Αυτό είναι το εκθεσιακό πλάνο της Περιφέρειας Στερεάς για το 2020

share on:

Στις 18 Δεκέμβρη ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο το πλάνο συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Επιχειρηματικές Εκθέσεις Εσωτερικού και Εξωτερικού για το έτος 2020, μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας, Κώστα Καραγιάννη.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έχει ως στόχο την οργανωμένη και αποτελεσματική προβολή των προϊόντων και του συνόλου του παραγωγικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
Η επιλογή των συμμετοχών της Περιφέρειας γίνεται βάση των δυνατών κλάδων της, οι οποίοι είναι ο αγροδιατροφικός κλάδος, αλλά και άλλοι, όπως αυτός των δομικών υλικών, που παρουσιάζει μεγάλες εξαγωγικές δυνατότητες.
Όπως ενδεικτικά παρουσίασε ο κ. Καραγιάννης, από το έτος 2016 μέχρι σήμερα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετέχει σε ολοένα και περισσότερες εκθέσεις.
Πιο συγκεκριμένα:

«Το έτος 2016, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετείχε σε 4 εκθέσεις – εκ των οποίων μία ήταν στο εξωτερικό. Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν συνολικά στις εκθέσεις ανήλθαν στις 40.
– Το έτος 2017, για πρώτη φορά, προχωρήσαμε στην κατάρτιση Ετήσιου Πλάνου συμμετοχής σε επιχειρηματικές εκθέσεις, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των επιχειρήσεων και την καλύτερη προετοιμασία της παρουσίας μας. Το ετήσιο πλάνο εγκρίθηκε από το περιφερειακό μας συμβούλιο και ανακοινώθηκε στην επιχειρηματική μας κοινότητα. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετείχε σε 10 εκθέσεις – εκ των οποίων οι πέντε (5) ήταν στο εξωτερικό. Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν συνολικά στις εκθέσεις ανήλθαν στις 175. Κατά τον απολογισμό των συμμετοχών μας, έχουν καταγραφεί στα ερωτηματολόγια των επιχειρήσεων 700 Β2Β συναντήσεις. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 1/3 των επιχειρήσεων που συμμετείχαν, καθώς τις περισσότερες φορές οι επιχειρήσεις δεν συμπληρώνουν τα ερωτηματολόγια αποτίμησης.
Ο αριθμός των δράσεων της Περιφέρειας σε ένα έτος διπλασιάστηκε, και ο αριθμός των επιχειρήσεων που επωφελήθηκαν τετραπλασιάστηκε.
– Το έτος 2018 η Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας συμμετείχε συνολικά σε 17 εκθέσεις (11 εσωτερικού και 6 εξωτερικού). Επιχειρήσαμε για πρώτη φορά την προβολή μας στην Ασιατική αγορά, στις ΗΠΑ, αλλά και στη Σουηδία, καθώς είναι η Νο1 στην Ευρώπη στην αγορά και κατανάλωση βιολογικών και φυσικών προϊόντων. Συνολικά 331 επιχειρήσεις-εκθέτες επωφελήθηκαν και σύμφωνα με τα ερωτηματολόγια αποτίμησης, πραγματοποίησαν 2.531 επαφές.
– Το έτος 2019, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετείχε συνολικά σε 19 εκθέσεις (εσωτερικού και εξωτερικού). Κρατήσαμε τη συμμετοχή μας στις δυνατές και δοκιμασμένες εκθέσεις εσωτερικού και προσθέσαμε όσες οι ίδιοι οι παραγωγοί και επιχειρηματίες επιθυμούν να συμμετέχουν. Επιχειρήσαμε για πρώτη φορά την προβολή μας στην Ιταλική αγορά και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπρόσθετα, έγινε άνοιγμα και σε άλλους κλάδους πέραν του αγροδιατροφικού, όπως αυτόν του πολιτισμού και της παράδοσης καθώς επίσης υπήρξε δυναμική παρουσία στην εγχώρια έκθεση της Οικοδομής και Δομικών Υλικών. Συνολικά 301 επιχειρήσεις-εκθέτες επωφελήθηκαν και σύμφωνα με τα ερωτηματολόγια πραγματοποίησαν 2.957 επαφές.
Είναι φανερή η βελτίωση των αριθμών και η θετική επίδραση που έχει η εκθεσιακή πολιτική στην προβολή και ανάπτυξη των εταιρειών-παραγωγών και στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Αυτό οφείλεται στην διαρκή και σταθερή συμμετοχή της Περιφέρειας σε εκθέσεις, στην απόκτηση εμπειριών των εταιρειών γνωρίζοντας από κοντά ποικιλία αγορών και καταναλωτικού κοινού και στην συνεχή εξέλιξή τους σε πιο επαγγελματικό και οργανωμένο επίπεδο.
Αυτή η εξέλιξη των εταιρειών έχει αναβαθμίσει το επίπεδο παροχής δράσεων υποστήριξης από την Περιφέρεια Στερεάς και ταυτόχρονα αυτό προσφέρει περισσότερα στοιχεία από τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων αποτίμησης.
Με τα ερωτηματολόγια αποτίμησης, οι παραγωγοί και οι επιχειρηματίες αναπτύσσουν ένα πιο στενό κλίμα συνεργασίας με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αφού αναγνωρίζουν το γεγονός ότι η άποψή τους έχει αξία για τον φορέα που τους στηρίζει με συνέπεια και αποτελεσματικότητα.
Έχοντας κάνει τον παραπάνω απολογισμό των συμμετοχών μας και τις δράσεις εξωστρέφειας και επιχειρηματικότητας, που λαμβάνουν χώρα όχι μόνο κατά την διάρκεια των εκθέσεων αλλά και πριν και μετά από τις εκθέσεις (σωστή προετοιμασία των εκθετών), αποτελούν σημαντικό κίνητρο για την Περιφέρεια να συνεχίσει να ενισχύει την Εκθεσιακή Πολιτική της για το έτος 2020 και γύρω από αυτήν να αναπτυχθούν και άλλες πτυχές και τρόποι ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας και της Εξωστρέφειας. Οι παραγωγοί και οι επιχειρηματίες έχουν εκφράσει ανοικτά την ικανοποίησή τους σχετικά με την υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που λαμβάνουν μέσα από της Εκθεσιακή Πολιτική της.
Εν κατακλείδι, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για την τόνωση των επιχειρήσεών μας και την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους, αλλά έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και σκοπεύουμε ως Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να μην τους αφήσουμε χωρίς την ουσιαστική υποστήριξη.
Αυτή η υποστήριξη έχει να κάνει με την προετοιμασία των μικρομεσαίων εταιρειών για να βγουν όσο γίνεται το δυνατόν πιο έτοιμοι σε αγορές που οι ίδιοι αποσκοπούν. Αναλόγως του επιπέδου που βρίσκεται κάθε εταιρεία, επιλέγεται σε ποια έκθεση είναι καταλληλότερο να συμμετέχει, προκειμένου σταδιακά να ανατπυσσεται και να εξελίσσεται.
Ολοένα και περισσότεροι παραγωγοί επιθυμούν να λαμβάνουν αυτή την υποστήριξη και ολοένα και περισσότεροι παραγωγοί – εταιρείες αναβαθμίζονται και εξελίσσονται, συμβάλλοντας παράλληλα στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των ποιοτικών προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

Αφήστε μια απάντηση