Κέντρο Κοινότητας στον Δήμο Δομοκού

share on:

Ο Δήμος Δομοκού ανακοίνωσε τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου λειτουργεί στη οδό Θέμιδος & Γιάννη Ρίτσου από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 έως τις 16:00 και είναι στελεχωμένο με επιστημονικό προσωπικό.

Ο Δήμος είναι ο δικαιούχος εκτέλεσης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δομοκού» κι εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

Οι υπηρεσίες του Κέντρου κινούνται σε τρείς άξονες:

Α) Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών         κοινωνικής προστασίας και

Γ) Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Η λειτουργία του Κέντρου εστιάζει στην υποδοχή και στην ενημέρωση των πολιτών ειδικά όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, σε συνεργασία με τις λοιπές κοινωνικές δομές και υπηρεσίες του Δήμου.

Ωφελούμενος πληθυσμός:

Πολίτες που κατοικούν στο Δήμο Δομοκού

Ωφελούμενοι του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»

Άτομα ή οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού

Άνεργοι/ες , παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού

Γενικότερα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

***  Πληροφορίες: Για εγγραφές, δικαιώματα, υποχρεώσεις κλπ) στο τηλέφωνο 2232350506.

Αφήστε μια απάντηση