Επιδοτούμενα προγράμματα από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στη Λαμία

share on:

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού πρόκειται να υλοποιήσει το επόμενο διάστημα στη Λαμία μια σειρά επιδοτούμενων προγραμμάτων εκπαίδευσης ανέργων αλλά και εργαζομένων.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται να υλοποιηθούν τα εξής προγράμματα:

  1. Στο πλαίσιο του έργου «Ενδυνάμωση, ενίσχυση των δεξιοτήτων και πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο του τουρισμού», πρόκειται να υλοποιηθούν δυο προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών έκαστο που απευθύνονται σε εργαζόμενους ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας αλλά και σε εποχικά ανέργους. Τα προγράμματα αποσκοπούν στην αναβάθμιση των γενικών και ειδικών επαγγελματικών προσόντων, γνώσεων και δεξιοτήτων με άμεση θετική επίδραση  στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Οι εκπαιδευόμενοι, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτήσουν ενώ παράλληλα θα λάβουν επιδότηση ύψους 400 ευρώ.

***   Οι αιτήσεις γίνονται έως 13/11/2019 ηλεκτρονικά στον εξής σύνδεσμο: https://www.inegsee.gr/ops

  1. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων «ΛΑΕΚ» θα υλοποιηθούν τμήματα εκπαίδευσης ανέργων στο θεματικό αντικείμενο «Εφαρμογές πληροφορικής – Αυτοματισμοί γραφείου σε μικρές επιχειρήσεις» διάρκειας 40 ωρών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι οι οποίοι το 2017 είχαν 50-175 ημέρες ασφάλισης. Οι καταρτισθέντες θα λάβουν επιδότηση 200 ευρώ.
  2. Τέλος στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα» θα υλοποιηθούν 11 συνολικά προγράμματα εκπαίδευσης. Τα συγκεκριμένα προγράμματα απευθύνονται σε εργαζόμενους ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας και αποσκοπούν στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων και στην περαιτέρω βελτίωση των προσόντων των συμμετεχόντων, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα νέα δεδομένα της αγοράς εργασίας. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορούν να συμμετέχει σε έως τρία προγράμματα τα οποία μπορούν να επιλέξουν από ένα ευρύτατο φάσμα 22 θεματικών αντικειμένων.

***  Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο: https://www.inegsee.gr/aitisi/

*** Για περισσότερες πληροφορίες ή και υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Στερεάς Ελλάδας (Αχιλλέως 3, Κτίριο Εργατικού Κέντρου) καθημερινά 10:00 έως 15:00 και 17:30 έως 21:00 ή να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στη σελίδα του φορέα στο fb: https://www.facebook.com/inesterea/

Αφήστε μια απάντηση