Μεγαλώνει το στέγαστρο στο ΔΑΚ Λαμίας

share on:

Συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη 19 Φλεβάρη, στις 12 το μεσημέρι, στην αίθουσα του Δημαρχείου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Μεταξύ αυτών που θα συζητηθούν είναι και η επέκταση του στεγάστρου στο ΔΑΚ Λαμίας προϋπολογισμού 619.600 ευρώ.


Θέμα 1ο :
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα 2ο :
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Θέμα 3ο :
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜOY 619.600,00 € ΜΕ Φ.Π.Α.
Θέμα 4ο :
ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ου &  2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ  ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 119.988,60 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%)
Θέμα 5ο :
ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 77690 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ Τ.Κ. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ»
Θέμα 6ο :
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –  ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 2.045.470,95€ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.045.470,95€ ΜΕ ΦΠΑ 24%
Θέμα 7ο :
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

Αφήστε μια απάντηση