«Ζητώ στήριξη, στη διεκδίκηση ίδρυσης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας» (video)

share on:

Για την Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας της Στερεάς Ελλάδας, ενημέρωσε ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας Θέμης Χειμάρας και ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας Καινοτομίας Θανάσης Κακαρούντας, την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο της συνεδρίασής της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χειμάρας ανέφερε:

«Οι κλάδοι που παρουσιάζουν δυναμική ανάπτυξης και στους οποίους επενδύουμε, είναι η Αγροδιατροφή, ο Θερμαλιστικός Τουρισμός, το Μέταλλο και τα Μεταλλικά προϊόντα και η Πράσινη Καινοτομία με την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.

Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο έκδοσης δύο προσκλήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων με προϋπολογισμό 5 εκ€. Η πρώτη αφορά συνδυαστικά τους τομείς του Μετάλλου και της Αγροδιατροφής και η δεύτερη αφορά την προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας στον Θερμαλιστικό Τουρισμό».

 

Στάθηκε ιδιαίτερα, στη σημασία της προαγωγής της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Οργανισμών, ενώ αίσθηση προκάλεσε το αίτημα του κ. Χειμάρα για τη στήριξη της Επιτροπής στη διεκδίκηση του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.

 

«Είναι αδιανόητο να μιλάμε σήμερα για έρευνα και καινοτομία και την ίδια στιγμή να υπάρχει μία μόνο περιφέρεια στη χώρα, η Στερεά Ελλάδα, η οποία δεν διαθέτει δικό της, αυτόνομο Πανεπιστήμιο, το οποίο θα συνδράμει ως επιστημονικός πυλώνας την αναπτυξιακή μας προσπάθεια. 

Ζητώ την στήριξη της επιτροπής σας, στο αίτημα που υπέβαλλε το σύνολο των φορέων της Περιφέρειάς μας στον Υπουργό κ. Γαβρόγλου, για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας».

 

Αφήστε μια απάντηση