Εγκύκλιος του ΕΒΕ Φθιώτιδας προς τα μέλη του για οφειλές

share on:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας ενημερώνει τα μέλη του ότι στην πρόσφατη συνεδρίασή του αποφασίστηκε όπως :

α) εξουσιοδοτηθεί η Διοίκηση της ΚΕΕ για την αποστολή ηλεκτρονικά των οφειλόμενων τελών ΓΕΜΗ των επιχειρήσεων – μελών μας έτους 2015 στη Δ.Ο.Υ.

και

β) αποσταλούν ηλεκτρονικά για λογαριασμό του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας οι οφειλόμενες συνδρομές των μελών μας έτους 2009 στη Δ.Ο.Υ.

προς βεβαίωση και είσπραξη μέσω του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Ως εκ τούτου, κατόπιν και των σχετικών ενημερωτικών επιστολών που τους είχαν αποσταλεί, «…καλούνται τα μέλη μας εκείνα που τυχόν έχουν ανάλογες οφειλές να φροντίσουν άμεσα για την τακτοποίηση και πληρωμή τους προκειμένου να αποφευχθεί για λογαριασμό τους η διαδικασία της «βεβαιώσεως & είσπραξης μέσω ΚΕΔΕ». 

Επίσης τα μέλη μας εκείνα (φυσικά/νομικά πρόσωπα) που έχουν διακόψει τις εργασίες τους χωρίς όμως να έχουν ενημερώσει ως όφειλαν τα Μητρώα του Επιμελητηρίου μας θα πρέπει άμεσα να προσκομίσουν στην Υπηρεσία μας την σχετική «Βεβαίωση Διακοπής Εργασιών» που υπέβαλαν στην Δ.Ο.Υ. προκειμένου να ενημερωθεί ο «Φάκελός» τους και να επανακαθοριστούν οι σχετικές οφειλές τους».

Αφήστε μια απάντηση