Αυτοί είναι οι Αντιδήμαρχοι Λαμιέων και οι εντεταλμένοι σύμβουλοι του Θ. Καραϊσκου

share on:

Ο Δήμαρχος Λαμιέων, Θύμιος Καραΐσκος, ανακοίνωσε σήμερα τα ονόματα των Αντιδημάρχων, Εντεταλμένων Συμβούλων και λοιπών συνεργατών του στη διοίκηση του Δήμου για την επόμενη διετία, που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα της καθημερινότητας και να υλοποιήσουν το πρόγραμμα της νέας δημοτικής αρχής.

Ο κ. Καραΐσκος, δήλωσε σχετικά: «Θα ήθελα να ευχηθώ καλή δύναμη σε όλους και να τονίσω ότι είμαστε στην υπηρεσία των δημοτών μας και κρινόμαστε καθημερινά από τους πολίτες για το έργο μας. Θα λειτουργήσουμε βάσει του προγράμματος μας, με συνέπεια, αποφασιστικότητα και συνεχείς αξιολογήσεις. Καλή δουλειά σε όλους.»
Τα ονόματα των Αντιδημάρχων των Εντεταλμένων Συμβούλων και των λοιπών Δημοτικών Συμβούλων σε θέσεις ευθύνης είναι τα ακόλουθα:

Ι. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ :
1.- Διοίκησης, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Κατάρτισης, Ληξιαρχείου & Δημοτικής Κατάστασης και Εξυπηρέτησης Πολιτών ο Σωτήρης Κουτσοβέλης,
2.-Προγραμματισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διαφάνειας – Κοινωνίας των Πολιτών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, ο Δημήτριος Κυρίτσης,
3.- Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων, η Αμαλία Ποντίκα,
4.- Τοπικής Ανάπτυξης, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Απασχόλησης, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, ο Παναγιώτης Φώσκολος,
5.- Περιβάλλοντος και πρασίνου, ποιότητας ζωής και ελεύθερου χώρου, Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Προστασίας, Εποπτείας και Διαχείρισης Κοινοτήτων, ο Κωνσταντίνος Σταυρογιάννης,
6.- Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Διαχείρισης Αδέσποτων και λειτουργίας Δημοτικού Κυνοκομείου, ο Κωνσταντίνος Μουστάκας,
7.- Δημόσιας Υγείας, προστασίας Γ’ Ηλικίας, προστασίας παιδικής ηλικίας, εποπτείας και λειτουργίας βρεφονηπιακών σταθμών, ισότητας Φύλων, ο Παναγιώτης Στασινός, από την δημοτική παράταξη «ΛΑΜΙΑ στο ΚΕΝΤΡΟ».

ΙΙ. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων παραμένουν στην ευθύνη του Δημάρχου Λαμιέων, με αναπληρωτές αντίστοιχα τους Σωτήρη Κουτσοβέλη (για τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών) και Κωνσταντίνο Σταυρογιάννη (για την Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Εργων).

ΙΙΙ. ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ [αμισθί αντιδήμαρχοι]:
1.- Για την οργάνωση, διοίκηση και έλεγχο της καταγραφής και αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας, για τα θέματα λειτουργίας λαϊκών αγορών και υπεύθυνος για την Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου, ο Δημήτρης Μπεσλεμές,
2.- Για την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη, Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνικές Δομές & Εθελοντισμό, ο Δημήτρης Τζούφλας,
3.- Για την Παιδεία, Καινοτομία και δια βίου μάθηση, ο Αθανάσιος Παπαχρήστος,
4.- Για την Αγροτική Ανάπτυξη, ο Γιώργος Παλιούρας.
5. Για τη λειτουργία της Δημοτικής Φιλαρμονικής ο Δημήτρης Αργυρίου,
6.- Για τη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων, ο Κωνσταντίνος Κερπινιώτης,
7.- Υπεύθυνος για την Δημοτική Ενότητα Υπάτης, ο Κωνσταντίνος Ξεφλούδας,
8.- Υπεύθυνος για την Δημοτική Ενότητα Λειανοκλαδίου ο Κωνσταντίνος Αναστασίου και
9.- Υπεύθυνος για την Δημοτική Ενότητα Παύλιανης, ο Γιάννης Ζωγράφος,

ΙV. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Οικονομικής Επιτροπής : παραμένει ο Δήμαρχος Λαμιέων.
Η Οικονομική Επιτροπή συμπληρώνεται από τους Αντιδημάρχους Σωτήρη Κουτσοβέλη και Δημήτρη Κυρίτση
V. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Επιτροπής Ποιότητας Ζωής : παραμένει ο Δήμαρχος Λαμιέων.
Η Επιτροπή Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, συμπληρώνεται από τους Αντιδημάρχους Παναγιώτη Φώσκολο και Κωνσταντίνο Σταυρογιάννη.

VΙ. Για τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Λαμιέων θα προταθούν :
1.- Για την ανώνυμη μονομετοχική εταιρεία «ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ»,
Πρόεδρος Δ.Σ. ο Δημοτικός Σύμβουλος Θανάσης Αργύρης
2.- Για τη συμμετοχή του Δήμου στις αναπτυξιακές οι «Φθιωτική Αναπτυξιακή» και «ΟΑΣΕ» ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτριος Κυρίτσης
3.- Για τη συμμετοχή του Δήμου στο Σύνδεσμο «Κανάλια» ο Δημοτικός Σύμβουλος Κωνσταντίνος Ξεφλούδας

VΙΙ. Πρόεδρος στη «Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Λαμιέων» και «ΔΕΥΆΛ» θα παραμείνει ο Δήμαρχος Λαμιέων.

VΙΙΙ. Γενική Γραμματέας του Δήμου Λαμιέων, ορίστηκε η Ευσταθία Χριστοπούλου.

ΙΧ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ :
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Αθανάσιος Ντούζγος, ορίζεται αναπληρωτής του Δημάρχου (πλην των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και Υποδομών και Τεχνικών Εργων), ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Η πρώτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων με την παραπάνω σύνθεση, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Σεπτέμβρη, ώρα 12.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχιακό μέγαρο.

Αφήστε μια απάντηση