Ημερίδα για τον Αθανάσιο Διάκο στη Λαμία

share on:

Η Μητρόπολη Φθιώτιδας διοργανώνει ημερίδα το ερχόμενο Σάββατο 24 Ιούνη στις 10 το πρωί, στο Αμφιθέατρο του Πνευματικό Κέντρου, με θέμα: «Ο Εθνομάρτυρας Αθα­νάσιος Διάκος».

Σκοπός τῆς ημερίδας εἶναι νά διαφωτισθοῦν ἐπιστημονικά διά­φο­­ρα σημεῖα, πού ἔχουν σχέση μέ τή ζωή, τή δράση καί τήν ἱστορία ἑνός ἐκ τῶν πρωταγωνιστῶν ἡρώων-ὁπλαρχηγῶν τοῦ πρώτου ἔτους τῆς Ἐπα­νάστασης τοῦ 1821, τοῦ Ἀθανασίου Διάκου.

Η ημερίδα θά ξεκινήσει μέ χαιρετισμό τοῦ κ. Νικολάου, καί στη συνέχεια θά ἀκολουθή­σουν εἰση­γή­σεις ἀπό Καθηγητές Πανεπιστημίου καί ἄλλους ἔγκρι­τους ὁμι­λητές.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10:00 Ἔναρξη – Χαιρετισμός τοῦ Μητροπολίτη Φθιώ­τιδας κ. Νικολάου.

 10:15 Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός, Ὁμότιμος Καθηγητής Πανε­πι­στη­μίου Ἀθηνῶν, Ἐθνο­μά­ρτυρες καί Νεομάρτυρες

 10:30 Δημήτριος Γόνης, Ὁμότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ἀθη­νῶν, Τό μαρτύριο τοῦ Ἀθανασίου Διάκου καί τά μαρτύ­ρια τῶν Νεο­μαρτύ­ρων.

 10:45 Λάζαρος Βλαδίμηρος, Δρ. Ἰατρικῆς Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α., Ὁ τρόπος θανα­τώ­σεως τοῦ ἥρωα Ἀθανασίου Διάκου.

 11:00 Βασιλική Λαμπροπούλου, Δρ. Νεοελληνικῆς Φιλολογίας, Ὁ Ἀθα­νά­σιος Διάκος στό πεζογραφικό ἔργο τοῦ Σπύρου Μελᾶ καί τοῦ Τάκη Λάππα. 

11:15 Νικόλαος Καλοσπύρος, Ἐπισκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Ὁ Ἀθα­νά­σιος Διάκος ὡς ἀφθα­ρ­τισμένο βίωμα στήν ποιητική δημιουργία τοῦ Ἀρι­στοτέλη Βαλαωρίτη.

 11:30 Παναγιώτης Καμηλάκης, Λαογράφος, Ὁ Ἀθανάσιος Διάκος στή δημοτική ποίηση.

11:45 Συζήτηση ἐπί τῶν Εἰσηγήσεων.

12:15 Νικόλαος Κουρκουμέλης, Ὑποστράτηγος ἐ.ἀ., Τακτικοί ἑλιγμοί καί ψυχο­λο­γι­κές ἐπιχειρήσεις στήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση. Ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Λιβαδειᾶς ἀπό τόν Θανάση Διάκο. 

12:30 Σοφοκλῆς Δημητρακόπουλος, Θεολόγος – Φιλόλογος, Ἡ ἀπήχηση τῆς θυσίας τοῦ Ἀθανασίου Διάκου σέ ἐφημερίδες τῆς 40ετίας 1821-1861.

12:45 Σταῦρος Μαμαλοῦκος, Ἐπίκ. Καθηγητής Ἀρχιτεκτονικῆς Πα­νε­πι­στημίου Πατρῶν & Ἰωάννης Περράκης, Δρ. Θεολογίας, Ἡ Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου στήν Ἀρτοτίνα, Μονή τῆς μετανοίας τοῦ Ἀθανασίου Διάκου.

13:00 Ἀπόστολος Ρούσκας, Θεολόγος, ΜΘ, Ὁ Ἀθανάσιος Διάκος στήν τέχνη τῶν νομῶν Φθιώτιδος, Φωκίδος καί Βοιωτίας.

13:15 Παναγιώτης Μαντζάνας, Θεολόγος, Τό πρόβλημα τῆς καταγωγῆς τοῦ Ἀθανασίου Διάκου.

 13:30 Συζήτηση ἐπί τῶν Εἰσηγήσεων.

 

Αφήστε μια απάντηση