Μέχρι σήμερα τα μεσάνυχτα οι παραιτήσεις απ’ τα Κωλύματα Εκλογιμότητας

share on:

Λήγει σήμερα τα μεσάνυχτα, «τη 12η ώρα βραδινή της 10ης Μαΐου», η προθεσμία που δίνει ο νόμος σε όσους κατέθεσαν υποψηφιότητα και έχουν σχετικό κώλυμα εκλογιμότητας, να παραιτηθούν από τη θέση/ιδιότητα που το προκαλεί, ώστε στη συνέχεια να μπορέσει να γίνει νομίμως η ανακήρυξή τους.

Υπενθυμίζεται ότι τα κωλύματα εκλογής χωρίζονται σε σχετικά και απόλυτα, αναλόγως του εάν ο νόμος δίνει δυνατότητα άρσης του κωλύματος με παραίτηση ή όχι.

Η σημερινή προθεσμία αφορά τα σχετικά κωλύματα εκλογής των Υποψήφιων για όλα τα αυτοδιοικητικά αξιώματα,δηλαδή των Υποψήφιων :

– Δημάρχων

– Δημοτικών Συμβούλων

– Συμβούλων Κοινότητας

– Προέδρων Κοινότητας

– Περιφερειαρχών

– Περιφερειακών Συμβούλων.

Σύμφωνα με το άρθρα 14 και 117 του ν.3852/2010 η παραίτηση γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012.

Εκεί ορίζεται πως ηπαραίτηση από την υπηρεσία και από τις θέσεις που αποτελούν κώλυμα για την εκλογή, είναι γραπτή και η επίδοσή της γίνεται με δικαστικό επιμελητή στον Πρόεδρο του αρμόδιου για την ανακήρυξη των Υποψήφιων Δικαστηρίου.

Η παραίτηση που επιδόθηκε δεν ανακαλείται. Αυτή θεωρείται ότι έγινε αυτοδικαίως αποδεκτή με την επίδοσή της.

Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου διαβιβάζει την παραίτηση, χωρίς αναβολή, στην αρμόδια για την παραλαβή της Αρχή.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή υποψηφιότητας αυτή καθαυτή δεν υποκαθιστά την υποβολή παραίτησης που απαιτούν οι οικείες διατάξεις.

Μπορείτε να δείτε στον Πίνακα ΕΔΩ για τις Κοινοτικές και Δημοτικές Εκλογές ποιους ακριβώς αφορά η προθεσμία που λήγει σήμερα.

Αφήστε μια απάντηση