Ενημέρωση κτηνοτρόφων για την ισχύουσα κατανομή επιλέξιμων βοσκοτόπων

share on:

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φθιώτιδας ενημερώνει τους  Κτηνοτρόφους ότι, σύμφωνα με τη διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, (ΦΕΚ Β΄ 1812/21-5-2018), έγινε εκτύπωση των καταστάσεων με όλους τους δικαιούχους και τις εκτάσεις που τους κατανεμήθηκαν. 

Καλούνται οι κτηνοτρόφοι που έχουν την έδρα της εκμετάλλευσής τους στην Π.Ε. Φθιώτιδας να προσέλθουν εντός 30 ημερών στα γραφεία της Δ.Α.Ο.Κ.,  στην πλατεία Πάρκου της Λαμίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ώστε για να ενημερωθούν ενυπόγραφα σχετικά με τα στοιχεία της κατανεμηθείσας έκτασης στις κατανομές βοσκοτόπων που σχετίζονται με τις ετήσιες επιδοτήσεις του έτους 2018.

Οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι δεν θα ανταποκριθούν στην ειδοποίηση της  Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Φθιώτιδας, για υπογραφή των καταστάσεων εντός 30 ημερών, θεωρείται ότι αποδέχονται την κατανομή ως έχει και χάνουν το δικαίωμα για ένσταση χωροταξικής ανακατανομής για το επόμενο έτος.

 

Αφήστε μια απάντηση