Γιατί δεν συζητιέται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λαμίας η αντισυνταγματική ανατροπή της Απλής Αναλογικής και του Κλεισθένη;…

share on:

Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΑΜΕΛΛΟΥ (*)

Οι τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές έγιναν με βάση το Νόμο 4555/2018, τον Κλεισθένη. Το περιεχόμενό του και οι προϋποθέσεις, που έθετε αυτός ο νόμος, τόσο για την εκλογή δημοτικών Αρχών, όσο και για τη διοίκηση Δήμων και Περιφερειών, ήταν γνωστά στους εκλογείς, οι οποίοι έκαναν και τις επιλογές τους με βάση αυτές τις προϋποθέσεις. Οι Αρχές που εκλέχτηκαν, σεβόμενες το αποτέλεσμα και την ετυμηγορία των δημοτών, όφειλαν να διαμορφώσουν πλειοψηφικά σχήματα διοίκησης, όπου και αν ήταν απαραίτητο.
Η κυβέρνηση της ΝΔ, και ενώ δεν είχαν ακόμα εγκατασταθεί οι νέες δημοτικές Αρχές, άλλαξε τον Νόμο για την Αυτοδιοίκηση ψηφίζοντας τον 4623/2019 με άμεση εφαρμογή του, ο οποίος:
– Αλλοιώνει -εκ των υστέρων!- το εκλογικό αποτέλεσμα, δίνοντας πλειοψηφίες 60% στην παράταξη του δημάρχου στις επιτροπές Οικονομικών και Ποιότητας Ζωής και δημιουργώντας πλειοψηφίες διαφορετικές από το εκλογικό αποτέλεσμα ακυρώνοντας και τη συμμετοχή υπαρκτών δημοτικών παρατάξεων.
– Διαμορφώνει στην ουσία πλειοψηφικές διοικήσεις σε όλες τις Δημοτικές Εταιρείες, δίνοντας στην παράταξη του δημάρχου το 60% των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων.
– Με τη δυνατότητα δημιουργίας σύμπραξης παρατάξεων ουσιαστικά αναιρείται η ουσία της προσωπικής κρίσης και τοποθέτησης επί των θεμάτων. Επίσης καταργούνται τα περιθώρια διαφωνίας και αποδέσμευσης των δημοτικών παρατάξεων που μετέχουν στη σύμπραξη
Οι παραπάνω διατάξεις είναι αντισυνταγματικές, διότι δημιουργούν διαφορετικά δεδομένα και συνθήκες από το εκλογικό αποτέλεσμα και το πλαίσιο στο οποίο αυτές διεξήχθησαν και αφαιρούν κατοχυρωμένα συνταγματικά δημοκρατικά δικαιώματα.
Είναι εύλογη η απορία πολλών συμπολιτών μας: γιατί δεν απασχόλησε το ζήτημα αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμίας και γιατί δεν ήρθε για συζήτηση. Η αλήθεια είναι ότι η παράταξη του δημάρχου, που πρόσκειται στην κυβέρνηση, δεν έχει κανέναν λόγο να το κάνει, αφού καθώς φαίνεται επικροτεί τον Νόμο. Οι άλλες παρατάξεις είχαν εκφράσει κατά καιρούς την αντίθεσή τους με τον Κλεισθένη για διάφορους λόγους, όχι όμως για την Απλή Αναλογική. Η παράταξη όμως του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είχε στηρίξει τον Κλεισθένη και είχε επενδύσει στην ψήφιση και την εφαρμογή του, γιατί δεν το κάνει;
Νομίζουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει, με απόφασή του, να εκφράσει την αντίθεσή του σε αυτή τη νομοθετική παρέμβαση και να ζητήσει την κατάργησή της.

(*)  http://www.e-ecology.gr/
https://www.facebook.com/stefanos.stamellos

Αφήστε μια απάντηση