Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα για «Επαυξημένη Περιήγηση στον Παρνασσό και στην Οίτη»

share on:

Εγκρίθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας το Πρόγραμμα «Επαυξημένη Περιήγηση στον Παρνασσό και στην Οίτη» ύψους 941.000€ σε πρόταση που υπέβαλε σύμπραξη εταιριών και Ερευνητικών Φορέων που αποτελείται από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (Ο.Α.Σ.Ε.), στον οποίο συμμετέχει ο Δήμος Λαμιέων, το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», η ΕΛΓΟ «Δήμητρα» (ΙΜΔΟ), η INDIGITAL A.E. και το ΙΕΛ-Πανεπιστήμιο Ξάνθης.

Το πρόγραμμα αφορά στην ψηφιοποίηση της χλωρίδας, των μονοπατιών και του φυσικού περιβάλλοντος του Παρνασσού και της Οίτης και την ανάδειξή τους με σύγχρονες τεχνικές και εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Ο Δήμαρχος Λαμιέων Νίκος Σταυρογιάννης υπογράμμισε την αξία της συνέργειας μεταξύ των Οργανισμών Αυτοδιοίκησης και επισήμανε πως «μετά την έγκριση του προγράμματος CLLD-LEADER ύψους 5.346.290,60€, που υλοποιεί η Αναπτυξιακή μας Εταιρεία στην περιοχή, το πρόγραμμα «Επαυξημένη Περιήγηση στον Παρνασσό και στην Οίτη» θα αναδείξει και θα προβάλλει την ταυτότητα του τόπου μας, μέσω πόρων που θα αναθερμάνουν την τοπική οικονομία και την απασχόληση.

Η πρόταση, που υποβλήθηκε στον Α’ κύκλο Προκήρυξης του Προγράμματος Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη Καινοτομία «Ερευνώ- Δημιουργώ Καινοτομώ», εγκρίθηκε με αριθμό ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 402/1-2-2018-ΓΓΕΤ.

Αφήστε μια απάντηση