Αύριο Τετάρτη συνεδριάζει το ΕΒΕ Φθιώτιδας

share on:

Συνεδριάζει το απόγευμα (18.00) της Τετάρτης 8 Μάη, το Επιμελητήριο Φθιώτιδας στην αίθουσα του ΕΒΕ, με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Αναλυτικά:

1)       Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. από πιστοποιημένους Διαμεσολαβητές για τον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό και τον Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών.

2)       Έγκριση των Πρακτικών των με αρ. 1/30-1-2019  και 2/6-3-2019 συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

3)       Ενημέρωση των μελών του ΔΣ για το Φύλλο Ελέγχου του Ισολογισμού του Επιμελητηρίου μας χρήσης 2017, το Προσάρτημα του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως  2017 του Ορκωτού Ελεγκτή σύμφωνα με το Ν. 4497/2017 αρ. 77 παρ.9 .

4)       Έγκριση Απολογισμού Δράσεων του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας έτους 2018 (αρ. 79 Ν. 4497/2017) .

5)       Έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας έτους 2018 (αρ. 77 παρ. 9 Ν.4497/2017).

6)       Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1/1/2018 – 31/12/2018 του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας (αρ. 77 παρ. 9 Ν.4497/2017).

7)       Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιδότηση της συμμετοχής μελών του Επιμελητηρίου μας στην έκθεση AGROFEST Στερεάς Ελλάδας που  προγραμματίζεται να διοργανωθεί στην Λιβαδειά το χρονικό διάστημα 20-24/6/2019.

8)       Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της Οργανωτικής Επιτροπής για την επιχορήγηση της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Ερίβωλος Φθία Κοιν. Σ.Επ.» από το Επιμελητήριό μας για την  διοργάνωση της εκδηλώσεως «Lamia Night & Run 2019».

9)       Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παροχή προς το Επιμελητήριό μας Ειδικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό του κτιρίου του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας .

10)    Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παροχή προς το Επιμελητήριό μας Ειδικών Υπηρεσιών Στατικής αποτίμησης φέροντος οργανισμού του κτιρίου του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας.

11)    Ενημέρωση των μελών του ΔΣ για τα διαλαμβανόμενα στο με με αρ. 84/11-4-2019 έγγραφο της ΠΕΛ με θέμα : Ενημέρωση των εν δυνάμει μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας του Ν. 46045/1-4-2019 αρ. 58, «Φορέας ΠΕΛ Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ».

12)    Ενημέρωση των μελών του ΔΣ για την Σύμβαση προμήθειας υπηρεσιών Οικονομολόγου – Λογιστή του Επιμελητηρίου μας.

13)    Ενημέρωση των μελών του ΔΣ για την Σύμβαση προμήθειας υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου του Επιμελητηρίου μας.

14)    Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. για την με αρ. 37900/3-4-2019 Υπουργική Απόφαση αναφορικά με την «Έγκριση του Π/Υ οικονομικού έτους 2019 του Επιμελητηρίου μας».

15)    Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. για το Αντίγραφο κίνησης της Μερίδας μας στο Κοινό κεφάλαιο του Ν. 2469/97 το χρονικό διάστημα 31/12/2018 – 29/3/2019, καθώς επίσης και για τις προσόδους Β΄ εξαμήνου 2018 της Μερίδας μας.

16)    Διάφορα υπηρεσιακά και ανακοινώσεις.

Αφήστε μια απάντηση