Ενημέρωση για τον ΧΥΤΑ Λαμίας και την ακύρωση του διαγωνισμού ζητά ο Ν. Σταυρογιάννης

share on:

Εν όψει της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων την Τετάρτη 27 Μάη, έχει ζητηθεί από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας του Νίκου Σταυρογιάννη, να παραστούν στελέχη του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε προκειμένου να ενημερώσουν σχετικά με την ακύρωση του διαγωνισμού για την επέκταση του ΧΥΤΑ Λαμίας, αλλά και ο Δικηγόρος ο οποίος γνωμοδότησε προκειμένου ο Δήμος Λαμιέων να προχωρήσει στην ακύρωση του διαγωνισμού του έργου.

Μάλιστα όπως ενημερώνει ο κ. Σταυρογιάννης, υπάρχουν έγγραφες επιστολές που έστειλε στις 28 Φεβρουαρίου 2020 και στις 10 Μαρτίου 2020 προς τον Δήμαρχο Λαμιέων και Πρόεδρο του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. και οι οποίες μέχρι και σήμερα παραμένουν αναπάντητες.

Το εν λόγω θέμα, όπως τονίζει, είναι μείζονος σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, καθώς το έργο αυτό αφορά τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων 8 Δήμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αλλά και εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών και υπογραμμίζει ότι η «Πρόταση Ευθύνης» στην προσεχή συνεδρίαση θα αναδείξει όλες τις πτυχές του θέματος και τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν σε περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.ΤΑ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Δείτε στη συνέχεια τις επίμαχες επιστολές του κ. Σταυρογιάννη, προς τον Δήμαρχο Λαμιέων, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τον ΦοΔΣΑ Στερεάς

 

 

ΠΡΟΣ:

κ. Δήμαρχο Λαμιέων

Πρόεδρε του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε

 

Κύριε Δήμαρχε και Πρόεδρε του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε,

 

Εν όψει της 9ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 και με δεδομένο ότι, αν και έχει περάσει εύλογο χρονικό διάστημα, δεν έχω λάβει καμία απάντηση επί συγκεκριμένων ερωτημάτων που τέθηκαν στα επισυναπτόμενα έγγραφα, αναμένω άμεσα την έγγραφη απάντησή σας.

Κατ΄επανάληψη έχει επισημανθεί από την Παράταξή μας, και όχι μόνο, ότι η θέση του «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.» ως καθ’ ύλην αρμόδιου φορέα για την διαχείριση των απορριμμάτων και για λογαριασμό του οποίου (Κυρίου του έργου) υλοποιείται η τρέχουσα διαγωνιστική διαδικασία για το έργο  με τίτλο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.ΤΑ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» είναι καίριας σημασίας για τη συζήτηση και λήψη Απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το δεύτερο (2ο) θέμα της 9ης Συνεδρίασης είναι μείζον για το μέλλον της ενδιάμεσης μεταβατικής λύσης για την διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Λαμιέων και όχι μόνο καθώς ο ΧΥΤΑ Λαμίας εξυπηρετεί και άλλους Δήμους.

Λαμία 25/5/2020

 

 

 

ΠΡΟΣ:

κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κύριε Πρόεδρε,

 

Εν όψει της 9ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 και με δεδομένο ότι το δεύτερο (2ο) θέμα ημερήσιας διάταξης είναι μείζον για το μέλλον της ενδιάμεσης μεταβατικής λύσης για την διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Λαμιέων και όχι μόνο καθώς ο ΧΥΤΑ Λαμίας εξυπηρετεί και άλλους Δήμους, θεωρούμε σκόπιμο ότι θα πρέπει να προσκληθούν και να εξασφαλιστεί η συμμετοχή τους μέσω τηλεδιάσκεψης την ημέρα της συνεδρίασης:

  • Ο Δικηγόρος ο οποίος συνέταξε την από 08-05-2020 Γνωμοδότηση με τίτλο «Ακύρωση ή ματαίωση διαγωνισμού Δήμου Λαμιέων με τίτλο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.ΤΑ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» καθώς και
  • Υπηρεσιακοί παράγοντες του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.,

προκειμένου να διεξαχθεί ένας εποικοδομητικός και γόνιμος διάλογος αλλά και να απαντηθούν θέματα νομικής και τεχνικής φύσεως.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την θετική σας ανταπόκριση και παρακαλώ η Πρόσκληση που θα αποσταλεί στους προαναφερόμενους να κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι την Τρίτη 26 Μαΐου 2020.

Λαμία 25/5/2020

 

 

ΑΙΤΗΣΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ        

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ      

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ

 

Θέμα: Παροχή Πληροφοριών

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τη με αριθ. 96/2020 (ΑΔΑ: ΩΩΡΡΩΛΚ-ΧΚΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων με θέμα: «Απόρριψη [μη έγκριση] του από 24-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού-Ακύρωση διαδικασίας-Ανάκληση διακήρυξης του διαγωνισμού «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ″ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ, συνολικού προϋπολογισμού 9.200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».
  2. Το γεγονός ότι ο «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.» συνιστά τον Κύριο του Έργου για λογαριασμό του οποίου υλοποιείται η διαγωνιστική διαδικασία του δημοπρατούμενου έργου, της μερικής αποκατάστασης του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Λαμίας και της επέκτασης του κυττάρου σε όμορο χώρο, από τον Δήμο Λαμιέων, ως φορέα υλοποίησης.

 

Και επειδή την 18η Φεβρουαρίου του έτους 2020 στην 6η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων:

  • Αναπτύχθηκε εισήγηση περί ακύρωσης της ανοικτής διαδικασίας του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ″ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ, με τον βασικό ισχυρισμό ότι η αλλαγή της πηγής χρηματοδότησης του έργου συνιστά «νέο έργο» και
  • Αποφασίστηκε ομόφωνα η παραπομπή του θέματος για συζήτηση και λήψη Απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαμιέων λόγω της σπουδαιότητάς του.

Παρακαλώ όπως μου γνωρίσετε εγγράφως αν ο φορέας:

  • Συμφωνεί με την ακύρωση της διαδικασίας του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού που υλοποιείται από τον Δήμο Λαμιέων για την υλοποίηση του εν λόγω έργου και την έκδοση νέας προκήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την υλοποίηση του έργου εφόσον προηγηθεί η εκπόνηση οριστικής μελέτης για την δημοπράτησή του, ή
  • Θεωρεί απαραίτητη την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη και εκκρεμεί η ολοκλήρωσή της.

Λαμία 28/2/2020

 

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ

Θέμα: Υπενθύμιση Παροχής Πληροφοριών για το έργο με τίτλο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ″ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

 

Σχετ:

  1. Η με αριθ. 96/2020 (ΑΔΑ: ΩΩΡΡΩΛΚ-ΧΚΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων με θέμα: «Απόρριψη [μη έγκριση] του από 24-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού-Ακύρωση διαδικασίας-Ανάκληση διακήρυξης του διαγωνισμού «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ″ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ, συνολικού προϋπολογισμού 9.200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».
  2. Η από 28-02-2020 Αίτηση με θέμα «Παροχή Πληροφοριών»

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής αίτησης και επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει στην κατοχή μου απάντηση επί των ερωτημάτων που τέθηκαν σε αυτήν, αναμένω την άμεση ανταπόκρισή σας επί του θέματος.

Συμπληρωματικά για την διαμόρφωση ολοκληρωμένης άποψης επί του θέματος που αναμένεται να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, αναμένω και την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. επί  του θέματος με τίτλο «Λήψη απόφασης για τον τρόπο υλοποίησης του ενταγμένου έργου της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ″ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ” ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» που τέθηκε στις τακτικές συνεδριάσεις του φορέα την 13η Ιανουαρίου 2020 & 29η Ιανουαρίου 2020 αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι η παραπάνω εισήγηση ζητήθηκε και κατά την υποβολή του από 18-02-2020 υπομνήματος από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο σώμα της (1) σχετ. Απόφασης.

Το εν λόγω θέμα κρίνεται μείζον όπως επίσης και η στάση του φορέα, ως καθ’ ύλην αρμόδιου φορέα για την διαχείριση των απορριμμάτων.

Λαμία, 10 Μαρτίου 2020

 

Αφήστε μια απάντηση