Μίνι αλλαγές σε Αντιδημάρχους κι εντεταλμένους του Δήμου Λαμιέων

share on:

Ο Δήμαρχος Λαμίας με πρόσφατες αποφάσεις του που δημοσιεύτηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ανανέωσε για ένα ακόμη χρόνο, την θητεία των 7 Αντιδημάρχων, με τους οποίους ξεκίνησε μετά την εκλογή του, ενώ παράλληλα όρισε δύο ακόμη Αντιδημάρχους, οι οποίοι θα είναι άμισθοι.

Πρόκειται για τον Δημήτρη Μπεσλεμέ και τον Κώστα Κερπινιώτη. Ο πρώτος είχε ανακοινωθεί από τον περασμένο Ιούνη και ουσιαστικά τώρα ανανεώθηκε η θητεία του, ενώ ο δεύτερος αναβαθμίστηκε από εντεταλμένος σε Αντιδήμαρχο, με τα ίδια καθήκοντα.

Παράλληλα όρισε 8 Εντεταλμένους συμβούλους (7 ανανέωσαν κι ένας νέος, ο Δημήτρης Ρίζος) με συγκεκριμένα καθήκοντα.

Η θητεία όλων λήγει στις 6 Νοέμβρη του 2021.

Αναλυτικά:

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Ανανέωσαν τη θητεία τους ως έμμισθοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Λαμιέων, μέχρι 6/11/2021, οι 7 που ήδη υπήρχαν.

Η ανανέωση αφορά:

1.- τον Σωτήρη Κουτσοβέλη, ως Αντιδήμαρχο Διοίκησης, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Κατάρτισης, Ληξιαρχείου και Δημοτικής Κατάστασης, Εξυπηρέτησης Πολιτών, Διοικητικής Υποστήριξης και Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου.

2.- τον Δημήτρη Κυρίτση, ως Αντιδήμαρχο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διαφάνειας και Κοινωνίας των Πολιτών.

3.- την Αμαλία Ποντίκα, ως Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων.

4.- τον Παναγιώτη Φώσκολο, ως Αντιδήμαρχο Τοπικής Ανάπτυξης, Αθλητισμού, Απασχόλησης, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.

5.- τον Κώστα Σταυρογιάννη, ως Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Πολεοδομικού Σχεδιασμού, αυτεπιστασίας, Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Εποπτείας και διαχείρισης των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Λαμίας και Δημοτικής Αστυνομίας.

6.- τον Κώστα Μουστάκα, ως Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Απορριμμάτων, συντήρησης πρασίνου και σχεδιασμού περιβαλλοντικών δράσεων.

7.- τον Παναγιώτη Στασινό,  από τη Δημοτική Παράταξη «ΛΑΜΙΑ στο

ΚΕΝΤΡΟ», ως Αντιδήμαρχο Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, προστασίας Γ’ Ηλικίας, προστασίας παιδικής ηλικίας, εποπτείας και λειτουργίας βρεφονηπιακών σταθμών, Ισότητας Φύλων, υπευθύνου λειτουργίας Δημοτικού Κυνοκομείου και φροντίδας αδέσποτων ζώων.

ΝΕΟΙ  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Ορίστηκαν ως άμισθοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Λαμιέων, με θητεία από 20/11/2020 μέχρι  6/11/2021, και με τους εξής καθ’ ύλην τομείς ευθύνης και αρμοδιοτήτων τους:

  1. τον Δημήτρη Μπεσλεμέ, ως άμισθο Αντιδήμαρχο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, αξιοποίησης δημοτικής περιουσίας και Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου.
  2. τον Κώστα Κερπινιώτη, ως άμισθο Αντιδήμαρχο λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων.

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ορίστηκαν ως Εντεταλμένοι Σύμβουλοι του Δήμου Λαμιέων, με θητεία από 20/11/2020 μέχρι  6/11/2021, με τους εξής τομείς ευθύνης και αρμοδιοτήτων τους:

1.- τον Δημήτρη Τζούφλα, ως Εντεταλμένο Σύμβουλο Νέας Γενιάς και Εθελοντισμού, υπεύθυνο Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.

2.- τον Θανάση Παπαχρήστο, ως Εντεταλμένο Σύμβουλο Παιδείας, Καινοτομίας και δια βίου μάθησης.

3.- τον Δημήτρη Ρίζο, ως Εντεταλμένο Σύμβουλο εφαρμογής πολιτικών Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και υπεύθυνο λειτουργίας λαϊκών αγορών.

4.- τον Γιώργο Παλιούρα, ως Εντεταλμένο Σύμβουλο στα θέματα πρωτογενούς τομέα (αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας, αλιείας)

  1. τον Δημήτρη Αργυρίου, ως Εντεταλμένο Σύμβουλο υπεύθυνο λειτουργίας της Δημοτικής Φιλαρμονικής.

6.- τον Κώστα Ξεφλούδα,  ως Εντεταλμένο Σύμβουλο με την καθ’ ύλη αρμοδιότητα της Εποπτείας και Διαχείρισης των Κοινοτήτων των Δημοτικών Ενοτήτων Υπάτης, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου και Παύλιανης και με την κατά τόπο αρμοδιότητα του υπευθύνου για την Δημοτική Ενότητα Υπάτης.

7.- τον Κώστα Αναστασίου, ως Εντεταλμένο Σύμβουλο, με την κατά τόπο αρμοδιότητα του υπευθύνου για την Δημοτική Ενότητα Λιανοκλαδίου και

8.- τον Γιάννη Ζωγράφο, ως Εντεταλμένο Σύμβουλο, με την κατά τόπο αρμοδιότητα του υπευθύνου για την Δημοτική Ενότητα Παύλιανης.

Αφήστε μια απάντηση