Δια περιφοράς συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού

share on:

Συνεδριάζει το μεσημέρι της Δευτέρας, δια περιφοράς, το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Αναλυτικά:

Θέμα 1ο:       Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  έτους 2019

Θέμα 2ο:       Ανάκληση της αριθμ. 129/2020  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού

Θέμα 3ο:       Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση των Τριμελών Επιτροπών Εκκαθάρισης των αρχείων του Δήμου Δομοκού

Θέμα 4ο:       Έγκριση Μνημονίου Ενεργειών Δήμου Δομοκού για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την Άμεση/Βραχεία Διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση Σεισμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ»

Θέμα 5ο:       Έγκριση Μνημονίου Ενεργειών Δήμου Δομοκού για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την Άμεση/Βραχεία Διαχείριση Συνεπειών από την εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ»

Θέμα 6ο:       Έγκριση Μνημονίου Ενεργειών Δήμου Δομοκού για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την Άμεση/Βραχεία Διαχείριση Συνεπειών από την εκδήλωση φαινομένων Χιονοπτώσεων και Παγετού

Θέμα 7ο:       ‘Έγκριση ανανέωσης χρόνου μίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος της Κοινότητας Βουζίου

Θέμα 8ο:       Έγκριση της αριθμ. 9/29-10-2020 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νέου Μοναστηρίου σχετικά με την εκμίσθωση του Αναψυκτηρίου στο χώρο ΔΕΛΤΑ

Θέμα 9ο:       Έγκριση προκήρυξης για τη χορήγηση Οικονομικών Ενισχύσεων (Προικοδοτήσεων) για το έτος 2019 και για προηγούμενα έτη και των απαιτούμενων πιστώσεων για τη δημοσίευση αυτής για λογαριασμό του Κληροδοτήματος Κ.Α. Υφαντή

Θέμα 10ο:    Έγκριση προκήρυξης για τη χορήγηση υποτροφιών για το Ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020 και συζήτηση για την καταβολή υποτροφιών παλαιότερων ετών που δεν αποδόθηκαν στους δικαιούχους και των απαιτούμενων πιστώσεων για τη δημοσίευση αυτής για λογαριασμό του Κληροδοτήματος Κ.Α. Υφαντή

Θέμα 11ο:    Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για τη σύνταξη και επίβλεψη μελετών, τη διεύθυνση και επίβλεψη έργων και την στελέχωση των επιτροπών για τη διαδικασία δημοπράτησης, επίβλεψης μελετών και έργων μεταξύ των Δήμων Δομοκού και Στυλίδας

Θέμα 12ο:    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και 9η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

Αφήστε μια απάντηση