα με τις δηλώσεις. Τα γηπεδούχα σωματεία αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Κ.Α.Π. (ετοιμασία γηπέδου -αποδυτήρια κλπ) και υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπουν τα παραπάνω άρθρα σε περίπτωση που δεν θα συμμορφωθούν με αυτές.
 2. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται, για την υποχρέωση των σωματείων που διαθέτουν ιδιόκτητο ή ιδιόχρηστο γήπεδο, να θέτουν αυτό και τις εγκαταστάσεις του απρόσκοπτα και αναντίρρητα στη διάθεση της Ένωσης για ορισμό αγώνων αρμοδιότητάς της. Σε διαφορετική περίπτωση το Δ.Σ. της ΕΠΣΦ έχει το  δικαίωμα  αποκλεισμού του γηπέδου  για το σωματείο  και  για  τους δικούς  του αγώνες.
 3. Η Ε.Π.Σ.Φ. ως διοργανώτρια των αγώνων για τις ανάγκες συμβάσεων χορηγίας που υπογράφει , δικαιούται ηχητικού και οπτικού διαφημιστικού χρόνου 4 εν συνόλω λεπτών προ και κατά την διάρκεια του ημιχρόνου του αγώνα. Δικαιούται επίσης χρήσης 3 διαφημιστικών πινακίδων στα γήπεδα τέλεσης των αγώνων.
 4. Σε περίπτωση αγώνων κατάταξης (π.χ. ισοβαθμία ομάδων κλπ) θα ορίζονται κατά την κρίση της Ένωσης γήπεδα ουδέτερα που θα συγκεντρώνουν τις περισσότερες εγγυήσεις (ασφάλεια, ομαλή διεξαγωγή, απόσταση, χωρητικότητα κλπ) και θα εξασφαλίζουν, κατά το δυνατό, ίσους όρους για τις ομάδες.
 5. Η ομάδα η  οποία  δηλώνει  ως  έδρα  της  γήπεδο  το  οποίο  ανήκει  σε άλλη  ομάδα  ή  σε  άλλο  νομικό  ή  φυσικό  πρόσωπο  πρέπει  να  συνοδεύει  τη  σχετική  της  δήλωση  με  έγγραφη  συγκατάθεση  της  ομάδας  ή  του  νομικού  ή  φυσικού  προσώπου  στην  κυριότητα  των  οποίων  ανήκει  το  γήπεδο  που  δηλώνεται  ή  του  οποίου  έχουν  την  χρήση, καθώς  και  την  προβλεπόμενη  άδεια  λειτουργίας  του  γηπέδου  από  τον  φορέα  στον  οποίο  ανήκει  το  γήπεδο  Δήμο  ή  Κοινότητα ή  Σωματείο  για  όλη  την  χρονική  περίοδο  του  Πρωταθλήματος.
 6. Σε περίπτωση αδυναμίας εξασφάλισης γηπέδου το σωματείο έχει την υποχρέωση να δεχθεί σαν έδρα του το γήπεδο που θα ορίσει η Ε.Π.Σ.Φ., οπότε αποκτά την ιδιότητα του γηπεδούχου και έχει όλες γενικά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή την ιδιότητα.
 7. Για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019 όλοι οι αγώνες της Α’ Κατηγορίας θα διεξάγονται υποχρεωτικά σε γήπεδο με χλoοτάπητα (φυσικό ή συνθετικό) το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις διεξαγωγής επίσημου αγώνα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Σε διαφορετική περίπτωση το αθλητικό σωματείο το οποίο εντός των τασσομένων προθεσμιών δεν θα προσκομίσει παραχωρητήριο γηπέδου με χλoοτάπητα (φυσικό ή συνθετικό) δεν θα γίνει δεκτή η δήλωση συμμετοχής του.
 8. Τα γήπεδα των  αγώνων  για  τα  γηπεδούχα  σωματεία  ορίζονται  με  την  προκήρυξη  ή  με  έγγραφο  από  την  Ε.Ε.  της  διοργανώτριας  αμέσως  μόλις  καταρτίζεται  το  πρόγραμμα  αγώνων. Επιτρέπεται  αλλαγή  έδρας  μόνο  λόγω  ανάκλησης  της  άδειας  λειτουργίας  του  γηπέδου  ή  ανάκληση  της  άδειας  παραχώρησης  του  γηπέδου.

ΑΡΘΡΟ 5Ο

ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ

Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 9 του Κ.Α.Π. (Αγωνιστικός χώρος- αντικανονικότητα γηπέδου).Τονίζεται ότι η ομάδα που αγωνίζεται εκτός έδρας έχει το δικαίωμα να διατυπώσει σχετική ένσταση ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ. Η ένσταση πρέπει να καταχωρηθεί υποχρεωτικά στο φύλλο αγώνα. Η  έλλειψη  διχτύων  στα  τέρματα  καθιστούν  το  γήπεδο  αντικανονικό  καθ’ όλη  την  διάρκεια  του  αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 6Ο

ΓΗΠΕΔΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 10 του Κ.Α.Π. (Ακατάλληλο γήπεδο).

  Επισημαίνεται ότι για τη δυνατότητα διεξαγωγής ή συνέχισης ενός αγώνα από άποψη καταλληλότητας ή όχι του γηπέδου , μόνος αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο Διαιτητής, οι δε ομάδες έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε απόφασή  του χωρίς να έχουν  το  δικαίωμα  να  υποβάλλουν ένσταση.

Δεν  επιτρέπεται  κατ αρχήν,  στη  διοργανώτρια  αρχή  η  αναβολή  αγώνα  λόγω  ακαταλληλότητας  του  γηπέδου. Σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις όμως,  επιτρέπεται  η  αναβολή  του,  λόγω  δυσμενών  καιρικών  συνθηκών  ή  λόγω  ανωτέρας  βίας,  μετά  από  απόφαση  του  Προέδρου  και  του  Αναπληρωτή  Προέδρου  ή  Αντιπροέδρου    της  διοργανώτριας  αρχής  ή  ορισθέντος  από  αυτή  οργάνου  ή  επιτροπής  η  οποία  συνοδεύεται  από  έγγραφη  σχετική  τεκμηρίωση. Η  αναβολή  επιτρέπεται  εφόσον  η  απόφαση  γι  αυτήν  ληφθεί  24  ώρες  τουλάχιστον  πριν  την  διεξαγωγή  του  αγώνα.

Ειδικά  για  τα  τοπικά  ερασιτεχνικά  πρωταθλήματα  η  απόφαση  για  την  αναβολή  ενός  αγώνα  μπορεί  να  ληφθεί  ακόμη,  πλην  της  ανωτέρω,  και  σε  λοιπές  περιπτώσεις,  χωρίς  χρονική  δέσμευση,  αν  υπάρχει  σπουδαίος  λόγος  με  απόφαση  του  Προέδρου  της  ΕΠΣ  άρθρο  10  παρ.  4  του  ΚΑΠ. 

ΑΡΘΡΟ 7Ο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Ισχύουν όσα καθορίζουν τα άρθρα 11 (Διάρκεια, ημέρα και ώρα τέλεσης αγώνα) και 22  (Πρόγραμμα αγώνων) του Κ.Α.Π. και ειδικότερα:

 1. Το ετήσιο πρόγραμμα των αγώνων, ύστερα από δημόσια κλήρωση, θα κοινοποιηθεί με έγγραφο σε όλα τα σωματεία που παίρνουν μέρος στο πρωτάθλημα.
 2. Τα σωματεία θα ενημερώνονται για το πρόγραμμα των αγώνων από την γραμματεία της  ΕΠΣΦ  και  από  τα  Μ.Μ.Ε. με ευθύνη των αντιπροσώπων τους. Η  διάρκεια  των  αγώνων  ορίζεται  σε  90΄ (δύο  ημίχρονα  των  45΄ το  καθένα).
 3. Οι ομάδες δεν έχουν το δικαίωμα αναβολής οποιουδήποτε αγώνα τους , έστω και αν συμφωνούν και οι δύο.
 4. Οι αγώνες θα γίνονται Σάββατο ή Κυριακή (πρωί-απόγευμα ή βράδυ). Η Ε.Π.Σ.Φ. διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να ορίζει αγώνες και τα απογεύματα Τετάρτης ή και οποιασδήποτε άλλης ημέρας , εργάσιμης ή αργίας, αν αυτό επιβάλλουν οι λόγοι έγκαιρης λήξης ή ομαλής διεξαγωγής των πρωταθλημάτων.
 5. Ο ορισμός της ώρας έναρξης κάθε αγώνα είναι στην απόλυτη κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Πρωταθλήματος και έγκρισης του Δ.Σ..
 6. Σε οποιαδήποτε περίπτωση,  μία  ομάδα  δεν  μπορεί  να  υποχρεωθεί  να  αγωνισθεί  σε  δεύτερο  αγώνα  πρωταθλήματος  ή  κυπέλλου  πριν  παρέλθουν  δύο  πλήρεις  ημέρες  από  την  λήξη  του  πρώτου  αγώνα  χωρίς  να  υπολογίζονται  οι  ημέρες  διεξαγωγής  του  α’  και  του  β’ αγώνα  άρθρο  22  παρ.  3  του  ΚΑΠ
 7. Η διοργανώτρια  δύναται  κατά  την  κρίση  της,  να  προβεί  σε  αναβολή  προγραμματισμένου  αγώνα,  χωρίς  χρονικό  περιορισμό  για  λόγους  ανωτέρας  βίας  (π.χ.  διακοπή  συγκοινωνιών,  θεομηνία,  ακραία  καιρικά  φαινόμενα  κτλ) ή  για  σπουδαίο  λόγο,  με  απόφαση  του  Προέδρου  της  οικείας  ΕΠΣ   ενημερώνοντας  σχετικά  τα  ενδιαφερόμενα  σωματεία  άρθρο  22  παρ.  7α  του  ΚΑΠ.
 8. Η διοργανώτρια  δύναται  σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις  να  αλλάξει  την  ώρα  και  το  γήπεδο  τέλεσης  αυτού,  υποχρεούται  όμως  να  ειδοποιήσει  όλους  τους  ενδιαφερόμενους  τουλάχιστον  24  ώρες  πριν  την  έναρξη  του  αγώνα  άρθρο  22  παρ.  7β  του  ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 8Ο

ΣΤΟΛΕΣ ΟΜΑΔΩΝ –  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 14 του Κ.Α.Π.(Στολές Ομάδων) και το άρθρο 4 των κανονισμών παιδιάς  και  ειδικότερα: Ο  διαιτητής  του  αγώνα  υποχρεώνει  την  γηπεδούχο  ομάδα  να  αλλάξει  στολή  όταν  τα  χρώματα  των  δύο  αγωνιζομένων  ομάδων  είναι  όμοια  ή  παρεμφερή  και  ματαιώνει  την  ποδοσφαιρική  συνάντηση  όταν  η  γηπεδούχος  ομάδα  αρνείται  να  εφαρμόσει  την  υπόδειξή  του. Η  υπαίτια  της  ματαίωσης  του  αγώνα  ομάδα  τιμωρείται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  21 (μη τέλεση ή διακοπή αγώνα).Σε  περίπτωση  που  υπάρχει  διαφήμιση  στις  φανέλες  των  ποδοσφαιριστών  ο  διαιτητής  είναι  υποχρεωμένος  να  ζητά την  έγκριση  της  διαφήμισης  από  την  διοργανώτρια  αρχή  άρθρο  14   του  ΚΑΠ. Η  αρίθμηση  στην  εμφάνιση  (φανέλα  –  παντελονάκι) των  ποδοσφαιριστών  στα  ερασιτεχνικά  πρωταθλήματα  υποχρεωτικά  είναι  από  ένα  (01)  έως  δεκαοκτώ  (18). Η  αρίθμηση  στα  παντελονάκια  είναι  προαιρετική. Εφόσον  όμως  υπάρχει  τότε  υποχρεωτικά  θα  είναι  όμοια  αυτή  της  φανέλας.      

ΑΡΘΡΟ 9Ο

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΟΜΑΔΩΝ – ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΑ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ   ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΓΙΑΤΡΟΥ  ΑΓΩΝΑ  –  ΑΛΛΑΓΕΣ

Κάθε  μία  από  τις  διαγωνιζόμενες  ομάδες  βάσει  των  άρθρων 8 (γήπεδα τέλεσης αγώνων) και 16 (Ώρα προσέλευσης ομάδας- Μπάλες αγώνα) του  Κ.Α.Π.  είναι  υποχρεωμένη:

 1. Να προσέρχεται στο  γήπεδο  του  αγώνα  έγκαιρα πριν  από  την  καθορισμένη  έναρξη  του,  ανεξάρτητα  από  τις  τυχόν  δυσμενείς  συνθήκες  που  επικρατούν. Ο Διαιτητής είναι υπεύθυνος  για την τήρηση της ακριβούς ώρας έναρξης που αναγράφεται στο φύλλο αγώνα.
 2. Η γηπεδούχος ομάδα είναι υπεύθυνη  για  την  προσκόμιση  στον  διαιτητή  ικανού  αριθμού  μπαλών  για  την  διεξαγωγή  του  αγώνα.
 3. Η γηπεδούχος ομάδα πρέπει , απαραίτητα, να μεριμνά ώστε να υπάρχει φορείο κατά τη διάρκεια του αγώνα, για τη μεταφορά των τραυματισθέντων ποδοσφαιριστών, σε εμφανή σημείο  του  αγωνιστικού  χώρου.
 4. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες είναι  υποχρεωμένες  να είναι εφοδιασμένες με το κατάλληλο φαρμακευτικό  υλικό  για τη χρησιμοποίησή του  από  τους ποδοσφαιριστές  σε  περίπτωση  τραυματισμού  τους.
 5. Οι γηπεδούχες ομάδες σύμφωνα με την έννοια του Κ.Α.Π. είναι εκείνες που αγωνίζονται στα δικά τους γήπεδα ή στα γήπεδα άλλων ομάδων ή φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία όμως έχουν εξασφαλίσει οι ίδιες για αγώνες των πρωταθλημάτων τους, από τον  Δήμο  ή  άλλο  φορέα έχοντας αναλάβει και την υποχρέωση να υπάρχουν στην διάθεση των αγωνιζομένων μέσα πρώτων βοηθειών.
 6. Σε όλους  τους  αγώνες  των  τοπικών  ερασιτεχνικών  πρωταθλημάτων,  ανδρών  και  ακαδημιών  είναι  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  με  ευθύνη  της  γηπεδούχου  ομάδας,  η  παρουσία  προσώπου  που  θα  ασκεί  καθήκοντα  ιατρού  αγώνα.  Το  πρόσωπο  αυτό  δύναται  να  είναι  είτε  ιατρός  είτε  νοσηλευτής  είτε  διασώστης,  απόφοιτος  των  ΤΕΙ  και  διαπιστευμένος  του  ΕΚΑΒ  ή  ειδικά  πιστοποιημένος  στην  παροχή  πρώτων  βοηθειών  και  ιδιαίτερα  σε  αθλητική  γεγονότα.  Σε περίπτωση  που  δεν  υπάρξει  πρόσωπο  που  να  ασκεί  καθήκοντα  γιατρού,  κατά  τα  ανωτέρω,  ο  αγώνας  δεν  διεξάγεται  με  υπαιτιότητα  της  γηπεδούχου  ομάδας  η  οποία  χάνει  τον  αγώνα  με  τέρματα  3-0  και  της  επιβάλλεται  χρηματική  ποινή  ποσού 300 Ευρώ.  Εάν  διεξαχθεί  ο  αγώνας  πέραν  των  ανωτέρω  ποινών  για  την  γηπεδούχο  ομάδα   που  ισχύουν,  ο  διαιτητής  παραπέμπεται  για  πειθαρχικό  έλεγχο  άρθρο  16  παρ.  2  του  ΚΑΠ.

7α. Επιτρέπεται στη διάρκεια του αγώνα η αντικατάσταση μέχρι 4 παικτών.

β.  Απαγορεύεται η αλλαγή παίκτη ο οποίος αποβλήθηκε από  τον διαιτητή.

γ.  παράβαση των  περιπτώσεων  α.  και  β.  της  παρούσης  παραγράφου  συνιστά  αντικανονική  συμμετοχή  που  εξετάζεται  κατόπιν  ενστάσεως,  άρθρο  16  παρ.  3  του  ΚΑΠ.    

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ

Ισχύουν  όσα  ορίζει  το  άρθρο  17  του  Κ.Α.Π. (Αδυναμία συμμετοχής ομάδας σε αγώνα)  και ειδικότερα:

 1. Ομάδα που δεν μπορεί να πάρει μέρος σε αγώνα οποιουδήποτε πρωταθλήματος πρέπει να ειδοποιήσει αιτιολογημένα με έγγραφό της την Ε.Π.Σ.Φ. πριν από τέσσερις (04) τουλάχιστον ημέρες εκτός αν για την υποχρέωσή της να αγωνιστεί ειδοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 8 ημερών , οπότε η ειδοποίησή αυτή πρέπει να γίνει τουλάχιστον πριν από 3 ημέρες (άρθρο 17 παρ.1 Κ.Α.Π.).
 2. Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί ή παραιτηθεί από αγώνα ή αγώνες ή αποχωρήσει από το πρωτάθλημα ή παρουσιάζεται στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους του ελαχίστου επιτρεπομένου ορίου (λιγότερους από εννέα)ποδοσφαιριστές για την έναρξη του χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ,εκτός από την καταβολή κάθε σχετικής δαπάνης τιμωρείται με απώλεια του αγώνα  με  τέρματα  0-3,   και χρηματική ποινή  από 50  έως  500 Ευρώ για κάθε αγώνα. Αφαιρούνται  επίσης  3 βαθμοί  από  τον  πίνακα  βαθμολογίας  της  τρέχουσας  ποδοσφαιρικής  περιόδου  για  κάθε  αγώνα  που  η  ομάδα  δεν  παρουσιάζεται  κανονικά, παραιτείται  ή  δηλώνει  αποχώρηση  από  το  πρωτάθλημα και  μέχρι  3  αγώνες  σε  κάθε  πρωτάθλημα.
 3. Ομάδα που δεν  κατέρχεται  να  αγωνισθεί  ή  παραιτηθεί  από  3  αγώνες  της  ίδιας  διοργάνωσης  αποβάλλεται  με  απόφαση  της  Πειθαρχικής  Επιτροπής  της  διοργανώτριας  και  υποβιβάζεται  στην  αμέσως  κατώτερη  κατηγορία  με  συνολική  ποινή  αφαίρεσης  -6  βαθμών  από  τον  βαθμολογικό  πίνακα  του  πρωταθλήματος  που  θα  συμμετάσχει  την  επόμενη  αγωνιστική  περίοδο.

Η  ποινή  αυτή  εκτίεται  μόνο  την  επόμενη  και  δεν  μεταφέρονται  στην  μεθεπόμενη  αγωνιστική περίοδο.  (άρθρο  16 παρ  3.  του  ΚΑΠ.)

 1. Από τις παραπάνω  κυρώσεις  απαλλάσσεται  η  ομάδα  που  δηλώνει  αδυναμία  συμμετοχής  σε  αγώνα  εφ΄ όσον  αυτή  οφείλεται  σε  ανώτερη  βία. Ως  ανώτερη  βία  νοείται  ενδεικτικά,  η  διακοπή  των  συγκοινωνιών (σιδηροδρομική  ακτοπλοϊκή  αεροπορική κ.λ.π.)  από  οποιαδήποτε  αιτία,  από  την  οποία  είναι  αδύνατη  η  έγκαιρη  προσέλευση  στο  γήπεδο  της  ομάδας.
 2. Οπωσδήποτε οι λόγοι  που  θα  επικαλείται  ένα  σωματείο  για  να    ζητήσει  αναβολή  αγώνα  του  ή  να  δικαιολογήσει  μη  κάθοδό  του  σ΄ αυτόν  πρέπει  να  συνιστούν  ανώτερη βία (διακοπή  συγκοινωνιών  κ.λ.π.). Επίκληση σωματείου, για αναβολή αγώνα , συμμετοχής σε κοινωνικές   εκδηλώσεις (χοροί κλπ) δεν συνιστούν ανώτερη βία.

Πάντως σε κάθε περίπτωση, το βάσιμο των λόγων κρίνει αποκλειστικά και μόνο η αρμόδια Επιτροπή Πρωταθλήματος, τα δε σωματεία οφείλουν να συμμορφώνονται στην απόφασή της.

Φυσικά η αίτηση  πρέπει να υποβάλλεται με έγγραφο προς την Ε.Π.Σ.Φ. 10 τουλάχιστον ημέρες πριν από την προγραμματισμένη τέλεσή του αγώνα αιτήματα που υποβάλλονται προφορικά ή τηλεφωνικά δεν θα συζητούνται.

ΑΡΘΡΟ 11Ο

ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ

Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 21 (μη τέλεση ή διακοπή αγώνα) του Κ.Α.Π. και σε περίπτωση παράβασής του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Ειδικότερα :

 1. Αγώνας που δεν τελέσθηκε  χωρίς  να  ευθύνονται  και  οι  δύο  διαγωνιζόμενες  ομάδες  επανορίζεται  να  διεξαχθεί  υποχρεωτικά  μέσα  σε  χρονικό  διάστημα  15  ημερών  από  την  έκδοση  της  απόφασης  του  αρμοδίου  οργάνου. Το  φύλλο  αγώνα  που  συντάχθηκε  σε  αυτές  τις  περιπτώσεις  είναι  άκυρο  και  οι  ποδοσφαιριστές  που  έχουν  δηλωθεί  σε  αυτό  δεν  θεωρείται ότι  αγωνίσθηκαν (η  ημέρα  αυτού  του  αγώνα  δεν  προσμετράται για  την  έκτιση  ποινών). Αντίθετα  το  παραπάνω  φύλλο  αγώνα  είναι  ισχυρό  για  τα  πραγματικά  περιστατικά  και  για  όσους  γράφτηκαν  σε  αυτό  από  το  Διαιτητή  για  παραπτώματα  που  τιμωρούνται  με  τις  διατάξεις  του  ισχύοντος Κ.Α.Π. ή  του  Πειθαρχικού  Κώδικα.
 2. Αγώνας που δεν τελέσθηκε ή που δεν έληξε με υπαιτιότητα της μιας ή και των δύο ομάδων, προσμετράτε για την έκτιση ποινών των ποδοσφαιριστών μόνο της ανυπαίτιας ομάδας  και τιμωρείται ως  εξής :

I.Οι  λόγοι  για  τους  οποίους  μια  ομάδα  θεωρείται  υπαίτια  για  την  ματαίωση  αγώνα  ενδεικτικά  είναι:

α) παρουσίαση  στον  αγωνιστικό  χώρο  μετά  την  καθορισμένη  από  τη  διοργανώτρια  ώρα  έναρξης  του  αγώνα.

Οι  ομάδες  υποχρεούται  να είναι  στη  διάθεση  του  διαιτητή, έτοιμες  για  την  διεξαγωγή  του  αγώνα, 5 λεπτά  πριν  την  έναρξή  του.

β) Μη  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  που  επιβάλλουν  στην  γηπεδούχο  ομάδα  οι  διατάξεις  του  άρθρου  16  του  ΚΑΠ  (γιατρός  αγώνα  –  μπάλες)   

γ) Μη  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  που  επιτάσσουν  για  την  ομάδα  που  είναι  γηπεδούχος οι διατάξεις  του  άρθρου  9  του  Κ.Α.Π.(αντικανονικό  γήπεδο).

δ) Μη  καταβολή  της  αμοιβής  των  διαιτητών  πριν  την  έναρξη  του  αγώνα

ε/ Μη  τήρηση  της  διάταξης  για  συμμετοχή  ποδοσφαιριστών  με  όριο  ηλικίας 

στ/ Σε  όλες  τις  άλλες  περιπτώσεις  που  τούτο  αναφέρεται  ειδικά  στον  ΚΑΠ  ως  κύρωση.     

 1. II. Η υπαίτια ομάδα τιμωρείται σωρευτικά  με  τις  κατωτέρω  ποινές

α. με  απώλεια  του  αγώνα  με  τέρματα  0-3  εκτός  αν  το  αποτέλεσμα  ευνοεί  την  ανυπαίτια  ομάδα,  στην  περίπτωση  διακοπής  αγώνα  ή  αποχώρησης  ομάδας,  οπότε  υπολογίζεται  το  αποτέλεσμα  που πραγματικά  σημειώθηκε.

β.  Με  χρηματική  ποινή  έως  2.000  ευρώ  αν  ο  αγώνας  δεν  αρχίσει  και  με  αφαίρεση  3β. από  τον  πίνακα  βαθμολογίας  του  τρέχοντος  πρωταθλήματος.

γ. Αν  ο  αγώνας  δεν  αρχίσει  η  διακοπεί  πριν  από  την  κανονική  λήξη   του,  λόγω  παραβάσεων  του  άρθρου  15  του  ΠΚ  εκτός  των  ανωτέρω  ποινών,  η  υπαίτια  ομάδα  τιμωρείται  με  τις  λοιπές  ποινές  που  προβλέπονται  στο  αυτό  άρθρο  15  του  Πειθαρχικού  Κώδικα.   

ΙΙΙ. Με αφαίρεση 5 β.  από  την  τρέχουσα  και  5  βαθμών  από  την  επόμενη  αγωνιστική  περίοδο και  χρηματική  ποινή  έως  το ποσό των 2.000 Ευρώ για την ομάδα (ή τις ομάδες) που θα αποχωρήσει/σουν από τον αγώνα μετά την έναρξή του. (άρθρο 21 παρ.2 περ. γ Κ.Α.Π.).

 1. 3. Αγώνας που δεν  έληξε  χωρίς  υπαιτιότητα  των  διαγωνιζόμενων  ομάδων  επανορίζεται  και   συνεχίζεται  για  το  υπολειπόμενο  της  διακοπής  χρονικό  διάστημα  με  τους  ίδιους  όρους  που  υπήρχαν  κατά  την  διακοπή  του (π.χ.  αριθμός  τερμάτων  αριθμός  ποδοσφαιριστών κ.λ.π.)  εντός  15  ημερών  από την  έκδοση  της  απόφασης  του  αρμόδιου  οργάνου.
 2. Δεν είναι  δυνατή  η  συνέχιση  ενός  αγώνα  σε  οποιαδήποτε  περίπτωση  και  για  οποιοδήποτε  λόγο  αν  η  μία  ή  και  οι  δύο  ομάδες  παραμείνουν  στον  αγωνιστικό  χώρο  με  λιγότερους  από 7 ποδοσφαιριστές.

Αν  συντρέξει  τέτοια  περίπτωση  ο  διαιτητής  έχει  την  υποχρέωση  να  διακόψει  τον  αγώνα  ο  οποίος  κατακυρώνεται  υπέρ  της  ομάδας  που  δεν  έχει  ευθύνη  για  την διακοπή  με  τέρματα  3-0,  εκτός  αν  το  αποτέλεσμα  του  αγώνα  τη  στιγμή  της  διακοπής  ευνοεί  την  ανυπαίτια  ομάδα,  με  αφαίρεση  τριών  (3)  βαθμών  από  τον  βαθμολογικό  πίνακα  του  τρέχοντος  πρωταθλήματος   και  με  χρηματική  ποινή  από  το ποσό των 300 Ευρώ έως το ποσό των 2.000 Ευρώ.

 1. Αγώνας που αναβάλλεται  ή  διακόπτεται  εξ  αιτίας  και  ΜΟΝΟ  των  καιρικών  συνθηκών  διεξάγεται  υποχρεωτικά  την  πρώτη  ΤΕΤΑΡΤΗ  μετά  την  αναβολή  στο  ίδιο  γήπεδο  και  την  ίδια  ώρα  χωρίς  άλλη  ειδοποίηση  των  ομάδων.   

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΟΓΩ ΑΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ

 1. Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί σε 3 συνολικά αγώνες της αγωνιστικής περιόδου από δική της υπαιτιότητα , θεωρείται ότι αποχώρησε με την θέλησή της , δεν μπορεί να επανέλθει στο πρωτάθλημα αυτό ,υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία και καταλαμβάνει την τελευταία θέση του οικείου βαθμολογικού πίνακα.(άρθρο 17 του Κ.Α.Π.).
 2. Σωματείο το οποίο μετέχει στα πρωταθλήματα των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων και δεν κατέρχεται να αγωνιστεί για δύο συνεχείς αγωνιστικές περιόδους στο οικείο πρωτάθλημα με την θέλησή του και όχι λόγω ανωτέρας βίας, διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  της Ε.Π.Σ.Φ..

Η  ποινή  επιβεβαιώνεται  από  την  επόμενη  Γενική  Συνέλευση της  Ε.Π.Σ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ. Μετά  την  επιβεβαίωση  της  απόφασης  αυτής,  η  ΕΠΟ  διαγράφει  το  σωματείο  αυτό  από  τα  μητρώα  της , άρθρο  27.  του  Κ.Α.Π..

ΑΡΘΡΟ 13Ο

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

 Ομάδα η οποία τερματίζει στο πρωτάθλημα με παθητικό μεγαλύτερο από δέκα (10) βαθμούς από οποιαδήποτε αιτία, υποβιβάζεται αυτοδίκαια στην αμέσως κατώτερη κατηγορία και καταλαμβάνει την τελευταία θέση του οικείου βαθμολογικού πίνακα  άρθρο  33  του  Κ.Α.Π.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ – ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Ισχύουν  όσα  καθορίζει  το  άρθρο  12  (Διαιτητής αγώνα) του  Κ.Α.Π.

Επισημαίνονται ειδικότερα οι διατάξεις :

 1. Καμία ένσταση δεν επιτρέπεται κατά ορισμού Διαιτητή ή Βοηθού Διαιτητή που έγινε σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία των άρθρων 12 και 37 του Κ.Α.Π..
 2. Όταν βάσιμοι λόγοι το επιβάλλουν (έλλειψη επαρκούς αριθμού διαθέσιμων Διαιτητών) η αρμόδια Επιτροπή (Ε.Δ./Ε.Π.Σ.Φ.) μπορεί να ορίσει σε αγώνες όλων των  κατηγοριών,  κατ’ εξαίρεση να διευθύνει ένας Διαιτητής και ένας βοηθός ή χωρίς βοηθούς.
 3. Εφόσον υπάρχει αποχή ή μεγάλη έλλειψη διαιτητών για οποιοδήποτε λόγο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης μπορεί κατά την διακριτική του ευχέρεια:

α. Να ζητά  δια  της  Ε.Δ.  της  Ε.Π.Σ.Φ  τον ορισμό Διαιτητών από άλλη  Ένωση προκειμένου να καλύψει όλους  ή ορισμένους  από  τους  αγώνες (κατά την κρίση της Ένωσης).

β. Κατά  την  κρίση  της  διοργανώτριας  και  ανάλογα  με  την  κρισιμότητα  του  αγώνα  μπορεί  να  χρησιμοποιεί έναν  διαιτητή  και  ένα  βοηθό  ή  και  μόνο    ένα  διαιτητή για  την  διεξαγωγή  αγώνων.

γ.  Σε  περίπτωση  αποχής  διαιτητών  ή  ομαδικών  ή  πολλαπλών  ατομικών  κωλυμάτων  από  αγώνες  τοπικών  πρωταθλημάτων  οι  απέχοντες  διαιτητές,  τίθενται  αυτοδικαίως,  εκτός  ορισμού  από  κάθε  αγώνα  Εθνικού  ή  Τοπικού  Πρωταθλήματος  και  δεν  μπορούν  να  αξιολογηθούν  από  την  Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο.  για  την  αμέσως  επόμενη  ποδοσφαιρική  περίοδο. Παράβαση  της  διάταξης  αυτής  συνεπάγεται  ακυρότητα  του  αγώνα  και  παραπομπή  των  υπαιτίων  διαιτητών  καθώς  και  των  μελών  των  επιτροπών  που  τους  όρισαν  για  πειθαρχικό  έλεγχο.

 1. Επίσης οι Διαιτητές και οι Βοηθοί Διαιτητές που θα επανδρώνουν τους αγώνες πρωταθλήματος θα ορίζονται με τη διαδικασία του ορισμού  από την αρμόδια Επιτροπή (Ε.Δ.)
 2. Τα έξοδα Διαιτησίας των αγώνων βαρύνουν το γηπεδούχο σωματείο. Τα γηπεδούχα  σωματεία  εάν  δεν  εξοφλήσουν,  πριν  την  έναρξη  του  αγώνα,   το  σύνολο  της  δαπάνης διαιτησίας  (αποζημίωση  και  έξοδα  μετακίνησης  διαιτητή,  βοηθών  και  παρατηρητή  διαιτησίας  και  παρατηρητή  αγώνα), ο διαιτητής  δεν  διεξάγει  τον  αγώνα. Ο  αγώνας  αυτός  κατακυρώνεται  υπέρ  της  ανυπαίτιας  ομάδας με  τέρματα  0-3 και  η  υπαίτια  ομάδα  τιμωρείται  με  χρηματική  ποινή  ποσού 500 Ευρώ. Μέχρι  την  εξόφληση  της  ως  άνω  δαπάνης  στην  διοργανώτρια  δεν  ορίζονται  οι αγώνες  της  ομάδας  αυτής  κατακυρώνονται  δε  υπέρ  της  αντιπάλου  ομάδας, άρθρο  12  παρ.  9  του  ΚΑΠ.
 3. Σωματείο που επιθυμεί  την  παρουσία  παρατηρητή  διαιτησίας  σε  αγώνα  του  πρέπει  να  απευθύνεται  έγκαιρα  με  αίτηση  του  στην  Επιτροπή Διαιτησίας  της  Ε.Π.Σ.Φ.  που  είναι  η  μόνη  αρμόδια  για  τον  ορισμό  του. Τα  έξοδα  αποζημίωσης  του  παρατηρητή  διαιτησίας  βαρύνουν  το  σωματείο  και  η  εξόφληση  της  αποζημίωσης  γίνεται  πριν  την  έναρξη  του  αγώνα.
 4. Απαγορεύεται η είσοδος  στον  χώρο  των  αποδυτηρίων  των  διαιτητών  οποιουδήποτε  μέλους  του  Δ.Σ.  σωματείου , όπως  και  κάθε  άλλου  προσώπου  ή  εξωποδοσφαιρικού  παράγοντα , πλην  του  αρχηγού  της  ομάδας  η  είσοδος  του  οποίου  επιτρέπεται  μόνο  για  την  επιβολή    ενστάσεων  κατά  τις  κείμενες  διατάξεις  άρθρο  12    του  Κ.Α.Π..  Η  παράβαση  της  παρούσας  παραγράφου  επισύρει  τις  ποινές  που  προβλέπονται  στο  άρθρο  25  του  Κώδικα  δεοντολογίας,  κατά  των  υπευθύνων.
 5. Η διοργανώτρια δεν  έχει  υποχρέωση  να  ανακοινώσει  στις  διαγωνιζόμενες  ομάδες  τους  διαιτητές  και  βοηθούς  που  κάθε  φορά  ορίζονται  από  το  αρμόδιο  όργανο  για  να  διευθύνουν  τους  αγώνες.
 6. Απαγορεύεται η καθ΄ οιονδήποτε  τρόπο  και  δια οιανδήποτε  αιτία  προσφυγή  στα  πολιτικά  δικαστήρια  των  διαιτητών  σχετιζόμενες  με  την  διαιτητική  δραστηριότητα    καθώς  επίσης  και  η  υποβολή  μήνυσης  κατά  παραγόντων,  προπονητών, ποδοσφαιριστών,  για  γεγονότα  που  λαμβάνουν  χώρα  εντός  αγωνιστικού  χώρου  χωρίς  την  έγκριση  και  την  άδεια  του  Δ.Σ  της  Ε.Π.Σ.Φ.
 7. Το Δ.Σ. της  Ε.Π.Σ.Φ.  και  η  Ε.Δ/ΕΠΣΦ  έχουν  το  δικαίωμα  να  ορίζουν  στους  αγώνες  της  Α’ Κατηγορίας  και  4ο  διαιτητή.  Η  αμοιβή  καθορίζεται  στο ποσό των 20 Ευρώ.

11.Η  Επιτροπή Διαιτησίας  της   Ε.Π.Σ.Φ.  ορίζει  κατά  την  κρίση  της  τους  Παρατηρητές  Διαιτησίας  σε  αγώνες  Α’ και  Β’  Κατηγορίας.           

ΑΡΘΡΟ  15ο   

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ

 1. Για κάθε αγώνα η Ε.Π.Σ.Φ. δύναται να ορίζει Παρατηρητή Αγώνα από σχετικό πίνακα ο οποίος καταρτίζεται κατά την κρίση του ΔΣ αυτής.

Τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και οι χώροι ευθύνης του καθορίζονται από το άρθρο   6   του  Κανονισμού  Παρατηρητών   αγώνα  της  Ε.Π.Ο..

 1. Δικαίωμα παραμονής μέσα στον αγωνιστικό χώρο (στους πάγκους των ομάδων) κατά τη διάρκεια του αγώνα έχουν μόνο τα εξής πρόσωπα άρθρο 6 εδ.  β  του  Κανονισμού  Παρατηρητών  της  Ε.Π.Ο.:

α. Ένας  (1)  εκπρόσωπος  του  κάθε  σωματείου  ο  οποίος  θα  πρέπει  να  έχει  μαζί  του  το  δελτίο  της  αστυνομικής  ταυτότητάς  του   για  να  του  επιτρέπετε  η  είσοδος  στον  αγωνιστικό  χώρο.

β. Ο γιατρός της κάθε ομάδας (με την επίδειξη της επαγγελματικής του ταυτότητας).

γ. Ο   φυσικοθεραπευτής  της κάθε ομάδας (με  την  επίδειξη  της  επαγγελματικής  του  ταυτότητας)

δ. Ο  προπονητής  κάθε  ομάδας  και  ο  τυχόν  βοηθός  του  με  την  επίδειξη  του  Δελτίου  Πιστοποίησης  Προπονητή  που  εκδίδει  η  ΕΠΣΦ).

ε. Τα Μ.Μ.Ε. (έντυπα  και  ηλεκτρονικά)  και  οι  εκπρόσωποί  τους κατόπιν έγγραφης άδειας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Φ.

Δεν  επιτρέπεται   η  είσοδος  στον  αγωνιστικό  χώρο  και  στον  πάγκο  των  αναπληρωματικών,  του  προπονητή ή  του  βοηθού  προπονητή  που  δεν  παρέδωσε  το  δελτίο  πιστοποίησης  (άρθρο  18   του  Κ.Α.Π.).

Επίσης  απαγορεύεται  η  ύπαρξη  φυσικού  προσώπου  που  θα  ενεργεί  και  θα  ασκεί  τα  καθήκοντα  του  προπονητή  στο  σωματείο  (εντός  της  τεχνικής  περιοχής)  εφόσον  δεν  είναι  προπονητής.

Δεύτερον  δεν  επιτρέπεται  να  δηλωθεί  κανένας  ως  προπονητής  στο  φύλλο  αγώνα  εφόσον  δεν  του  έχει  εκδοθεί  Δελτίου  Πιστοποίησης  Προπονητή  που  εκδίδει  η  Ε.Π.Σ.Φ.  σε  ισχύ.

 1. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις και εντολές του παρατηρητή αγώνα.
 2. Μέσα στους χώρους που βρίσκονται μπροστά από τα αποδυτήρια των διαιτητών, το προαύλιο, τους διαδρόμους την καταπακτή και τους άλλους συναφείς χώρους του γηπέδου επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή μόνο κατά την αναγραφή των ονομάτων των ποδοσφαιριστών στο Φ.Α., την καταχώρηση ενστάσεων  και  την  υπογραφή  του  Φ.Α.  των εξής προσώπων:

α) του παρατηρητή του αγώνα β) των αρχηγών (ποδοσφαιριστών) των διαγωνιζομένων ομάδων άρθρο 6 παρ ε του Κανονισμού  Παρατηρητών της ΕΠΟ.

 1. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες και τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος  άρθρου  οφείλουν  να  συμμορφώνονται  στις  υποδείξεις  και  στις  εντολές  του  παρατηρητή.

Κατά ομάδων ή των προσώπων που δεν  συμμορφώνονται  με  τις  εντολές  του  παρατηρητή,  επιβάλλεται,  εκτός  των  άλλων  προβλεπόμενων  πειθαρχικών  ποινών  και  χρηματική  ποινή  τουλάχιστον  ποσού 50 Ευρώ.

ΑΡΘΡΟ  16ο

ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ

Ισχύουν  οι  διατάξεις  του   άρθρου 15 του Κ.Α.Π. και  ειδικότερα:

 1. Οι αρχηγοί των διαγωνιζομένων ομάδων πρέπει υποχρεωτικά να υπογράφουν στο Φ.Α. τόσο για τη σύνθεση των ομάδων τους όσο και για το αποτέλεσμα του αγώνα και τις παρατηρήσεις του Διαιτητή.

Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή των αρχηγών να ελέγχουν την ορθότητα των στοιχείων που αναγράφει ο Διαιτητής (συνθέσεις, αριθμοί φανέλων ,παρατηρήσεις κλπ) γιατί τυχόν παράληψη ή εσφαλμένη αναγραφή δεν μπορεί να αναγνωρισθεί εκ των υστέρων.

Η άρνηση των αρχηγών να υπογράψουν το Φ.Α. επισύρει ποινή μιας αγωνιστικής σε βάρος τους (άρθρο 10 παρ.1 εδ. α ,ΙΙ του Πειθαρχικού Κώδικα).Οι αρχηγοί έχουν το δικαίωμα να υπογράψουν με επιφύλαξη στο Φ.Α. με την υποχρέωση να αιτιολογούν στο φύλλο αγώνα (περιληπτικά) την επιφύλαξη ή διαφωνία τους.

Οι  ποδοσφαιριστές  τακτικοί  και  αναπληρωματικοί  που  γράφονται  στο  Φύλλο  Αγώνα  πρέπει  να  φοράνε  την  αθλητική  τους  περιβολή  όταν  βρίσκονται  στον  αγωνιστικό  χώρο. Τυχόν  συμμετοχή  ποδοσφαιριστή  (δικαιούμενου  να  αγωνιστεί)  με  άλλον  αριθμό  φανέλας  από  αυτόν  που  είχε  δηλωθεί  ή  ακόμα  και  με  φανέλα  άλλου  ποδοσφαιριστή  δεν  συνιστά  αντικανονική  συμμετοχή  του  στον  αγώνα,  όμως  η  υπαίτια  ομάδα  τιμωρείται  με  χρηματική  ποινή  από 50  έως  300  ευρώ.

 1. Η παρ.  9  του  άρθρου  15  του  ΚΑΠ    ισχύει  αναλόγως  και  στα  ερασιτεχνικά  πρωταθλήματα,  με  την  προσθήκη  ότι  οι  ακολουθούσες  τη  σύνταξη  του  Φ.Α.  εκθέσεις  των  διαιτητών,  δύναται  να  αναφέρονται  και  σε  γεγονότα  ή  σε  περιστατικά  βίας  που  έλαβαν  χώρα  μετά  την  σύνταξη  και  υπογραφή  αυτού. 

ΑΡΘΡΟ 17Ο

ΔΕΛΤΙΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ –  ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ –  ΕΙΔΙΚΕΣ  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΦΥΣΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΣΕ  ΣΩΜΑΤΕΙΑ

 1. Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στον Διαιτητή βάσει του  άρθρου  18  του  Κ.Α.Π :

α) Το δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστή.

β)Κατάσταση  Υγείας  των  ποδοσφαιριστών  στην  οποία  θα  αναγράφονται  υποχρεωτικά  τα  πλήρη  στοιχεία  αυτών  καθώς  και  το  σωματείο  που  ανήκουν,  θα  φέρει  δε  ιατρική  θεώρηση  στην  οποία  θα  αναγράφεται  ότι  οι  περιλαμβανόμενοι  στον  πίνακα  ποδοσφαιριστές  είναι  απολύτως  υγιείς  και  ικανοί  να  αγωνίζονται  σε  αγώνες  της  ομάδας τους.

Η  ως  άνω  ιατρική  θεώρηση  πραγματοποιείται  μόνο  από  αθλίατρο  ή  ορθοπεδικό  ή  παθολόγο  ή  καρδιολόγο  ή  αγροτικό  γιατρό  ή  γενικής  ιατρικής  ή  πνευμονολόγο, πρέπει  δε  να  παρέχεται  υποχρεωτικά  ανά  έτος  για  κάθε  ποδοσφαιριστή  και  να  ισχύει  κατά  την  ημέρα  τέλεσης  του  αγώνα.

Αντίγραφο  της  κατάστασης  υγείας  κατατίθεται  υποχρεωτικά  με  ευθύνη  του  σωματείου  στην  Ε.Π.Σ.Φ.  μέσα  σε  24  ώρες  από  την  ιατρική  θεώρησή  του,  αποτελεί  δε  αδιαμφισβήτητο  επίσημο  έγγραφο  σε  περίπτωση  ενστάσεων  και  προσφυγών. Η  κατάθεση  στη  διοργανώτρια  της  κατάστασης  υγείας  εφόσον  έχει  συντελεσθεί  πέραν  της  24ώρου  προθεσμίας  δεν  επιφέρει  ακυρότητα  με  την  βασική  προϋπόθεση  η  κατάθεση  να  έχει  γίνει  πριν  την  τέλεση  του  αγώνα  εργάσιμη  ημέρα  προκειμένου  να  πρωτοκολληθεί  από  την  γραμματεία  της  Ε.Π.Σ.Φ και  να  επιστραφεί  στο  σωματείο.

γ) Το Δελτίο πιστοποίησης του προπονητή ή των προπονητών  της  ομάδας.

 1. Απαγορεύεται η συμμετοχή  ποδοσφαιριστή,  σε  οποιοδήποτε  αγώνα  του  Πρωταθλήματος, χωρίς  τα  δικαιολογητικά  της  παρ. 1  του  παρόντος, ο δε  Διαιτητής υποχρεούται να απαγορεύσει τη συμμετοχή του άρθρο 18 παρ.4 του ΚΑΠ

Εάν  παρά  ταύτα  ποδοσφαιριστής  μετάσχει  στον  αγώνα  η  συμμετοχή  του  θεωρείται  αντικανονική,  η  υπαίτια  ομάδα  σε  περίπτωση  αποδοχής  ένστασης  ή  καταγγελίας,  υφίσταται  τις κυρώσεις που  προβλέπονται  για  αντικανονική  συμμετοχή  ποδοσφαιριστή, ενώ  ο  Διαιτητής  τιμωρείται  από  το  Αρμόδιο  Δικαιοδοτικό  Όργανο  με  ποινή  απαγόρευσης  διεύθυνσης  αγώνων  για  3  τουλάχιστον  μήνες.

 1. Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνισθεί εντός 24ώρου σε 2 αγώνες του σωματείου που ανήκει.

Ο υπολογισμός  του  εικοσιτετραώρου  αρχίζει  από  το  τελευταίο  λεπτό  συμμετοχής  του  ποδοσφαιριστή  στον  πρώτο  αγώνα  και  πρέπει  να  συμπληρώνεται  πριν  την  έναρξη  του  δευτέρου  αγώνα.  Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του δεύτερου αγώνα αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής συμμετοχής  κατά  τα  οριζόμενα  στα  άρθρα  23  και  19  του  Κ.Α.Π..

 1. Απαγορεύεται η συμμετοχή  γυναικών  σε  αγώνες  που  οι  διαγωνιζόμενες  ομάδες  συγκροτούνται  από  άνδρες,  καθώς  και  το  αντίστροφο.
 2. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε ομάδα ανδρών ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του άρθρο 19  του  ΚΑΠ.

Ό  προσδιορισμός  της  ηλικίας  του  ποδοσφαιριστή  που  αποκτά  το  δικαίωμα  να  αγωνίζεται  σε  ανδρική  ομάδα  (συμπλήρωση  της  ηλικίας  των  14  ετών)  ως  ημερομηνία  γέννησης  θεωρείται  η  ημερολογιακή  συμπλήρωση  των  14 (από  την  ημέρα  των  γενεθλίων  και  μετά). 

Ο  διαιτητής  υποχρεούται  να  μην  επιτρέπει  την  συμμετοχή  του  εάν  όμως  παρά  ταύτα  ο  ποδοσφαιριστής  μετάσχει  στον  αγώνα  θεωρείται  αντικανονική  η  συμμετοχή  του  και  ο  διαιτητής  τιμωρείται  από  το  αρμόδιο  όργανο  με  ποινή  απαγόρευσης  διαιτησίας  αγώνων  για  3  τουλάχιστον  μήνες.

 1. 6. Κατά τη διάρκεια  μιας  χρονικής  περιόδου,  από  την  1η  Ιουλίου  έως  την  30η  Ιουνίου  του  επόμενου  έτους,  οι  ερασιτέχνες  ποδοσφαιριστές  δύναται  να  αγωνιστούν,  σε  επίσημους  αγώνες,  μόνο  για  δύο  σωματεία. Κατά  την  διάρκεια  της  ίδιας  περιόδου,  οι  ερασιτέχνες  ποδοσφαιριστές  δύναται  να  εγγράφονται-μετεγγράφονται  σε  3 το  ανώτατο,  ερασιτεχνικά  σωματεία,  αλλά  να  αγωνίζονται  μόνο  για  λογαριασμό  δύο. 

Η  τυχόν  συμμετοχή  τους  σε  αγώνες  του  τρίτου  σωματείου  συνιστά  αντικανονική  συμμετοχή  και  δίδει  το  δικαίωμα  υποβολής  ενστάσεως,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  23  του  ΚΑΠ.

 1. Απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο κάθε τιμωρηθέντος  προσώπου  (εφόρου, προπονητή, φυσικοθεραπευτή κλπ).Στην  περίπτωση  εισόδου,  η  υπαίτια  ομάδα  τιμωρείται  με  χρηματική  ποινή  από  το ποσό των 300 Ευρώ έως το ποσό των 1.000 Ευρώ. Απαγορεύεται  επίσης  η  είσοδος  στον  αγωνιστικό  χώρο  και  η  συμμετοχή  στον  αγώνα  ως  ποδοσφαιριστή,  φυσικού  προσώπου  που  έχει τιμωρηθεί με οποιαδήποτε ιδιότητα  (εφόρου, προπονητή, φυσικοθεραπευτή κλπ). Τυχόν συμμετοχή , σε αγώνα, είναι αντικανονική  και  σε  περίπτωση   ένστασης  συνεπάγεται  την  απώλεια  του  αγώνα  για  την  υπαίτια  ομάδα,  κατά  τα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  23  του Κ.Α.Π..
 2. Επίσης Διαιτητές εν ενεργεία ή μη δεν έχουν δικαίωμα να μετέχουν σαν ποδοσφαιριστές σε αγώνες τυχόν δε συμμετοχή τους είναι αντικανονική κατόπιν ένστασης  άρθρο  19  παρ  4  του  Κ.Α.Π..

9.Συμμετοχή προπονητών  ποδοσφαιριστών,  ότι  ορίζει  το  άρθρο   13  του  Κανονισμού  Προπονητών  της  ΕΠΟ,  ειδικότερα:

 α/ Ένας   ποδοσφαιριστής  μπορεί  να  συνεχίζει  να  αγωνίζεται  ανεξάρτητα  από  το  γεγονός  ότι  έχει  αποκτήσει  δίπλωμα  προπονητή  ΕΠΟ ή UEFA  οποιασδήποτε  κατηγορίας.

β/ Ένας  ποδοσφαιριστής,  όταν  έχει  αποκτήσει  ταυτότητα  προπονητή  ΕΠΟ  ή  UEFA  ή  έχει  υποβάλλει  αίτηση  για  έκδοση  ταυτότητας  προπονητή,  παύει  αυτόματα  να  έχει  δικαίωμα  να  αγωνίζεται.  Η  συμμετοχή  του  θεωρείται  ως  αντικανονική  συμμετοχή  και  επισύρει  τις  από  τους  κανονισμούς  της  ΕΠΟ  προβλεπόμενες  ποινές  για  τον  ίδιο  και  το  σωματείο.

γ/ Ένας  ποδοσφαιριστής  που  έχει  αποκτήσει  ταυτότητα  προπονητή  ΕΠΟ  ή  UEFA  ανεξαρτήτως  εάν  αυτή  έχει  λήξει  ή  βρίσκεται  εν  ισχύ,  εφόσον  επιθυμεί  να  αγωνίζεται,  θα  πρέπει  να  καταθέσει  την  ταυτότητα  αυτή  στην  ΕΠΟ  τουλάχιστον  10 ημέρες  προ  της  έναρξης  της  αγωνιστικής  περιόδου  της  κατηγορίας  στην  οποία  θέλει  να  αγωνιστεί  και  να  υποβάλλει  έγγραφη  δήλωση  με  την  οποία  θα  δηλώνει  ότι  αυτή  την  αγωνιστική  περίοδο  επιθυμεί  να  αγωνιστεί  ως  ποδοσφαιριστής.

Μετά  από  την  ενέργεια  αυτή  δεν  θα  έχει  δικαίωμα  να  εργαστεί  ως  προπονητής  καθ  όλη  την  διάρκεια  της  αγωνιστικής  περιόδου.

 1. Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή  να  είναι  μέλος  σωματείου  ή  του  ΔΣ  του  σωματείου του και με απόφαση της Π.Ε. της ΕΠΣΦ εκπίπτει του αξιώματός του.

11α. Κάθε  ερασιτεχνικό  σωματείο  δύναται  να  διατηρεί  στην  δύναμή  του  μέχρι  5  αλλοδαπούς άνω των 18 ετών και  χωρίς αριθμητικό περιορισμό κάτω των 18 ετών.

β. Στους  αγώνες  των  τοπικών  και  πανελλήνιων  πρωταθλημάτων είναι  υποχρεωτική  η  συμμετοχή  στην  ενδεκάδα  κάθε  ομάδας  και  καθ΄ όλη  την  διάρκεια  του  αγώνα  7  ποδοσφαιριστών  που  έχουν  δικαίωμα  να  αγωνίζονται  σε  ελληνικές  εθνικές  ομάδες ή  που  έχουν  την  ελληνική  ιθαγένεια (ελληνική  ταυτότητα  ή  διαβατήριο). Στους  ίδιους  αγώνες  επιτρέπεται  η  αναγραφή  στο  Φ.Α.  και  η  συμμετοχή  τους  στον  αγώνα  μέχρι  4  αλλοδαπών  ποδοσφαιριστών  που  δεν  δικαιούνται  να  αγωνίζονται  στις  ελληνικές  εθνικές  ομάδες.

Η  αναγραφόμενη  έναρξη  και  λήξη  ισχύος  στα  δελτία  αθλητικής  ιδιότητας  αλλοδαπών  ποδοσφαιριστών  πρέπει  να  καλύπτει  την  συμμετοχή  τους  στους  αγώνες,  άλλως  η  συμμετοχή  τους  είναι  αντικανονική. 

12.Η  παράβαση  των  απαγορεύσεων  των  περιπτώσεων  4,5  και  11β της  παρούσης  παραγράφου  συνιστά  αντικανονική  συμμετοχή  και   σε  περίπτωση  ένστασης  ο  αγώνας  κατακυρώνεται  υπερ  της  αντίπαλης  ομάδας  με  3  βαθμούς  και  τέρματα  3-0  εκτός  αν  το  αποτέλεσμα  ευνοεί  την  αντίπαλη  ομάδα  και  χρηματική  ποινή  έως  2.000 ευρώ.

13α. Επιτρέπεται  σε  όλη  τη  διάρκεια  του  αγώνα  η  αντικατάσταση  μέχρι  4 ποδοσφαιριστών  από  κάθε  ομάδα.  Απαγορεύεται  η επανασυμμετοχή  στον  αγώνα οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή που αντικαταστάθηκε στη διάρκεια του αγώνα

β. Απαγορεύεται η αντικατάσταση παίκτη ο οποίος αποβλήθηκε από το Διαιτητή.

γ. Παράβαση  των  περιπτώσεων  α’  και  β’ της παρούσης  παραγράφου  συνιστά  αντικανονική  συμμετοχή  που  εξετάζεται  κατόπιν  ενστάσεως  άρθρο  16  παρ.  3  του  ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ  18Ο

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ  ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΜΙΚΤΕΣ  ΟΜΑΔΕΣ

 1. Η συμμετοχή των  σωματείων  της  Α και Β Κατηγορίας  είναι  προαιρετική  στα  πρωταθλήματα  υποδομής  της  ΕΠΣΦ.

Στα  πρωταθλήματα  υποδομής  έχουν δικαίωμα συμμετοχής αποκλειστικά και μόνον τα αναγνωρισμένα  από  την  Ε.Π.Ο. ερασιτεχνικά σωματεία της Ε.Π.Σ.Φ.

 1. Ισχύουν ότι αναφέρεται  στο  άρθρο  31   του  Κ.Α.Π.  ειδικότερα: Σε  περίπτωση  αδικαιολόγητης  άρνησης  ποδοσφαιριστή  να  συμμετάσχει  σε  προπόνηση  ή  αγώνα  των  Μικτών  ομάδων  επιβάλλεται  σε  αυτόν  με  απόφαση  της  Πειθαρχικής  Επιτροπής  της  ΕΠΣΦ  αποκλεισμός  3  αγωνιστικών  από  οποιοδήποτε  επίσημο  αγώνα  του  σωματείου  του. Η  απόφαση  λαμβάνεται  μετά  από  παραπομπή  της  Επιτροπής  Μικτών  ομάδων  της  ΕΠΣΦ. Ποδοσφαιριστής  ο  οποίος  αποκλείσθηκε  από  την  Μικτή  ομάδα  λόγω  τραυματισμού  ή  ασθένειας  δεν  δύναται  να  μετέχει  σε  αγώνα  του  σωματείου  του  πριν  από  την  παρέλευση  8  ημερών  από  τον  αγώνα  της  Μικτής  ομάδας.  Η  τυχόν  συμμετοχή  του  σε  αγώνα  του  σωματείου  του  είναι  αντικανονική  και  τιμωρείται  αυτεπάγγελτα  από  την  διοργανώτρια.

Οι  ποινές  του  άρθρου  αυτού  επιβάλλονται  σε  15  ημέρες  από  την  τέλεση  του  αδικήματος. Η  έκτιση  της  επιβληθείσης  ποινής  αρχίζει  από  την  επόμενη  αγωνιστική  ημέρα  της  ημερομηνίας  έκδοσης  της  απόφασης.

Σωματεία  που  με  οποιοδήποτε  τρόπο  απαγορεύουν  ή  δεν  επιτρέπουν  τη  συμμετοχή  ποδοσφαιριστή  τους  σε  προπόνηση  ή  αγώνα  της  Μικτής  ομάδας  αποκλείεται  κάθε  φορά  από  τον  πρώτο  επόμενο  αγώνα  πρωταθλήματος  ή  Κυπέλλου  με  απόφαση  της  Πειθαρχικής  Επιτροπής  της  Ε.Π.Σ.Φ.

 1. Είναι υποχρεωτική για  τη  διοργανώτρια  ύστερα  από  έγγραφο  αίτημα  η  αναβολή  του  αγώνα  πρωταθλήματος  ή  κυπέλλου που  ζητείται  από  ομάδα που  3  ποδοσφαιριστές  της  συμμετέχουν  σε  αγώνες  των  πρωταθλημάτων  προεπιλογής  εθνικών  ομάδων  ΝΕΩΝ   (άρθρο  22  του  Κ.Α.Π.).

ΑΡΘΡΟ 19Ο

ΥΠΟΒΟΛΗ  ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΒΟΛΟ  ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 1. Ενστάσεις επιτρέπεται να υποβάλλονται μόνο από τις διαγωνιζόμενες ομάδες στους μεταξύ τους αγώνες , μέσα σε δύο  εργάσιμες  ημέρες  από  την  ημέρα  που  έγινε  ο  αγώνας  η  οποία  δεν  υπολογίζεται, για τους παρακάτω αποκλειστικά  λόγους  άρθρο  23  του  Κ.Α.Π.:

α. Για αντικανονικότητα του γηπέδου (μη τήρηση των διατάξεων του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισμού). Η ένσταση καταχωρείται στο φύλλο αγώνα πριν την έναρξη του αγώνα.

β. Για παράβαση διατάξεων του άρθρου 12 του παρόντος Κανονισμού  σχετικά με τον ορισμό Διαιτητών ή βοηθών Διαιτητών ή την αντικατάσταση των ορισθέντων. Η ένσταση καταχωρείται στο φύλλο αγώνα πριν την έναρξη του αγώνα.       

γ. Για αντικανονική διακοπή  αγώνα, που οφείλεται σε αναιτιολόγητη και αντίθετη  με τους  Κανονισμούς απόφαση του Διαιτητή.

δ. Για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή διατάξεων αυτού του Κανονισμού από τον Διαιτητή που σχετίζονται με τη μη συμπλήρωση των ομάδων, μετά την έναρξη του αγώνα.

ε. Για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή που, υποχρεωτικά, πρέπει να κατονομάζεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρονται οι συγκεκριμένοι λόγοι στους οποίους στηρίζεται η ένσταση. Η ένσταση αυτή μπορεί να στρέφεται κατά οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή – τακτικού ή αναπληρωματικού- ο οποίος αγωνίσθηκε, από τους αναγραφόμενους στο φύλλο αγώνα.

στ. Για πλαστοπροσωπία ποδοσφαιριστή , που πρέπει υποχρεωτικά να κατονομάζεται. Η ένσταση αυτή μπορεί να στρέφεται κατά ενός, περισσοτέρων ή και όλων των ποδοσφαιριστών που αγωνίσθηκαν, που θα πρέπει να κατονομάζονται. Η ένσταση καταχωρείται στο φύλλο αγώνα μέχρι την λήξη του αγώνα ή  τυχόν  παράτασή  τους  αφού  πρώτα  ενημερωθεί  ο  διαιτητής  του  αγώνα  από  τον  αρχηγό  της  ενιστάμενης  ομάδας.  

ζ.  Για παράλειψη παρουσίας ιατρού κατά την διεξαγωγή του αγώνα, όπου απαιτείται.

η. Κατά  του  κύρους  του  αγώνος  ο  οποίος  τελέστηκε  μη  νομίμως  και  κατά  παράβαση  διατάξεως  του  Κ.Α.Π.  ή  της  εγκεκριμένης  προκήρυξης,  στην  οποία  διάταξη  όμως  θα  πρέπει  ρητά  να  αναφέρεται  ως  κύρωση  ότι  ενδεχόμενη  παράβαση  της  συνιστά  αντικανονική  διεξαγωγή  του  αγώνα  και  χορηγεί  δυνατότητα  υποβολής  της  σχετικής  ενστάσεως..

Για  κάθε  μία  από  τις  ενστάσεις  του  άρθρου  23  παρ.  γ, δ, ε, ζ, και  η  της  παραγράφου  1  του  παρόντος  άρθρου  πρέπει  να  υποβάλλονται  με  χωριστό  υπόμνημα  στο  οποίο  να  αναφέρονται  συγκεκριμένα  οι  λόγοι  υποβολής  της – και  μέσα  στις  προθεσμίες  που  προβλέπονται – διαφορετικά  απορρίπτεται  η  ένσταση  κρινόμενη  απαράδεκτη.

Σημειώνεται  ότι  οι  ενστάσεις  που  αποστέλλονται  στη  Διοργανώτρια  με  συστημένη  επιστολή  σε  2  εργάσιμες  ημέρες  από  την  ημέρα  που  έγινε  ο  αγώνας,  η  οποία  δεν  υπολογίζεται  διαβιβάζονται  και  προς  αυτήν  υποχρεωτικά  και  μέσω  ΦΑΞ  εντός  της  παραπάνω  προθεσμίας.

 1. Για τις ενστάσεις  που  υποχρεωτικά  καταχωρούνται  στο  Φ.Α.  κατατίθεται  από  την  ενιστάμενη  ομάδα  επί  ποινής  απαραδέκτου  –  μέσα  σε  2  εργάσιμες  ημέρες  από  την  διεξαγωγή  του  αγώνα  το  ανάλογο  χρηματικό  ποσό.  Σε  περίπτωση  μη  κατάθεσής  του  και  μόνο  για  τις  περιπτώσεις  α  και  στ  της  παρ.  1  του  παρόντος  άρθρου,  κατατίθεται  από  τη  διοργανώτρια  η  οποία  με  μέριμνά  της  το  εισπράττει  από  την  υπόχρεη  ομάδα.

Στην  ένσταση  πλαστοπροσωπίας  απαιτείται  ξεχωριστό  παράβολο  για  κάθε  ποδοσφαιριστή  κατά  του  οποίου  αυτή  στρέφεται. 

Σε  περίπτωση  δε  που  γίνει  δεκτή,  επιστρέφεται  στο  ενιστάμενο  σωματείο  μόνο  το/τα  παράβολο/α  για  τους  ποδοσφαιριστές  των  οποίων  διαπιστώθηκε  η  πλαστοπροσωπία.

 1. Για κάθε ένσταση, το χρηματικό παράβολο καθορίζεται στο ποσό των 100 Ευρώ και  κατατίθεται  στο  ταμείο  της Ε.Π.Σ.Φ.  εντός  2  εργασίμων  ημερών  από  την  ημέρα  τέλεσης  του  αγώνα  χωρίς  να  υπολογίζεται  αυτή.
 2. Καταγγελία επιτρέπεται να  διατυπωθεί  αποκλειστικά  για  αντικανονική  συμμετοχή  ποδοσφαιριστή  σε  αγώνα  μέσα  σε  αποκλειστική  προθεσμία  3 ημερών  από  τρίτο  σωματείο  με  την  απαραίτητη  προϋπόθεση  ότι  τούτο  έχει  άμεσο  έννομο  συμφέρον  και  να  καταθέσει  το  χρηματικό  παράβολο  ποσού 100 Ευρώ στην  Ε.Π.Σ.Φ.  εντός  3  ημερών  και  να  αποσταλεί  στη  διοργανώτρια  με  συστημένη  επιστολή  με  ποινή  απαραδέκτου  της  συζήτησης  διαβιβάζεται  δε  υποχρεωτικά  και  μέσω  ΦΑΞ  τόσο  η  καταγγελία  όσο  και  το  αποδεικτικό  κατάθεσης  του  προβλεπομένου  για  την  αντίστοιχη  ένσταση  παραβόλου  εντός  της  παραπάνω  προθεσμίας.
 3. Κατ εξαίρεση είναι  υποχρεωτική  η  καταχώρηση  στο  Φ.Α.  της  ένστασης  αντικανονικής  συμμετοχής  που  αφορά  ποδοσφαιριστή  που  αγωνίστηκε  ως  αναπληρωματικός  χωρίς  να  έχει  αναγραφεί  στο  Φ.Α.  πριν  από  την  έναρξη  του  αγώνα  και  ποδοσφαιριστή  που  ξανασυμμετείχε  σε  αγώνα  ενώ  είχε  αντικατασταθεί  ή  αποβληθεί  από  αυτόν.
 4. Σε περίπτωση που  γίνεται  δεκτή  ένσταση  ή  καταγγελία  για  οποιοδήποτε  λόγο αντικανονικής  συμμετοχής  ποδοσφαιριστή  για  παράβαση  του  παρόντος  Κανονισμού  και  των  λοιπών  κανονισμών  της  Ε.Π.Ο. ,  η  υπαίτια  ομάδα  που  μετέχει  ο  ποδοσφαιριστής  αυτός,  χάνει  τον  αγώνα  με  τέρματα  3-0,  εκτός  αν το  αποτέλεσμα  ευνοεί  την  αντίπαλη  ομάδα  της  αφαιρούνται  3  βαθμοί  από  το  πρωτάθλημα  που  μετέχει  και  της  επιβάλλεται  χρηματική  ποινή  έως  2.000  ευρώ  άρθρο  23  παρ.  9  του  Κ.Α.Π..
 5. Εφ όσον γίνεται δεκτή  ένσταση  πλαστοπροσωπίας  πέρα  από  την  απώλεια  του  αγώνα,  ο  οποίος  κατακυρώνεται  υπέρ  της  αντίπαλης  ομάδας,  με  τέρματα  3 – 0  εκτός  αν  το  αποτέλεσμα  ευνοεί  την  αντίπαλη  ομάδα,  αφαιρούνται  από  την  υπαίτια  ομάδα  5 βαθμοί.

Ξέχωρα  από  τα  παραπάνω,  ο  αναγραφόμενος  στο  Φ.Α.  εκπρόσωπος  της  υπαίτιας  ομάδας,  που  υποχρεωτικά  πρέπει  να  είναι  μέλος  του  Δ.Σ.  της  ομάδας  τιμωρείται  με  ποινή  απαγόρευσης  εισόδου  στους  αγωνιστικούς  χώρους  για  2  έτη  που  αρχίζουν  από  την  επόμενη  της  διεξαγωγής  του  αγώνα.

Ο  παραβάτης  ποδοσφαιριστής  εφ όσον  διαπιστωθεί  η  ταυτότητα  του,  με  αποκλεισμό  2  ετών  και  σε  περίπτωση  υποτροπής  με  διαγραφή  από  τα  μητρώα  ποδοσφαιριστών  της  Ε.Π.Ο. , στον  δε  προπονητή  επιβάλλεται  ποινή  απαγόρευσης  εισόδου  στους  αγωνιστικούς  χώρους  για  4  τουλάχιστον  έτη,  εκτός  αν  αποδεδειγμένα  έκαναν  σχετική καταγγελία στο διαιτητή που αναγράφηκε στο Φ.Α. άρθρο 23 παρ.10 του  ΚΑΠ

 1. Η ομάδα που  μέσα  στην  ίδια  αγωνιστική  περίοδο,  γίνεται υπότροπος  πλαστοπροσωπίας  ποδοσφαιριστή,  αποκλείεται  των  περαιτέρω  αγώνων  πρωταθλήματος,  υποβιβάζεται  στην  αμέσως  κατώτερη  κατηγορία  και  αν  δεν  υπάρχει,  δεν  δικαιούται  συμμετοχής  στο  πρωτάθλημα  της  αμέσως  επόμενης  περιόδου  άρθρο  23  παρ  11  του  Κ.Α.Π..
 2. Σε  περίπτωση  που  γίνει  δεκτή  ένσταση  αντικανονικής  διακοπής του  αγώνα,  ο  αγώνας  επανορίζεται  και  συνεχίζεται από  το  χρονικό  σημείο  της  διακοπής  του  άρθρο  23  παρ.  12  του  Κ.Α.Π..

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ, ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ,ΜΕΛΩΝ,ΦΙΛΑΘΛΩΝ –  ΚΑΚΗ  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  ΟΜΑΔΑΣ – ΕΚΤΙΣΗ  ΠΟΙΝΩΝ

Ισχύουν  όσα  προβλέπονται  στα  σχετικά  άρθρα  του  ΚΑΠ  και  του  Πειθαρχικού  Κώδικα  της  ΕΠΟ  όπως  αυτός  ισχύει  και  ειδικότερα:

1.Στα  σωματεία  των  τοπικών  πρωταθλημάτων  για  την  διάπραξη   παραβάσεων  των  σχετικών  άρθρων  του  Π.Κ.  που  αφορούν  επεισόδια κατά  την  διεξαγωγή  ενός  αγώνα, (ρίψη  αντικειμένων, είσοδος  φιλάθλων, βιαιοπραγία  κ.λ.π.)  που  προέρχονται,  είτε  από  τους  φιλάθλους  είτε  από  τους  ποδοσφαιριστές  είτε  από  τους  αξιωματούχους  και  ανάλογα  με  την  βαρύτητα  αυτών  επιβάλλεται:

  α. Χρηματική  ποινή  από  50  έως  και  800  ευρώ  το  ανώτατο.

 β. Αφαίρεση  ενός  βαθμού  από  τον  βαθμολογικό  πίνακα  της  κατηγορίας  όπου  μετέχει  το  σωματείο.

γ. Ποινή  στέρησης,  σε  βάρος  του  υπαίτιου  σωματείου,  του  δικαιώματος  να  αγωνίζεται  στην  έδρα  του  όταν  είναι  γηπεδούχος  έως  4  αγωνιστικές  ημέρες  ανάλογα  με  την  έκταση  και  την  σοβαρότητα  των  επεισοδίων.

δ.  Σε  περίπτωση  δημιουργίας  επεισοδίων  μεγάλης  έκτασης  που  συνδέονται  με  βιαιοπραγίες  κατά  προσώπων  ή  φθορές  ιδιοκτησίας  δύναται  η  διοργανώτρια  (ΕΠΣΦ)  να  επιβάλλει  ποινή  αποκλεισμού  ομάδας  από  τους  αγώνες  μέχρι  ένα  χρόνο  ή/και  ποινή  αφαίρεσης  3  βαθμών

2α.Η  καταβολή  της  χρηματικής  ποινής  που  επιβλήθηκε σε σωματεία-παράγοντες, προπονητές, ποδοσφαιριστές, φιλάθλους, γίνεται  μέσα  σε  τριάντα  (30)  ημέρες  από  την  έκδοση  της  απόφασης η  οποία  πρέπει  να  κοινοποιηθεί  εγγράφως  στο  ενδιαφερόμενο  σωματείο  από  το  δικαιοδοτικό  όργανο  ή  την  διοργανώτρια  αρχή. Το διάστημα των 30 ημερών ισχύει από την ημέρα κοινοποίησης της  απόφασης.

β. Εάν  δεν  γίνει  η  καταβολή  στο  ως  άνω  χρονικό  διάστημα  τότε  η  διοργανώτρια  (ΕΠΣΦ)  δεν  θα  ορίζει τον  επόμενο  αγώνα  (και  κάθε  επόμενο  αγώνα  μέχρι  την  πληρωμή  της  οφειλής)  του  οφείλοντος  σωματείου ο οποίος θα κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου με  τέρματα  0-3. 

γ. Για  την  εφαρμογή  της  προηγούμενης  διάταξης  το  οφειλόμενο  συνολικό  ποσό  πρέπει  να  είναι  ίσο  ή  ανώτερο  των  εκατόν  πενήντα  (150.00)  ευρώ. Όταν  η  οφειλή  υπερβαίνει  το  ανώτερο  όριο  δεν  επιτρέπεται  μερική  καταβολή  του  ποσού  μόνο  κατά  το  υπερβάλλον,  αλλά  μόνο  εφάπαξ  καταβολή  του  συνόλου  της  οφειλής.

 1. Κακή συμπεριφορά ομάδας  όταν  κατά  την  διάρκεια  ενός  αγώνα  αποβάλλονται  τρείς  (3)  ποδοσφαιριστές  και  επιβάλλεται  αυτοδίκαια  χρηματική  ποινή  πενήντα  (50.00)  ευρώ.    

ΑΡΘΡΟ  21ο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ  ΜΕ  ΟΡΙΟ  ΗΛΙΚΙΑΣ

Για  την  αγωνιστική  περίοδο  2018-2019  για  τα  σωματεία  της  Α!  Κατηγορίας είναι  υποχρεωτική:

  α. Η  συμμετοχή   στην  ενδεκάδα  καθ  όλη  τη  διάρκεια  των  αγώνων  ενός  (1)  ποδοσφαιριστή  κάτω  των  δέκα  εννιά  (19)  ετών.  Στην  κατηγορία  αυτή  εντάσσονται  οι  ποδοσφαιριστές  που  έχουν  γεννηθεί  1/1/1999  και  μεταγενέστερα  άρθρο  19  του  ΚΑΠ.  Σε  περίπτωση  αποβολής  και  μόνο  του  ανωτέρω  ποδοσφαιριστή  ο  αγώνας  συνεχίζεται  χωρίς  αυτόν.

β.  Η   αναγραφή  στο  Φύλλο  Αγώνα  και  η  χρησιμοποίηση  έως  δύο  (2)  ποδοσφαιριστών  άνω  των  38  ετών.  Στην  κατηγορία  αυτή  εντάσσονται  οι  ποδοσφαιριστές  που  έχουν  γεννηθεί  έως  31/12/1980  άρθρο  37  του  ΚΑΠ.

 γ.  Εφόσον  διαπιστωθεί  παράβαση  των  διατάξεων  α.  και  β.  πριν  την  έναρξη  του  αγώνα  ο  διαιτητής  υποχρεούται  να  μην  τελέσει  αυτόν  σε  βάρος  δε  της  υπαίτιας  ή  των  υπαιτίων  ομάδων  επιβάλλονται  οι  προβλεπόμενες  από  το  άρθρο  21  του  ΚΑΠ  κυρώσεις.

δ.  Σε  περίπτωση  παράβασης  των  διατάξεων  α.  και  β.  κατά  την  διάρκεια  του  αγώνα  ή  υπαίτια  ομάδα  ή  ομάδες  σε  περίπτωση  υποβολής  ενστάσεως  υπόκεινται  στις  κυρώσεις  του  άρθρου  23  του  ΚΑΠ.

ε.  Σε  κάθε  περίπτωση  ο  διαιτητής  που  επιτρέπει  την  τέλεση  του  αγώνα  κατά  παράβαση  των  διατάξεων  α & β  τιμωρείται  από  την  αρμόδια  επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ  22ο

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ – ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ – ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

Ισχύουν γενικά όσα καθορίζονται στα άρθρα 20 και 27 του Κ.Α.Π. Ειδικότερα :

Α’  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το πρωτάθλημα διεξάγεται σε ένα όμιλο  με 14  ομάδες με  τον  παρακάτω  τρόπο:

α/ ολοκληρώνονται οι διπλοί αγώνες (α΄ και β΄ γύρος)  και σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων, που δίνουν δικαίωμα συμμετοχής σε διεκδίκηση (προβιβασμός – αποφυγή υποβιβασμού) ισχύει ότι  προβλέπει  το άρθρο 20 του Κ.Α.Π..

Η πρωταθλήτρια ομάδα ανέρχεται  στην  Γ!  Εθνική  απευθείας  (χωρίς  αγώνες  κατάταξης)  για  την  αγωνιστική  περίοδο  2019-2020.

β/ η  ομάδα που θα  καταλάβει την  δέκατη  τέταρτη (14)  θέση στον βαθμολογικό πίνακα της Α’  Κατηγορίας περιόδου 2018-2019  θα υποβιβασθεί  στην Β’ Κατηγορία για την αγωνιστική  περίοδο 2019-2020.

γ/ Μετά  την  λήξη  του  πρωταθλήματος  της  Α’  Κατηγορίας  σε  περίπτωση  που  η  διαφορά  βαθμών  της  πρώτης (1ης) ομάδας  του  βαθμολογικού  πίνακα  με  την  δεύτερη (2η) ομάδα  είναι  7  βαθμοί  και  περισσότεροι   (π.χ. 1ος  67  βαθμούς  –  2ος  60  βαθμούς)  τότε  η  1η  ομάδα  του  βαθμολογικού  πίνακα  ανακηρύσσεται  πρωταθλήτρια  χωρίς  αγώνες  play  off.

Αν  μετά  την  λήξη   του  πρωταθλήματος  της  Α’  Κατηγορίας  η  διαφορά  βαθμών  μεταξύ  της  πρώτης (1ης) και  της  δεύτερης (2ης) ομάδας  είναι  6β.  και  λιγότεροι  τότε  θα  διεξαχθούν  αγώνες  play  off  (μίνι  πρωτάθλημα) μεταξύ των 4 πρώτων ομάδων του βαθμολογικού πίνακα της Α’ Κατηγορίας 

δ/  Σε  περίπτωση  διεξαγωγής  αγώνων  play off  (μίνι  πρωτάθλημα)  ισχύουν  τα  πιο  κάτω:

δ.1/ Μετά  από  δημόσια  κλήρωση  κληρώνονται  οι  αγώνες  των  ομάδων  μεταξύ  τους  που  συμμετέχουν  στα  play off  (3  αγωνιστικές  ο  Α  Γύρος  και  3  αγωνιστικές  ο  Β  Γύρος )  σύνολο  6  αγωνιστικές.

δ.2/  Οι  ομάδες  ξεκινούν  τους  αγώνες  των  play off  (μίνι  πρωτάθλημα)  με  βαθμολογία  ως  πιο  κάτω:

η  4η  ομάδα  του  βαθμολογικού  πίνακα  0  βαθμοί.

η 3η  ομάδα  του  βαθμολογικού  πίνακα  με  το  1/5  των  βαθμών  διαφοράς  που  έχει  από  την  4η  ομάδα.

            η 2η  ομάδα  του  βαθμολογικού  πίνακα  με  το  1/5  των  βαθμών  διαφοράς  που  έχει  από  την  4η  ομάδα.             

η 1η  ομάδα  του  βαθμολογικού  πίνακα  με  το  1/5  των  βαθμών  διαφοράς  που  έχει  από  την  4η  ομάδα.

            Όπου  η  σχετική  διαίρεση  δεν  παράγει  ακέραιο  αριθμό  τότε  γίνεται  στρογγυλοποίηση  του  αποτελέσματος (π.χ.  2,4=2   2,6=3)

δ.3/ Η  βαθμολογική  κατάταξη  των  ομάδων  σε  περίπτωση  ισοβαθμίας  γίνεται  σύμφωνα  με  το  άρθρο  20  του  Κ.Α.Π..

Η  ομάδα  που  θα  τερματίσει  1η  στους  αγώνες  των  play off  (μίνι  πρωτάθλημα)  ανέρχεται  στην  Γ!  Εθνική  Κατηγορία  την  περίοδο  2019-2020.   Σε  περίπτωση  που  την  αγωνιστική  περίοδο  2019-2020  η  έναρξη  του  πρωταθλήματος  δεν  μπορεί  να  διεξαχθεί  με   δέκα  τέσσερις  (14)  ομάδες  (παραιτήσεις  ομάδων,  μη  δήλωση  συμμετοχής  κ.λ.π.)  o  αριθμός  των  ομάδων  συμπληρώνεται  από  τον  πίνακα  βαθμολογίας  των  playoff  της  Β’  Κατηγορίας. Σε  περίπτωση  μη  συμπλήρωσης  και  πάλι  της  Α!  Κατηγορίας  θα  αποφασίζει  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  ΕΠΣΦ.    

ε. Με  την  ολοκλήρωση  των  αγώνων  του  πρωταθλήματος  της  Α!  κατηγορίας  περιόδου  2018-2019  οι  ομάδες  που  κατέλαβαν  την  10η,11,12,  και  13η  θέση   θα  δώσουν  αγώνες  playout  ως  παρακάτω:

ε.1/ Μετά  από  δημόσια  κλήρωση  κληρώνονται  οι  αγώνες  των  ομάδων  μεταξύ  τους  που  συμμετέχουν  στα  play out (3  αγωνιστικές  ο  Α  Γύρος  και  3  αγωνιστικές  ο  Β’  Γύρος )  σύνολο  6  αγωνιστικές.

ε.2/  Οι  ομάδες  ξεκινούν  τους  αγώνες  των  play out  (μίνι  πρωτάθλημα)  με  βαθμολογία  ως  πιο  κάτω:

η  10η  ομάδα  του  βαθμολογικού  πίνακα  με 3β.

η  11η  ομάδα  του  βαθμολογικού  πίνακα  με 2β.

η  12η  ομάδα  του  βαθμολογικού  πίνακα  με 1β.

η   13η  ομάδα  του  βαθμολογικού  πίνακα με 0β.

Η  βαθμολογική  κατάταξη   των  αγώνων   play out  σε  περίπτωση  ισοβαθμίας  δύο  ή  περισσοτέρων  ομάδων  γίνεται  σύμφωνα  με  το  άρθρο  20  του  ΚAΠ.

ε.3 Με  την  λήξη  των  αγώνων  play out  συντάσσεται  νέος  βαθμολογικός  πίνακας  με  τα  μεταξύ  τους  αποτελέσματα  και  τους  βαθμούς  που  ξεκίνησε  η  κάθε  ομάδα. 

Σε  περίπτωση  υποβιβασμού  της ΣΤΥΛΙΔΑΣ  από  την  Γ’  Εθνική  τότε  για  την  αγωνιστική  περίοδο  2019-2010  υποβιβάζονται  στην  Β’  Κατηγορία  η  14η  ομάδα  του  βαθμολογικού  πίνακα  της  κανονικής  περιόδου  2018-2019  και  οι  2  τελευταίες  ομάδες (3η  και  4η) του  νέο  βαθμολογικού  πίνακα  που  προέκυψε  από  την  συμμετοχή  4  ομάδων  στα  play out,  σύνολο  ομάδων  τρείς  (3). 

Σε  περίπτωση  μη  υποβιβασμού  της ΣΤΥΛΙΔΑΣ  από  την  Γ’  Εθνική  υποβιβάζονται  στην  Β’  Κατηγορία  για  την  περίοδο  2019-2010  η  14η  ομάδα  του  βαθμολογικού  πίνακα  της  κανονικής  περιόδου  2018-2019  και  η  4η  του  νέου  βαθμολογικού  πίνακα  που  προέκυψε  από  την  συμμετοχή  4  ομάδων  στα  playout  σύνολο  ομάδων  2.    

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας 2018-2019 θα διεξαχθεί με  όσες  ομάδες έκαναν  δήλωση  συμμετοχής  σε 3 ομίλους.

α. Ολοκληρώνονται οι διπλοί αγώνες (α΄ και β΄ γύρος) σε κάθε όμιλο και σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων του ιδίου ομίλου προκειμένου για θέσεις που δίνουν δικαίωμα συμμετοχής σε διεκδίκηση (προβιβασμό – υποβιβασμό) ισχύουν όσα  αναφέρονται στο άρθρο 20 του Κ.Α.Π.. Έτσι σε κάθε όμιλο οριστικοποιείται η κατάταξη των ομάδων στον βαθμολογικό πίνακα.

β. Με  την  ολοκλήρωση  των  αγώνων  του  πρωταθλήματος  της  Β’  κατηγορίας  2018-2019  οι  ομάδες  που  κατέλαβαν  την  1η  και  2η  θέση  του  κάθε  ομίλου   (σύνολο  ομάδων  6) θα  δώσουν  αγώνες  play – οff  (μίνι  πρωτάθλημα)  για  την  άνοδο  στην  Α’  Κατηγορία 2019-2020  ως  εξής:

β.1/ Μετά  από  δημόσια  κλήρωση  κληρώνονται  οι  αγώνες  των  ομάδων  μεταξύ  τους  που  συμμετέχουν  στα  play off  (5  αγωνιστικές  ο  Α’  Γύρος  και  5  αγωνιστικές  ο  Β’  Γύρος )  σύνολο  10  αγωνιστικές.

β.2/  Οι  ομάδες  ξεκινούν  τους  αγώνες  των  play –  off  (μίνι  πρωτάθλημα)  με  βαθμολογία  ως  πιο  κάτω:

Οι  πρώτες  ομάδες  του  βαθμολογικού  πίνακα  της  κανονικής  περιόδου, του  κάθε  ομίλου  ξεκινούν  τα  play  –  off  με  1  βαθμό.

Οι  δεύτερες  ομάδες  του  βαθμολογικού  πίνακα  της  κανονικής  περιόδου, του  κάθε  ομίλου  ξεκινούν  τα  play  –  off  με  0  βαθμούς.

β.3 Με  την  λήξη  των  αγώνων  play – οff  συντάσσεται  νέος  βαθμολογικός  πίνακας  με  τα  μεταξύ  τους  αποτελέσματα  και  τους  βαθμούς  που  ξεκίνησε  η  κάθε  ομάδα. 

Οι  3  πρώτες  ομάδες  ανέρχονται του  νέου  βαθμολογικού  πίνακα για  την  αγωνιστική  περίοδο  2019-2020  στην  Α’  Κατηγορία.

                                                 ΑΡΘΡΟ 23ο

ΕΠΑΘΛΑ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  – ΕΠΑΘΛΟ  ΗΘΟΥΣ ΣΕ  ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ  ΤΙΜΩΡΙΕΣ –  ΕΠΑΘΛΟ  1ΟΥ  ΣΚΟΡΕΡ  Α  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Στις πρωταθλήτριες ομάδες της Α! και Β! ερασιτεχνικής κατηγορίας θα απονεμηθεί Κύπελλο και  μετάλλια  για  τους  ποδοσφαιριστές  της  και  τον  Προπονητή  της.

Με  την  λήξη  των  αγώνων  Κυπέλλου  και  Πρωταθλήματος,  και  σε  σύντομο  χρονικό  διάστημα  θα  διεξάγεται στο  Ενωσιακό  Αθλητικό  Κέντρο  ή  σε  άλλο  γήπεδο της  Π.Ε.  Φθιώτιδας με  απόφαση  του  Δ.Σ  της  ΕΠΣΦ  αγώνας  super – cup μεταξύ  της  ομάδας  που  κατέκτησε  το  Πρωτάθλημα της  Α’ Κατηγορίας  και  της  ομάδας  που  κατέκτησε  το  Κύπελλο  Ερασιτεχνικών  ομάδων  Ε.Π.Σ.Φ.  ή  την  φιναλίστ  του  Κυπέλλου σε  περίπτωση  μη  συμμετοχής  της  Κυπελλούχου.

Στις  διαγωνιζόμενες  ομάδες  θα  απονέμονται  κύπελλα  και  μετάλλια. Την  οικονομική  επιστασία  του  πιο  πάνω  αγώνα  την  έχει  η  διοργανώτρια  αρχή.

Προβλέπεται η απονομή βραβείου σε ομάδα  ή  ομάδες  οι  οποίες  δεν  θα  έχουν τιμωρημένο  ποδοσφαιριστή,  προπονητή  ή  παράγοντα κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2018-2019 σε επίσημους αγώνες  πρωταθλήματος και κυπέλλου  καθώς  επίσης  και  στον  1ο  σκόρερ  της  Α!  Κατηγορίας.

ΑΡΘΡΟ 24ο       

ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

 1. Η αρμόδια Διεύθυνση  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας αναλαμβάνει την έκδοση άδειας για την τέλεση των αγώνων στα γήπεδα του Νομού Φθιώτιδας περιόδου 2018-2019 με  την  προϋπόθεση  ότι  θα  υπάρχει  άδεια  λειτουργίας  των  γηπέδων  από  την  αρμόδια  επιτροπή  για  την  έκδοση  της  οποίας  υπεύθυνοι  είναι  οι  Δήμοι  της  ΠΕ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  για  τα  σωματεία  που  έχουν  λάβει  από  τους  Δήμους  έγγραφη  παραχώρηση  για  την  ποδοσφαιρική  περίοδο  2018-2019.
 2. τα γηπεδούχα σωματεία  πρέπει  να  λαμβάνουν  όλα  τα  κατάλληλα  μέτρα  πρόληψης  και  καταστολής  πράξεων  που  δυσφημούν  το  άθλημα  ή διεγείρουν  το  φίλαθλο  κοινό  και  είναι  υπεύθυνα  για  κάθε  αντιαθλητική  ενέργεια  των  προπονητών των ποδοσφαιριστών  των  μελών  και  των  φιλάθλων  τους  άρθρο  14  του  Πειθαρχικού  Κώδικα  της  Ε.Π.Ο.`

3.Την  οικονομική  επιστασία  και  την  εκκαθάριση  των  αγώνων  το  Δ.Σ.  της  Ε.Π.Σ.Φ  αναθέτει  στα  Δ.Σ.  των  γηπεδούχων  σωματείων  όλων  των  κατηγοριών,  παρακρατώντας  το  ποσοστό  αγώνα  από  τα  γηπεδούχα  σωματεία  50  ευρώ  όπως  αναφέρεται  στο  άρθρο  1  της  προκήρυξης  πρωταθλημάτων  μετα  από  απόφαση  του  Δ.Σ  της  ΕΠΣΦ  στις  10/8/2018.

Η  ανώτατη  τιμή  των  εισιτηρίων  ορίζεται  στα 5  ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ότι  αναφέρεται  στο  άρθρο  35  του  Κ.Α.Π..

Ειδικότερα.:

1.Όλες  οι  διαφορές  που  ανακύπτουν  από  την  εφαρμογή  και  ερμηνεία  του  Καταστατικού,  του  ΚΑΠ  και  των  εν  γένει  Κανονισμών,  των  αποφάσεων,  οδηγιών,  εγκυκλίων  κ.λ.π.  της  ΕΠΟ  που  ισχύουν  και  αφορούν  τις  ενώσεις,  τις  ομάδες  που  συνδέονται  με  οποιαδήποτε  σχέση  και  ιδιότητα  με  αυτές,  ή  που  εμπλέκονται  με  οποιονδήποτε  τρόπο  και  ιδιότητα  στο  χώρο  του  ποδοσφαίρου,  επιλύονται  αποκλειστικά  και μ σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Καταστατικού  της  ΕΠΟ,  από  τα  αρμόδια  θεσμοθετημένα  ποδοσφαιρικά  όργανα,  που  καθορίζονται  στο  Καταστατικό  και  τους  Κανονισμούς  της  ΕΠΟ.  Απαγορεύεται,  σε  κάθε  περίπτωση,  η  προσφυγή  στα  πολιτικά  ή  διοικητικά  δικαστήρια.

 1. Σε περίπτωση που,  κατά  παράβαση  της  παρ.  1  του  παρόντος  άρθρου,  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  προσφύγει  σε  πολιτικό  ή  διοικητικό  δικαστήριο  επιβάλλονται  σε  βάρος  του  οι  ακόλουθες  ποινές  από  την  διοργανώτρια.

α/  Ομάδα  που  ασκεί  προσφυγή  τιμωρείται  αρχικά  με  προειδοποίηση  και  ποινή  απαγόρευσης  μετεγγραφών  για  την  αμέσως  επόμενη  μετεγγραφική  περίοδο. Εάν  παρά  την  προειδοποίηση  επιμένει  στην  προσφυγή  της  αποκλείεται  από  τους  υπόλοιπους  αγώνες  του  πρωταθλήματος  που  μετέχει  ή  θα  μετάσχει,  με  απόφαση  της  Ε.Ε.  της  διοργανώτριας  από  την  ημέρα  άσκησης  της  προσφυγής  και  για  όσο  χρονικό  διάστημα  συνεχίζεται  η  παράβαση. Εάν  η  διοργανώτρια  αδυνατεί  ή  αρνείται  να  επιβάλλει  την  αναφερόμενη  ποινή  τότε  αυτή  επιβάλλεται  στην  ομάδα  με  απόφαση  της  Ε.Ε.  της  ΕΠΟ  και  στην  διοργανώτρια  επιβάλλεται,  με  την  ίδια  απόφαση,  χρηματική  ποινή  ύψους ποσού τριών  χιλιάδων  (3.000,00) Ευρώ   και  ποινή  προειδοποίησης  ανάκλησης  της  εκχώρησης  διεξαγωγής  του  πρωταθλήματος. Σε  περίπτωση  υποτροπής  της  άρνησης  της  διοργανώτριας  της  αφαιρείται,  με  απόφαση  της  Ε.Ε.  της  ΕΠΟ,  το  δικαίωμα  διεξαγωγής  του  πρωταθλήματος.

β/ Εφ’  όσον  προσφεύγει  φυσικό  πρόσωπο  (μέλη  Δ.Σ.  ομάδων,  προπονητές,  φυσικοθεραπευτές,  γιατροί,  διερμηνείς,  φροντιστές,  ποδοσφαιριστές  κ.λ.π) με  απόφαση  του  Δ.Σ.  της  διοργανώτριας  επιβάλλονται  σωρευτικά: i)  απαγόρευση  εισόδου  στο  γήπεδο,  ii) απαγόρευση  συμμετοχής  σε  οποιαδήποτε  δραστηριότητα  που  σχετίζεται  με  το  ποδόσφαιρο  και iii) εφ  όσον  αποδεικνύεται  συμμετοχή  της  ομάδας  του,  η  κατά  τα  ως  άνω  περ.  α΄ ποινή. Σε  περίπτωση  άρνησης  ή  αδυναμίας  επιβολής  από  την  διοργανώτρια  των  ως  άνω  ποινών  τότε  ισχύουν  τα  προβλεπόμενα  στην  παρ.  α  του  παρόντος  άρθρου.

γ/ Εφ  όσον  προσφεύγει  Ένωση-μέλος  της  ΕΠΟ,  με  απόφαση  της  Ε.Ε.  της  ΕΠΟ  της  επιβάλλεται  χρηματική  ποινή  από  5.000  έως  10.000 ευρώ  και  ποινή προειδοποίησης αφαίρεσης της άδειας διεξαγωγής των πρωταθλημάτων της.

3.Κατά  των  αποφάσεων  μόνο  της  περίπτωσης  2α   της  παρούσης  παραγράφου,  επιτρέπεται  μόνον  προσφυγή  στο  Διαιτητικό  Δικαστήριο  της  ΕΠΟ.  Η  άσκηση  της  προσφυγής  δεν  αναστέλλει  την  επιβληθείσα  ποινή.

ΑΡΘΡΟ  26ο

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ  ΟΜΑΔΩΝ

Όλα  τα  σωματεία  που  μετέχουν  στο  Πρωτάθλημα της  Α’  Κατηγορίας  για  την  περίοδο  2018-2019  και  εφόσον  υπάρχει  διπλάσιος  αριθμός  προπονητών (κατόχων  ταυτοτήτων ΕΠΟ ή UEFA Β) υποχρεωτικά  προσλαμβάνουν  από  αυτούς. Σε διαφορετική περίπτωση  θα  τιμωρούνται  με  χρηματικό  πρόστιμο  100 Ευρώ  ανά  αγώνα  (σύμφωνα  με  τον  κανονισμό  προπονητών  της  ΕΠΟ  άρθρο  11) και  να  καταθέσουν  στην  ΕΠΣΦ    τα  πιο  κάτω  δικαιολογητικά  για  την  έκδοση  δελτίου  πιστοποίησης  προπονητή  για  την  είσοδο  στους  αγωνιστικούς  χώρους  για  την  περίοδο  2018-2019.

α. Αίτηση  του  σωματείου.

β. Δύο (2)  έγχρωμες  φωτογραφίες.

γ.  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.1599  ότι  ο  ενδιαφερόμενος  προπονητής  δεν  εμπίπτει  στα  κωλύματα  τα  προβλεπόμενα  από  το  Καταστατικό  της  ΕΠΟ  και  ότι  αποδέχεται  ανεπιφύλακτα  τις  διατάξεις  του  Κανονισμού  Προπονητών  του  Καταστατικού  και  των  κανονισμών  της  ΕΠΟ.

δ.  Επίσημο  αποδεικτικό  υποβολής  της  πρόσληψης  και  πρωτότυπο  ιδιωτικό  συμφωνητικό  με  το  σωματείο  το  οποίο  κατατίθεται  στη  αρμόδια  ΔΟΥ  (φωτοτυπία  δεν  γίνεται  δεκτή).

ε.  Καταβολή  παράβολου  ποσού 75 Ευρώ.

στ. ταυτότητα  προπονητή που  εκδίδει  η  ΕΠΟ  με  ημερομηνία  λήξης  31/12/2018.

η. βεβαίωση  μέλους  από  τον  οικείο  σύνδεσμο  προπονητών.

Για  τα  σωματεία της Β’ Κατηγορίας  δεν  είναι  υποχρεωτική  η  πρόσληψη  προπονητή  βάσει  του  άρθρου  6  παρ.  1  του  Κανονισμού  Προπονητών  της  Ε.Π.Ο.. Σε  περίπτωση  όμως  που  επιθυμούν  να  προσλάβουν  διπλωματούχο  προπονητή  θα  πρέπει  αυτός  να  είναι  κάτοχος  τουλάχιστον  πιστοποιητικού  UEFA  B  της  ΕΠΟ  άρθρο  6  παρ.  1  του  Κανονισμού  Προπονητών  της  ΕΠΟ.

Προπονητής  που  θα  λάβει  δελτίο  εισόδου  για  τους  αγωνιστικούς  χώρους  για  συγκεκριμένο  σωματείο  δεν  θα  έχει  το  δικαίωμα  εισόδου  με  οποιαδήποτε  ιδιότητα  για  αγώνες  άλλου  σωματείου.

Προπονητής  κάτοχος  διπλώματος  UEFA  A,  UEFA  B  και  ΕΠΟ  δεν  μπορεί  να  εισέρχεται  στους  αγωνιστικούς  χώρους  με  οποιαδήποτε  άλλη  ιδιότητα  εφόσον  πριν  την  έναρξη  των  πρωταθλημάτων  για  την  περίοδο  2018-2019  δεν  έχει  καταθέσει  επισήμως  την  ταυτότητά  του  στην  Ε.Π.Ο.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε δήλωση ή κρίση σε οποιοδήποτε Μ.Μ.Ε. προπονητή ή βοηθού προπονητή σε βάρος του θεσμού της διαιτησίας και των οργάνων της , όπως και εις βάρος της διοργανώτριας αρχής και των οργάνων της.

Σε περίπτωση παράβασης της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται  πέρα  των  άλλων  προβλεπόμενων  από  τους  Κανονισμούς  της  ΕΠΟ,  οι σχετικές διατάξεις  του Πειθαρχικού Κώδικά της Ε.Π.Ο.

ΑΡΘΡΟ  27Ο

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ –  Μ.Μ.Ε.

Ότι  ορίζει  το  άρθρο  29  του  ΚΑΠ.

Ειδικότερα:

 1. Τα ραδιοτηλεοπτικά  δικαιώματα  και  τα  δικαιώματα  διαδικτυακής  ( μέσω  ίντερνετ)  μετάδοσης  των Πανελλήνιων  ερασιτεχνικών  πρωταθλημάτων,  των  τοπικών  πρωταθλημάτων  της  ΕΠΣΦ  ανήκουν  στα  σωματεία.
 2. Κάθε σύμβαση  παραχώρησης   των  αναφερόμενων  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  29  του  ΚΑΠ    δικαιωμάτων  μεταξύ  ενός  σωματείου  και  ενός  δικαιούχου  φορέα  ανεξαρτήτως  υπάρξεως  και  ύψους  τιμήματος  θα  πρέπει  να  εγκρίνεται  από  την  διοργανώτρια  (ΕΠΣ)  για  τα  τοπικά  πρωταθλήματα  και  την  ΕΠΟ  για  τα  πανελλήνια,  μέχρι  την  τελευταία  εργάσιμη  ημέρα  προ  του  αγώνα. Απαγορεύεται  η  απευθείας  (ζωντανή)  μετάδοση  κάθε  αγώνα  όταν  η  σύμβαση  παραχώρησης  των  δικαιωμάτων  δεν  έχει  εγκριθεί  από  την  διοργανώτρια.
 3. Η  είσοδος  των  ραδιοτηλεοπτικών  συνεργείων  στα  γήπεδα  για  απευθείας  μετάδοση  αγώνα,  επιτρέπεται  μετά  από  σχετική  έγγραφη  άδεια  της διοργανώτριας,  μόνο  σε  αγώνες  για  την  μετάδοση  των  οποίων  έχει  εγκριθεί  η  σχετική  σύμβαση.

Αν  ένας  αγώνας  μεταδοθεί  χωρίς  άδεια  η  γηπεδούχος  ομάδα  τιμωρείται  με  χρηματική  ποινή  έως  2.000  ευρώ.

 1. Δεν επιτρέπεται  στις  Ενώσεις  η  άρνηση  παραχώρησης  ραδιοτηλεοπτικής  άδειας  για  απευθείας  μετάδοση  αγώνα  άνευ  τεκμηριωμένου  λόγου.

ΑΡΘΡΟ  28Ο

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

            Ομάδες  που  επιθυμούν  να  διαφημίσουν  πάνω  στις  στολές  των  ποδοσφαιριστών  διάφορα  προϊόντα  πρέπει  να  λάβουν  την  σχετική  έγκριση  από  την  διοργανώτρια  αρχή. Διαφήμιση  άμεση  ή  έμμεση  που  είναι  αντίθετα  με  την  αθλητική  ιδέα  απαγορεύεται άρθρο  14  του  Κ.Α.Π.

 Τα  αναφερόμενα  στην  παρούσα  παράγραφο  ισχύουν  και  για  την  διαφήμιση  στις  στολές  των  διαιτητών.

ΑΡΘΡΟ  29Ο

ΠΟΛΥΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Με  κανονισμό  που  εκδίδεται  με  απόφαση  της  Ε.Ε.  της  ΕΠΟ  ρυθμίζονται  τα  κάθε  είδους  θέματα  που  αφορούν  την  πολυσυμμετοχή.

Απαγορεύεται  η  συμμετοχή  του  αυτού  προσώπου  σε  περισσότερα  του  ενός διαφορετικά  Δ.Σ.  σωματείων  που  ανήκουν  στην  ίδια  διοργανώτρια.

Σε  περίπτωση  μη  τήρησης  της  απαγόρευσης  αυτής  κάθε  αγώνας  των  ομάδων  κατακυρώνετε  υπέρ  της  αντίπαλης  ομάδας (άρθρο  30 του Κ.Α.Π.).

ΑΡΘΡΟ  30Ο

ΒΙΒΛΙΑ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 1. Κάθε ποδοσφαιρικό σωματείο  τηρεί  υποχρεωτικά  τα  εξής  βιβλία. Άρθρο 9 του Κανονισμού Ερασιτεχνικών Ποδοσφαιρικών Σωματείων:
 2. i. Μητρώο Μελών
 3. ii. Μητρώο Αθλουμένων  Μελών

iii.   Πρακτικό  Συνεδριάσεων  Γενικών  Συνελεύσεων

 1. iv. Πρακτικό Συνεδριάσεων Διοικητικού  Συμβουλίου
 2. v. Εσόδων  –  Εξόδων
 3. vi. Περιουσιακών Στοιχείων

vii.  Πρωτόκολλο  εισερχομένων  και  εξερχομένων  εγγράφων

 1. Τα Βιβλία πριν  από  την  χρήση  τους  θεωρούνται  από  την  Εκτελεστική  Επιτροπή  της  οικείας  Ένωσης  Ποδοσφαιρικών  Σωματείων  υποχρεωτικά.
 2. Η μη τήρηση  των  διατάξεων  του  παρόντος  άρθρου  συνεπάγεται  την  ανάκληση  της  εγγραφής  του  στα  μητρώα  ποδοσφαιρικών  σωματείων  της  Ε.Π.Ο.,  με  απόφαση  του  αρμοδίου  δικαστικού  οργάνου  της  Ε.Π.Ο.

ΑΡΘΡΟ 31Ο

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 1. Η προκήρυξη αυτή αποτελεί σύμβαση μεταξύ της Ε.Π.Σ.Φ. σαν διοργανώτριας των παραπάνω πρωταθλημάτων και των σωματείων που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε αυτά. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ.Φ. διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα μερικής ή ολικής τροποποίησης της προκήρυξης , εφόσον κρίνει αυτό απαραίτητο , ακόμη και μετά την έναρξη των αγώνων.
 2. Απαγορεύεται ρητώς η  συμμετοχή  ομάδας  σωματείου  – μέλους  Ε.Π.Σ.  σε  τουρνουά  ή  αγώνες  όλων  των  κατηγοριών  όταν  αυτοί  διεξάγονται  από  ιδιωτικό,  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  ή  δημόσιο  φορέα,  χωρίς  την  απαραίτητη  προηγούμενη  έγγραφη  άδεια  της  Ε.Π.Σ.  στην  οποία  ανήκουν. 

Εάν  δεν  τηρηθεί  η  διαδικασία  προέγκρισης  της  συμμετοχής  ομάδας  του  σωματείου  θα  επιβάλλεται  η  ποινή  της  αφαίρεσης  3  βαθμών  από  την  ομάδα  του  σωματείου  που  μετέχει  στο  πρωτάθλημα  της  τοπικής  κατηγορίας  ή  στην  Γ’  Εθνική  και  ετήσιος  αποκλεισμός  στους  ποδοσφαιριστές   και  στους  προπονητές  που  έλαβαν  μέρος  άρθρο  37  παρ.  6  του  ΚΑΠ.

 1. Ποινές που επιβάλλονται  στα  πρωταθλήματα  προεπιλογής εθνικών ομάδων ή  των  σωματείων  εκτίονται  μόνο  σε  αυτά.  Οι  ποινές  αυτές  μεταφέρονται  μόνο  αν, λόγω  ηλικίας  του  ποδοσφαιριστή,  δεν  μπορούν  πλέον να εκτιθούν  στα  πρωταθλήματα  προεπιλογής  εθνικών  ομάδων.  Στην  περίπτωση  αυτή  εκτίονται  στους  αγώνες  της  ομάδας  του  ποδοσφαιριστή  στο  πρωτάθλημα  της  κατηγορίας  που παίρνει  μέρος.        
 2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις  για  γεωγραφικούς  λόγους  και  για  διευκόλυνση  σωματείων  μας  δύναται  το  Δ.Σ  της  Ε.Π.Σ.Φ με  την  σύμφωνη  γνώμη  όμορης  Ε.Π.Σ., εφόσον  χορηγηθεί   παραχωρητήριο  Γηπέδου  από  την  αρμόδια  Δημοτική  Αρχή  που  ανήκει  το  γήπεδο  και  το  γήπεδο  έχει  άδεια  λειτουργίας  από  την  αρμόδια  επιτροπή  της  περιφέρειας  στην  οποία  ανήκει  και  έγγραφη  άδεια  της  ΕΠΟ  να  επιτρέψει  να  αγωνίζεται  σε  αυτό  άρθρο  37  του  ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ  32Ο

ΕΝΩΣΙΑΚΟ  ΑΘΛΗΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ

Στο  Ενωσιακό  Αθλητικό  Κέντρο  θα  αγωνίζονται  σωματεία  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  του  ειδικού  παραχωρητηρίου  που  θα  τους  χορηγήσει  το  Δ.Σ.  της  Ε.Π.Σ.Φ.  αναλαμβάνοντας  πλήρως  την  αποκατάσταση  κάθε  βλάβης  που  θα  διαπιστωθεί  κατά  την  διάρκεια  ή  και  μετά  την  λήξη  των  αγώνων  του  γηπεδούχου  σωματείου. Επίσης  και  το  γενικό  καθαρισμό  των  αιθουσών  των  κτιρίων  και  όλων  των  χώρων  του  γηπέδου  (κερκίδες,  περιβάλλοντας  χώρος  κτιρίου,  πάρκινγκ,  κάδος  απορριμμάτων).

ΑΡΘΡΟ 33Ο

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Κάτι που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη , θα ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΣΦ σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις  του  ΚΑΠ της ΕΠΟ, πριν ή και  μετά την έναρξη των πρωταθλημάτων.

 

Σχετικές αναρτήσεις

Νέα ήττα της Λαμίας στο ΔΑΚΛ, 3-1 από τον Παναιτωλικό

efthia

Τον 23χρονο Βαγγέλη Πατσαρούχα απέκτησε η Αταλάντη

efthia

Την Τρίτη εγκρίνεται η προκήρυξη της Α’ Εθνικής 2021-2022

efthia
Φόρτωση....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο