Αυτοί είναι οι νέοι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Δομοκού

share on:

Με απόφαση του Δημάρχου Δομοκού Δημήτρη Τζιαχρήστα, ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι, οι οποίοι θα έχουν θητεία μέχρι τις επόμενες δημοτικές εκλογές.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση:

 

  1. Ορίζουμε Αντιδημάρχους με θητεία από 1/6/2018 έως και το τέλος της Δημοτικής Περιόδου, τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξης της Πλειοψηφίας:

1ο Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο Αυγέρη Αθανάσιο του Ιωάννη

2ο Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο Φράγκο Ιωάννη του Δημητρίου

3ο Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο Κόγια Γεώργιο του Σταύρου

4ο Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο Γκανίδη Ιωάννη του Στεργίου.

  1. Ορίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/τ.Α/Φ.107/31-7-2017 «Αντιμισθία Αντιδημάρχων – υποχρεώσεις δημοτικών συμβούλων » θα καταβάλλεται αντιμισθία από το Δήμο Δομοκού στους ανωτέρω .
  1. Η Μεταβίβαση των «καθ’ ύλην και «κατά τόπο» αρμοδιοτήτων μου στους ορισθέντες με την παρούσα Αντιδημάρχους, θα διενεργηθεί με νεότερη απόφασή μου.
  1. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητές του θα ασκεί ο Δήμαρχος.
  1. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, ορίζεται με την παρούσα να αναπληρώνει το Δήμαρχο και τα καθήκοντά του ο 1ος Αντιδήμαρχος  Αυγέρης Αθανάσιος και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, (ο 1ος Αντιδήμαρχος) τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον 2ο Αντιδήμαρχο Φράγκο Ιωάννη.

 

Αφήστε μια απάντηση