Αύριο Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή Λαμιέων

share on:

Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη 5 Δεκέμβρη στις 2 το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Αναλυτικά:


Θέμα 1ο :
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ   46ης/2018  και 47ης/2018  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ EΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα 2ο :
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛ. 119.988,60€
Θέμα 3ο :
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 85,5 Τ.Μ. ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΨΥΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΛΑΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Θέμα 4ο :
ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ  2ου  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛ. 60.000,00€
Θέμα 5ο :
ΕΓΚΡΙΣΗ  Ή ΜΗ 2ου  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛ.   73.321,20€
Θέμα 6ο :
ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ UNICEF ΣΤΟΝ  ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Θέμα 7ο :
ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Η ΜΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. Α 284/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ  – ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

Αφήστε μια απάντηση