Εγκρίθηκε το σχέδιο «Εγκέλαδος»

share on:

 «Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών» εγκρίθηκε σήμερα από την πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

Το σχέδιο εγκαθιστά συγκεκριμένους μηχανισμούς άμεσης και συντονισμένης απόκρισης των εμπλεκόμενων φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, από την εκδήλωση σεισμών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους.

Επίσης, προβλέπει δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας.

Το συγκεκριμένο σχέδιο συντάχθηκε από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας.

Συμμετείχαν στη σύνταξή του οι εξής:

  • Πολύζος Ζώης , Διευθυντής της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας.
  • Γιώργος Κωστόπουλος, Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Ευβοίας.
  • Μάριος Κακοσαίος, Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Βοιωτίας και
  • Αλέξανδρος Μεταξάς, υπάλληλος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Βοιωτίας.
  • Κωνσταντίνος Κοντοπάνος, Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Ευρυτανίας και
  • Αθανάσιος Μπίκας, υπάλληλος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Ευρυτανίας.
  • Λουκάς Καραδήμος, Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Φωκίδας.

Αφήστε μια απάντηση