Αυτοδιοίκηση

Λογοδοσία Δημάρχου Δομοκού Δημήτρη Τζιαχρήστα για το 2016

Διαβάστε τι είπε ο Δήμαρχος Δομοκού Δημήτρης Τζιαχρήστας σε ειδική εκδήλωση όπου έκανε τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής για το 2016:

Η λογοδοσία του Δημάρχου αποτελεί κορυφαία πράξη δημοκρατίας. Δίνεται η δυνατότητα να καταγραφούν τυχόν παραλείψεις και να γίνουν διορθώσεις με στόχο να σημειώνονται ολοένα και λιγότερα λάθη.

Σήμερα, πραγματοποιείται ο δεύτερος Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, ο οποίος αφορά την Οικονομική, την Τεχνική και τη Διοικητική δραστηριότητα του Δήμου Δομοκού για το έτος 2016.

Πρώτο μέλημά μας ήταν, και παραμένει, η βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών. Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος καθαριότητας, καθημερινά, σε συνεργασία με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και την προϊσταμένη του τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου καταγράφουν τις ανάγκες και κατευθύνουν το εξωτερικό συνεργείο καθαριότητας καθώς και τις υπηρεσίες άρδευσης, ύδρευσης και αποχέτευσης ιεραρχώντας τα προβλήματα που προκύπτουν και δίνοντας προτεραιότητα σε αυτά που χρήζουν άμεσης επίλυσης.

Όλοι γνωρίζουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Οι χρηματοδοτήσεις που δίνονται από το κράτος έχουν μειωθεί στο ελάχιστο, τα χρήματα που παίρνουμε μέσω ΣΑΤΑ, χρηματικό ποσό το οποίο είναι ελάχιστο και κυμαίνεται στις 240.000€ περίπου το χρόνο, μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί. Μιλάμε για μικρές παρεμβάσεις σε όλες τις τοπικές κοινότητες.

Ακολουθεί μια αναφορά σε έργα που υλοποιήθηκαν το 2016 ή είναι σε εξέλιξη.

Βελτίωση και εκσυγχρονισμός συνθηκών άρδευσης αρδευτικού έργου Τ.Κ Σοφιάδας, Προϋπολογισμού 615.000 € (συνεχιζόμενο)

Βελτίωση και εκσυγχρονισμός Δικτύου άρδευσης, αρδευόμενης έκτασης από τη λιμνοδεξαμενή Νέου Μοναστηρίου, Προϋπολογισμού 610.000€ (ολοκληρώνεται εντός ολίγου χρονικού διαστήματος)

Βελτίωση αγροτικού δρόμου από την Τ.Κ Βαρδαλή εώς ΕΓΣ, Προϋπολογισμού 615.000 € (συνεχιζόμενο)

Βελτιώσεις αγροτικού δρόμου από την Τ.Κ Γαβρακίων έως την ιδιοκτησία  Σπέντζου, Προϋπολογισμού 615.000 €

Από το πρόγραμμα Θησέας, σε τελικό στάδιο βρίσκεται η αξιοποίηση πηγών Εκκάρας (προϋπολογισμού 500.000 €) και η ανακατασκευή πλατείας στο Νέο Μοναστήρι, προϋπολογισμού 200.000€, έργο το οποίο ολοκληρώθηκε και τελέστηκαν τα εγκαίνια της πλατείας  προ δύο ημερών.

Πραγματοποιήθηκε κατασκευή γεφυροπλάστιγγας στο Δομοκό, ποσού 24.500 €

 

Στις 8 Αυγούστου 2016 άλλαξε ο  νόμος για τις αναθέσεις για έργα και μελέτες.

Τέλος της χρονιάς ήρθαν οι διευκρινιστικές για τον νόμο 4412/2016.

 

Αναφέρουμε μερικά από τα έργα που υλοποιήθηκαν:


ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ 01-01-2016
ΕΩΣ 31-12-2016

 

Κατασκευή αγωγού άρδευσης πλησίον γέφυρας ΕΡΓΟΣΕ Δ.Ε. Θεσσαλιώτιδας έναντι του ποσού των 11.966,67€ με ΦΠΑ

Κατασκευή αναχώματος και προέκταση της μεμβράνης στο ανατολικό τμήμα ΧΥΤΑ Δομοκού έναντι του ποσού των 9.989,20€ με ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ έναντι του ποσού των 6.982,71€ με ΦΠΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ έναντι του ποσού των 6.976,24€ με ΦΠΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ Δ.Ε. ΞΥΝΙΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016  έναντι του ποσού των 9.997,97€ με ΦΠΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΟΥΛΑ ΤΚ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ έναντι του ποσού των 4.994,41€ με ΦΠΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ Δ.Ε. ΔΟΜΟΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 έναντι του ποσού των 9.999,38€ με ΦΠΑ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΤΑΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ  έναντι του ποσού των 11.999,08€ με ΦΠΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  Τ.Κ  ΦΙΛΙΑΔΩΝΑΣ , έναντι του ποσού των 11.960,86€ με ΦΠΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΤΚ ΒΟΥΖΙΟΥ έναντι του ποσού των 6.993,48€ με ΦΠΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ  έναντι του ποσού των 6.996,08€ με ΦΠΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΕΤΡΩΤΟΥ έναντι του ποσού των 7.221,31€ με ΦΠΑ

 

ΣΥΝΟΛΟ 106.106,85€

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι για να εντάξουμε έργα πρέπει να κάνουμε μελέτες, δώσαμε προτεραιότητα στους δύο ορεινούς Δήμους καθώς στον πρώην Δήμο Θεσσαλιώτιδας υπάρχουν ήδη έτοιμες μελέτες για να ενταχθούν σε προγράμματα.

Ορισμένες από αυτές είναι οι κάτωθι και αφορούν την κατασκευή υπόγειων δικτύων από το φράγμα Σμοκόβου, με προέκταση στην Τ.Κ Βαρδαλή, στην Τ.Κ Αγραπιδιάς και στην Τ.Κ Πουρναρίου, η οποία είναι έτοιμη για το αγροτικό πρόγραμμα, προϋπολογισμού 31.000.000€.

Επιπλέον, δασοτεχνικά έργα αντιπυρικής προστασίας, ανάδειξη και αναβάθμιση στο αλσύλιο στη θέση «Κάστρο», προϋπολογισμού 300.000€, καθώς επίσης και αρκετές μελέτες για την αγροτική οδοποιία.

Δώσαμε, λοιπόν, προτεραιότητα στους άλλους πρώην Δήμους και υλοποιήσαμε τις εξής μελέτες:

Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων  Δήμου Δομοκού,  προϋπολογισμού μελέτης 5.101.134,75 €  στο Ε.Π. Υποδομές, Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Νεοχωρίου Δήμου Δομοκού, προϋπολογισμού μελέτης 135.000,00€ στο Ε.Π. Υποδομές, Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για επέκταση του ΧΥΤΑ Δομοκού έναντι του ποσού των 15.000,00€ με ΦΠΑ             

Περιβαλλοντική  μελέτη του έργου «Βελτίωση αγροτικού Δρόμου Μαντασιάς, Φιλιαδώνας και Πολυδενδρίου» έναντι του ποσού των 6.000,00€ με ΦΠΑ.

Συγκοινωνιακή μελέτη του έργου «Βελτίωση αγροτικού Δρόμου Μαντασιάς, Φυλιαδώνας και Πολυδενδρίου» έναντι του ποσού των 10.000,00€ με ΦΠΑ.  

Τοπογραφική  μελέτη του έργου «Βελτίωση αγροτικού Δρόμου Μαντασιάς, Φυλιαδώνας και Πολυδενδρίου» έναντι του ποσού των 8.000,00€ με ΦΠΑ.

Μελέτη εγκατάστασης αερόβιας επεξεργασίας προδιαγεγραμμένων οργανικών αποβλήτων (κομποστοποίηση) Δήμου Δομοκού  έναντι του ποσού των 8.700,00€ με ΦΠΑ.

Υδρογεωλογική μελέτη ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Ομβριακής  έναντι του ποσού των 6.000,00€ με ΦΠΑ.

Συγκοινωνιακή μελέτη του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού Δομοκού – Θαυμακού και αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Μαντασιάς» έναντι του ποσού των 8.000,00€ με ΦΠΑ.

Τοπογραφική  Μελέτη του έργου Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Από Τ.Κ. Ομβριακής έως Τ.Κ. Ν. Μάκρισης» έναντι του ποσού των 8.500,00€ με ΦΠΑ.

Μελέτη παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας στα σχολικά κτίρια Δήμου Δομοκού» έναντι του ποσού των 5.000,00€ με ΦΠΑ.

Μελέτη Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Δομοκού έναντι του ποσού των 8.500,00€ με ΦΠΑ.

Περιβαλλοντική Μελέτη  του έργου Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Από Τ.Κ. Ομβριακής έως Τ.Κ. Ν. Μάκρισης» έναντι του ποσού των  6.500,00€ με ΦΠΑ.

Υδραυλική  Μελέτη του έργου Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Νεοχωρίου  έναντι του ποσού των 8.000,00€ με ΦΠΑ.

Έγκριση της ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΚ ΔΟΜΟΚΟΥ

Έγκριση Περιβαλλοντικής μελέτης Ανόρυξης Γεώτρησης στην Τ.Κ. Πετρωτού

Έγκριση μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την επέκταση ΧΥΤΑ Δομοκού”

Έγκριση υδραυλικής μελέτης του έργου: “Ανάπλαση σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Δομοκού”

Έγκριση τοπογραφικής μελέτης του έργου: “Ανάπλαση σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Δομοκού”

Έγκριση Αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου: “Ανάπλαση σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Δομοκού”

Έγκριση τοπογραφικής μελέτης του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ –ΤΣΕΡΝΗΣ-ΒΕΛΕΣΙΩΤΕΣ»

Έγκριση της οριστικής μελέτης διαμόρφωσης πεζοδρομίου μεταξύ Τ.Κ. Σοφιάδας-Οικισμού Πετριλίων

Έγκριση της Υδραυλικής Μελέτης του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

Έγκριση Συγκοινωνιακής μελέτης για τη διάνοιξη δρόμου στην Τ.Κ. Παλαμά

Έγκριση της μελέτης παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας στα σχολικά κτήρια του Δήμου Δομοκού

Έγκριση μελέτης Εγκατάστασης Αερόβιας Επεξεργασίας Προδιαγεγραμμένων Οργανικών Αποβλήτων (Κομποστοποίησης) Δήμου Δομοκού

Έγκριση μελέτης “Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Δομοκού” και “Μελέτης Διαλογής στην πηγή των Βιοαποβλήτων Δήμου Δομοκού”

Έγκριση τοπογραφικής μελέτης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ-ΘΑΥΜΑΚΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΑΝΤΑΣΙΑΣ»

 

Χωρίς να υπάρχει πρόθεση να κατηγορήσω κάποιον, θα ήθελα να αναφέρω ότι μελέτες δεν υπήρχαν και όταν δεν υπάρχουν μελέτες δε μπορείς να εντάξεις έργο.

Οι βάσεις πλέον έχουν μπει και αναμένονται να βγουν οι δράσεις των προγραμμάτων ΕΣΠΑ για να μπορούμε να εντάξουμε έργα.

 Χτίζουμε και για τη επόμενη Δημοτική περίοδο.

Βάλαμε τον δήμο μας για πρώτη φορά στο πρόγραμμα LEADER, μέσω του οποίου ιδιωτικές επιχειρήσεις δύνανται να πάρουν χρηματοδότηση έως και 70%.


Παράλληλα στις εισηγήσεις βλέπετε και τις άλλες δράσεις του Δήμου μας.

Δημοτικό συμβούλιο: 270 Αποφάσεις

Οικονομική Επιτροπή: 176 Αποφάσεις

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: 17 Αποφάσεις

Εκτελεστική Επιτροπή: 22 Αποφάσεις

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης: 4 Αποφάσεις

Συντονιστικό Τοπικό Όργανο: 3 Αποφάσεις

Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών: 3 Αποφάσεις

Τα τρία Κ.Ε.Π του Δήμου μας διεκπεραίωσαν 14.000 αιτήσεις σας. Σας δίνεται, επίσης, μια εικόνα σχετικά με τα καύσιμα, τη συντήρηση Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης, τη συντήρηση Φωτισμού, τη συντήρηση Αντλιοστασίων καθώς και για την επεξεργασία νερού και τον καθαρισμό των δεξαμενών.

 

Ο Δήμος μας είναι μεγάλος σε έκταση και λίγος σε πληθυσμό, και μάλιστα γερασμένος. Είναι ένας Δήμος γεωκτηνοτροφικός χωρίς έσοδα αλλά με  μεγάλες υποχρεώσεις, όπως είναι ο ΧΥΤΑ – ΒΙΟΚΑ. Στη συνάντηση που είχα με τον υπουργό Εσωτερικών, κ. Σκουρλέτη, πρότεινα να αλλάξει ο τρόπος κατανομής ΣΑΤΑ και ΚΑΠ., καθώς το μόνο κριτήριο για τις ενισχύσεις είναι ο πληθυσμός. Κάνοντας λοιπόν αυτή την αλλαγή, συμπεριλαμβάνοντας δηλαδή, την έκταση και των οικισμούς, γίνεται ορθότερη κατανομή και κατ΄ αυτόν τον τρόπο διπλασιάζονται τα έσοδά μας.

Η ενασχόλησή μας με την   αυτοδιοίκηση είναι κάτι που αγαπάμε και το κάνουμε με μεράκι και χαρά.

Ο κόσμος το έχει αντιληφθεί και αυτό με ικανοποίει.

 

Σχετικές αναρτήσεις

Γιάν. Αποστόλου: Δεν μας αγγίζουν οι απειλές της Δημάρχου Στυλίδας

efthia

Παρουσίαση των έργων στον Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας από τον Χρήστο Σταϊκούρα

efthia

Συνάντηση Δημάρχου Λαμιέων με τον συνδυασμό “Λαμία στο Κέντρο”

efthia
Φόρτωση....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο