Μήνυμα Γιάννη Σαρακιώτη για τη Διεθνή Ημέρα Δημοκρατίας

share on:

Η Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας στις 15 Σεπτεμβρίου αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για ολόκληρο τον ανθρώπινο πολιτισμό. Παράλληλα, είναι μια ημέρα ευθύνης καθόσον η Δημοκρατία απαιτεί τη συμμετοχή όλων μας.

Η Ελλάδα είναι η γενέτειρα του θεσμού της Δημοκρατίας και ως εκ τούτου οφείλει πάντοτε αφενός να πρωτοστατεί και να πρωτοπορεί σε κάθε βήμα εξέλιξής της κι αφετέρου να είναι ο αυστηρότερος κριτής κάθε λανθασμένης επιλογής που θα επιφέρει τυχόντες κινδύνους κι αστάθεια στο σημαντικότερο και αμιγώς ανθρωποκεντρικό αυτό πολιτικό σύστημα διακυβέρνησης.

Κυβερνήσεις, κοινοβούλια, κόμματα, πολιτικοί σχηματισμοί αλλά και κάθε ευαισθητοποιημένος κι ενεργός πολίτης οφείλουν να επαγρυπνούν κάθε μέρα για τη διαφύλαξη της αληθινής Δημοκρατίας και των Θεσμών με τους οποίους αυτή λειτουργεί και με τις αποφάσεις τους να την ενδυναμώνουν.

Η Δημοκρατία δεν είναι μόνο το σύστημα της αντιπροσωπευτικής διακυβέρνησης ενός τόπου, είναι κυρίως οι θεσμοί και οι μηχανισμοί που ασκούν έλεγχο και φροντίζουν να τηρούνται η ισονομία, η ισοπολιτεία και η κοινωνική γαλήνη.

Η Δημοκρατία είναι το πολυτιμότερο αγαθό που έχει στα χέρια του κάθε πολίτης. Χάρη σ’ αυτή διασφαλίζεται το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και του κράτους δικαίου, η οικονομική και κοινωνική σταθερότητα.

Στους κόλπους της εξελίχθηκαν ιδέες μικρές μα και μεγάλες, οι επιστήμες και η τεχνολογία, θεμελιώθηκαν οι βάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μα και των ευκαιριών στη ζωή.

Το κυριότερο όλων, όμως, είναι πως παρέχει αληθινή και πλήρη ελευθερία σε κάθε πολίτη δίνοντάς του την ευκαιρία να ακολουθήσει χωρίς περιορισμούς το μονοπάτι της ζωής που έχει επιλέξει. Η έλλειψη περιορισμών δε σημαίνει έλλειψη ευθύνης.

Ας μην λησμονούμε ότι στη Δημοκρατία είμαστε όλοι ίσοι και κάθε γνώμη μετράει το ίδιο, έστω κι αν κάποιοι δε φαίνονται να παραδειγματίζονται από το εν λόγω αξιακό κεκτημένο ακόμη και στις ημέρες μας.

Αφήστε μια απάντηση