Αύριο το μεσημέρι το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού

share on:

Με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει αύριο το μεσημέρι (13.00), στην αίθουσα του Δημαρχείου, το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού.

Να δούμε τα θέματα:

Θέμα 1ο:    Έγκριση εγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Δομοκού για το σχολικό έτος 2018- 2019

Θέμα 2ο:    Έγκριση διακοπής φιλοξενίας νηπίου από τον Παιδικό Σταθμό Δομοκού του Δήμου Δομοκού για το σχολικό έτος 2018 – 2019

Θέμα 3ο:    Έγκριση συμμετοχής στο 15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Θέμα 4ο:    Ορισμός τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμήθειας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στα πλαίσια υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος «Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) 2014-2020» για το έτος 2019

Θέμα 5ο:    Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επέκταση Νεκροταφείου στην Δ.Κ. Δομοκού

Θέμα 6ο:    Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός δικτύων άρδευσης αρδευόμενης έκτασης από τη Λιμνοδεξαμενή Ν. Μοναστηρίου»

Θέμα 7ο:    Έγκριση της αριθμ. 1/2019 απόφασης του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Πουρναρίου σχετικά με τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Πουρναρίου  στον Πολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Πουρναριωτών

Θέμα 8ο:    Έγκριση της αριθμ. 1/2019 απόφασης του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Βαρδαλής για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης της αίθουσας του Νηπιαγωγείου Τ.Κ. Βαρδαλής

Θέμα 9ο:    Έγκριση της  αριθμ. 1/2019 απόφασης του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Βελεσιωτών για την εκμίσθωση  του Δημοτικού Αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Βελεσιωτών

Θέμα 10ο:  Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών

Θέμα 11ο:  Διάθεση πίστωσης ποσού 500,00€ που αφορά στον εορτασμό της 7ης Μαρτίου 1878 στην Τοπική Κοινότητα Παλαμά

Θέμα 12ο:  Διάθεση πίστωσης 10.000,00€ σχετικά με τις εκδηλώσεις της Καθαράς Δευτέρας στο Δήμο Δομοκού

Θέμα 13ο:  Καθορισμός εκδηλώσεων και διάθεση πίστωσης σχετικά με τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821

Θέμα 14ο:  Έγκριση συμμετοχής στην Πανελλήνια Εθελοντική Καμπάνια Καθαρισμού 2019

Θέμα 15ο:  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δομοκού, ως συνεργαζόμενου εταίρου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2

Θέμα 16ο:  Έγκριση επιχορήγησης στον «Επιμορφωτικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο των Απανταχού Γυναικών Ομβριακής»

Θέμα 17ο:  Έγκριση επιχορήγησης στον  «Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο των Απανταχού Ομβριακιτών»

Θέμα 18ο:  Έγκριση επιχορήγησης στο Σύλλογο Γυναικών Δομοκού «ΦΙΛΑΡΕΤΗ»

Θέμα 19ο:  Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων

Θέμα 20ο:  Έγκριση Μηνιαίων Στοιχείων Εσόδων-Εξόδων μηνός Νοεμβρίου οικ. έτους 2018, σύμφωνα με το ΒΔ 48/17/5-15/6/1959 (ΣΧΕΤ:. Η αριθμ. 17/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)

Θέμα 21ο:  Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 120.000,00€ του Δήμου Δομοκού, σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005 επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού της χώρας»

Θέμα 22ο:  Έγκριση Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Δομοκού» οικ. έτους 2019 (ΣΧΕΤ:. Η αριθμ 2/2019 απόφαση του ΝΠΔΔ)

Θέμα 23ο:  Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Δομοκού, οικ. έτους 2019

Αφήστε μια απάντηση