Εθνικά Ποδόσφαιρο

Αυτοί είναι οι υποψήφιοι για τις εκλογές στην ΕΠΟ

Ανακοινώθηκε το πρακτικό της συνεδρίασης των τακτικών μελών της Εκλογικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο., η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα ενόψει των αρχαιρεσιών της Ειδικής Γενικής Εκλογικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας στις 27 του ίδιου μήνα.

Αναλυτικά:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Στην Αθήνα σήμερα εικοστή πρώτη (21) Μαρτίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, στο Πάρκο Γουδή, συνήλθαν, ενόψει των αρχαιρεσιών που θα διεξαχθούν, με τη χρήση του συστήματος της Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ, κατά τις εργασίες της Ειδικής Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης της Ε.Π.Ο. της 27ης Μαρτίου 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ., τα τακτικά μέλη της Εκλογικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. ως ακολούθως:

α/. Γεώργιος Παυλίδης του Μιχαήλ, Πρόεδρος,

β/. Βασίλειος Καστίδης του Κωνσταντίνου, Αναπληρωτής Πρόεδρος και

γ/. Ιωάννης Στογιαννίδης του Σταματίου, κάτοικος Γαλατάδων Πέλλας, Τακτικό Μέλος.

Άπαντες εξελέγησαν τακτικά μέλη της Εκλογικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. κατά τις αρχαιρεσίες της 27ης Αυγούστου 2018 και συγκροτήθηκαν σε σώμα κατά τη συνεδρίαση τους στις 23 Ιουνίου 2020, λαβόντες τα προαναφερόμενα αξιώματα.

Λαβών το λόγο, ο Πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής Γεώργιος Παυλίδης, αναφέρει προς τα λοιπά παριστάμενα μέλη ότι συνεδριάζουν νόμιμα και ως υπεύθυνοι για την οργάνωση και εποπτεία της εκλογικής διαδικασίας (άρθρο 4 Κώδικα Αρχαιρεσιών) οφείλουν να προβούν, κατ’ αρχήν, στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν, για τα κάτωθι αιρετά καταστατικά αξιώματα οι:

Ι. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ο.

ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΙΙ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ο.

1.ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

3.ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

4.ΔΑΝΙΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ

5.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

6.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

7.ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

8. ΚΑΦΕΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

9.ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

11.ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

12.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

13.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

14. ΣΕΪΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

15. ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ

16.ΦΥΤΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

17. ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

18. ΧΑΤΖΗΣΑΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ο.

1.ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2.ΒΙΣΒΙΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

3.ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4. ΔΙΑΚΟΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5.ΚΟΡΔΟΛΕΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

6.ΠΡΙΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

7.ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

8.ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

9.ΣΦΗΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

10.ΤΟΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

11.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

12. ΧΑΤΖΗΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΙΙΙ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ο.

ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ο.

ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ο.

1.ΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

2.ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ

3.ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4.ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

5.ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ε.Π.Ο

1.ΑΣΗΜΩΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

2.ΓΑΛΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

3.ΣΟΥΠΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

IV. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

3.ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1.ΚΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

V. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ο. ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ο. ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακολούθως όλα τα ως άνω παριστάμενα μέλη της Εκλογικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους, το υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΠΟ 3209/2021 έγγραφο, που αναφέρεται στη σύγκληση και στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Ειδικής Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών της ΕΠΟ κατά την 27η Μαρτίου 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. με τη χρήση του συστήματος της Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ, καθώς επίσης και τις διατάξεις του καταστατικού της ΕΠΟ και ενδεικτικά των άρθρων 8, 26, 33, 38, 44, 54, του Παραρτήματος Α και του άρθρου 9 του Παραρτήματος Γ του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. κλπ, της κείμενης αθλητικής νομοθεσίας και ενδεικτικά των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν. 4326/2015 (ΦΕΚ Α 49/2015), του Ν. 2725/1999 όπως έχει τροποποιηθεί με τους Ν.4726/2020 (ΦΕΚ Α 181/2020) Ν.4778/2021 (ΦΕΚ Α 26/2021), της με αριθ. 72664/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 719/2021) κλπ. και αφού ακόμη διαπίστωσαν ότι, με ηλεκτρονική αλληλογραφία είχαν υποβληθεί στην ΕΠΟ μέχρι και την 16η Μαρτίου 2021, οι υποδείξεις όλων των προαναφερομένων υποψηφίων, με τα αποσπάσματα των πρακτικών των Ε.Ε. ή Δ.Σ. των προτεινόντων ΕΠΣ και της ΕΠΟ, καθώς επίσης και μέχρι και την 18η Μαρτίου 2021 τα απαιτούμενα υπόλοιπα δικαιολογητικά των υποψηφίων, ως : αίτηση αποδοχής, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, υπεύθυνη δήλωση μη κωλυμάτων και βεβαίωση ποδοσφαιρικού σωματείου ότι ο υποψήφιος είναι μέλος του δικαιούμενος να εκλέγει και εκλέγεται, προέβησαν σε έλεγχο αυτών και διαπίστωσαν ότι υπεβλήθησαν εμπροθέσμως και πληρούν τις απαιτούμενες, από το καταστατικό της ΕΠΟ και τον ν. 2725/1999, προϋποθέσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα παριστάμενα μέλη της Εκλογικής Επιτροπής, ενόψει των αρχαιρεσιών που θα διεξαχθούν κατά την Ειδική Εκλογική Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Ο. της 27ης Μαρτίου 2021, με τη χρήση του συστήματος της Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ ανακηρύσσουν ΟΜΟΦΩΝΑ για τα αντίστοιχα αιρετά καταστατικά αξιώματα τους εξής υποψηφίους:

Ι. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Π.Ο.

ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΙΙ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Π.Ο.

1.ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

3.ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

4.ΔΑΝΙΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ

5.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

6.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

7.ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

8. ΚΑΦΕΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

9.ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

11.ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

12.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

13.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

14. ΣΕΪΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

15. ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ

16.ΦΥΤΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

17. ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

18. ΧΑΤΖΗΣΑΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Π.Ο.

1.ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2.ΒΙΣΒΙΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

3.ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4. ΔΙΑΚΟΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5.ΚΟΡΔΟΛΕΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

6.ΠΡΙΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

7.ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

8.ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

9.ΣΦΗΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

10.ΤΟΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

11.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

12. ΧΑΤΖΗΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΙΙΙ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ε.Π.Ο.

ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ε.Π.Ο.

ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ε.Π.Ο.

1.ΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

2.ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ

3.ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4.ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

5.ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ε.Π.Ο

1.ΑΣΗΜΩΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

2.ΓΑΛΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

3.ΣΟΥΠΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

IV. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

3.ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1.ΚΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

V. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ο. ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ο. ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Μετά ταύτα η Εκλογική Επιτροπή αποστέλλει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής Βασίλη Παπαδημητρίου, σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Excel) τον ανωτέρω κατάλογο (πίνακα) των ανακηρυχθέντων υποψηφίων, συνοδευόμενο από τις βεβαιώσεις των αθλητικών σωματείων, στα οποία είναι εγγεγραμμένα μέλη οι υποψήφιοι, με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

Εν τέλει γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του Κώδικα Αρχαιρεσιών της Ε.Π.Ο. κατά της παρούσης αποφάσεως της Εκλογικής Επιτροπής, μπορεί να υποβληθεί ένσταση μόνο στο Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο., εντός αποσβεστικής προθεσμίας σαράντα οκτώ (48) ωρών από την έκδοση της, απαγορευομένης ρητά της δυνατότητας υποβολής αυτής σε οποιοδήποτε άλλο όργανο ή σε πολιτικό Δικαστήριο.

Η ένσταση εκδικάζεται αυθημερόν από το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου, το οποίο οφείλει άμεσα να εκδώσει την απόφαση του.

Σχετικές αναρτήσεις

Έγκλημα και τιμωρία για τον ΠΑΣ Λαμία στο Πανθεσσαλικό

efthia

Πρεμιέρα των μικτών Κ15-Κ17 της ΕΠΟ στις 15 Δεκέμβρη

efthia

Την Πέμπτη 23 Δεκέμβρη η ρεβάνς της Λαμίας με Ιωνικό

efthia
Φόρτωση....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο