Περιφέρεια

Ενημέρωση για την εξέλιξη έργων-δράσεων της Περιφέρειας ζητά η παράταξη Γκλέτσου

Η παράταξη μας, συνεχίζοντας με απόλυτη συνέπεια την άσκηση του θεσμικού της ρόλου, αναλογιζόμενη το βάρος της ευθύνης που πηγάζει μέσα από την εμπιστοσύνη των πολιτών που την τίμησαν με την ψήφο τους, προβαίνει στον απαραίτητο έλεγχο της Περιφερειακής Αρχής, ζητώντας στην επικείμενη συνεδρίαση

λογοδοσίας, του Περιφερειακού Συμβουλίου, αναλυτική ενημέρωση, για την πορεία και εκτέλεση όλων των έργων και δράσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η ενημέρωση επί των θεμάτων που άπτονται της εξέλιξης των εκτελούμενων έργων και δράσεων κατά μήκος της Περιφέρειας μας συνιστά μείζονα αναγκαιότητα και οφείλει να καταστεί κτήμα των συμπολιτών μας. Ώστε έτσι αυτοί να έχουν σαφή εικόνα για το πώς εκτελούνται τα ανωτέρω, αλλά και το σε ποια κατεύθυνση

διοχετεύονται οι διατιθέμενοι οικονομικοί πόροι. Κι αυτό διότι, σήμερα εκτιμάται ότι, είναι ελλιπής η πληροφόρησή τους επί των ως άνω ζητημάτων, γεγονός το οποίο δεν συνάδει με το ρόλο του ενεργού πολίτη των τοπικών κοινωνιών που συνθέτουν

την Περιφερειακή οντότητα.

Πέραν τούτου, η κρίσιμη συγκυρία την οποία διάγουμε, η οποία και περιέχει πλείστες προκλήσεις ιδίως στο πεδίο της διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής, επιτάσσει την τακτική λογοδοσία από πλευράς της Περιφερειακής Αρχής, ούτως ώστε να βεβαιώνεται η χρηστή διαχείριση των υφιστάμενων οικονομικών πόρων.

Είναι δε κατά τη γνώμη μας επιβεβλημένο να παύσει η αδιάκοπη επικοινωνιακή διαχείριση μέσω της έκδοσης διθυραμβικών δελτίων Τύπου ή μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων οργάνων, όπως ο ΟΠΑΣΤΕ. Τέλος, συνιστά μείζονα αναγκαιότητα να ανακτήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο το κύρος που του αξίζει, καθώς η υποβάθμισή του, μετά την αφαίρεση κρίσιμων αρμοδιοτήτων δεν περιποιεί τιμή για κανέναν μας, πολλώ δε μάλλον για την Περιφερειακή Αρχή.

Επειδή, η ενημέρωση επί όλων των θεμάτων, για τα έργα και τις δράσεις που εκτελούνται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μέσα από όλες τις χρηματοδοτικές πηγές, πρέπει να γίνει κτήμα γνώσης για όλους τους πολίτες.

Επειδή, πρέπει να υπάρχει σαφής εικόνα για την εξέλιξη των έργων σε επίπεδο, τεχνικό, διοικητικό και κυρίως οικονομικό.

Επειδή, η λογοδοσία απέναντι στο σώμα και ειδικά απέναντι στους πολίτες της πολύπαθης Στερεάς Ελλάδας είναι αναγκαία, επιβεβλημένη και συνιστά την πεμπτουσία των κοινών δημοκρατικών αντιλήψεων.

Ερωτάται ο κ. Περιφερειάρχης

  1. Ποια είναι είναι τα συμβασιοποιημένα/εκτελούμενα έργα και δράσεις που λαμβάνουν χώρα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μετά των επ’ αυτών τεχνικών και οικονομικών στοιχείων μίας εκάστης εργολαβίας ανά έργο και ανά Περιφερειακή Ενότητα;
  2. Ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησης και ο προϋπολογισμός των ανωτέρω, καθώς και η πορεία εκτέλεσης των πληρωμών, αλλά και το υπόλοιπο των οικονομικών υποχρεώσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος (ανά έργο και ανά Περιφερειακή Ενότητα);
  1. Ποιες και πόσες είναι οι μελέτες (και ο βαθμός ωριμότητας τους) που έχουν ενταχθεί στα ανωτέρω χρηματοδοτικά εργαλεία, οι ημερομηνίες υπογραφής των συμβάσεων που έχουν προκύψει μετά και την αξιοποίηση αυτών, η συμβατική ημερομηνία περαίωσης των περιεχομένων σε αυτές εργασιών (ανά έργο και ανά Περιφερειακή Ενότητα);
  1. Ποιες και πόσες είναι οι μελέτες που υφίστανται ή/και έχουν τεθεί σε γνώση της Περιφέρειας Στερεάς εκ μέρους νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου (έχοντες την ιδιότητα του κυρίου του/των έργου/ων) της περιοχής μας (ανά Περιφερειακή Ενότητα), στο πλαίσιο υφιστάμενης προγραμματικής σύμβασης;
  1. Ποιες είναι οι παρατάσεις που έχουν χορηγηθεί σε ότι αφορά την εκτέλεση των έργων (ανά έργο και ανά Περιφερειακή Ενότητα) που λαμβάνουν χώρα σήμερα;
  2. Ποιος είναι εκτιμώμενος αντίκτυπος ενός εκάστου έργου και δράσεως στην απασχόληση (ποσοστιαία μεταβολή και απόλυτος αριθμός θέσεων εργασίας) και στο Α.Ε.Π. της Περιφέρειας μας (ανά Π.Ε.);

Παρακαλούνται, να παρασχεθούν αναλυτικά – ποιοτικά και ποσοτικά – στοιχεία επί των ανωτέρω.

Για την περιφερειακή παράταξη

ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ

Ο επερωτών Περιφερειακός Σύμβουλος

Λάμπου Σπυρίδων

Οι συνυπογράφοντες

ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ( επικεφαλής)

Αγγελακόπουλος Απόστολος

Αγγελόπουλος Γεώργιος

Αγγελοπούλου Βασιλική

Αλεξίου Ιωάννης

Γκλέτσου Ελευθερία

Δρόσος Παρασκευάς

Λύκος Βασίλειος

Σχετικές αναρτήσεις

Τα δρομολόγια των Κ.Α.Μ. για την εβδομάδα από 27 Μάη έως 2 Ιούνη

efthia

Ερώτηση Δημ. Κατσούλη σχετικά με τους ελέγχους στα σχολικά γεύματα

efthia

Συνελήφθη για διαφθορά η διευθύντρια της ΔΟΥ και πέντε υπάλληλοι

efthia
Φόρτωση....