Μερική αναστολή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της Λαμίας

share on:

Με νεώτερη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναστάλθηκε μερικώς, λόγω μεταβολής των συνθηκών η απόφαση της ίδιας Επιτροπής και συγκεκριμένα κατά το μέρος που αφορά την κυκλοφοριακή ρύθμιση περί απαγόρευσης οχημάτων πλην λεωφορείων και ΤΑΧΙ στις οδούς:

-Υψηλάντου, από τη συμβολή της με την οδό Ευαγγελιστρίας έως την Πλ. Ελευθε-ρίας,

-δυτικό τμήμα της Πλ. Ελευθερίας,

-Σκληβανιώτη, από την Πλ. Ελευθερίας έως τη συμβολή της με την οδό Μακρο-πούλου,

-Διάκου, από την Πλ. Ελευθερίας έως τη συμβολή της με την οδό Αινιάνων,

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής οι συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επανεξεταστούν αρμοδίως, στο πλαίσιο συνολικής βελτίωσης της συγκοινωνιακής λειτουργίας της πόλης της Λαμίας και περαιτέρω βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.

Οι λόγοι που επέβαλαν την εν λόγω μερική αναστολή ήταν οι εξής:

(α) Την Πέμπτη 10/9/2020 έχει προγραμματιστεί η έναρξη εργασιών κατασκευής πεζοδρομίων στην οδό Καραγιαννοπούλου, οι οποίες προβλέπεται να έχουν διάρκεια περίπου  ενός (1) μηνός.

(β) Επίσης την ίδια ημέρα [Πέμπτη 10/9/2020] έχει προγραμματιστεί η έναρξη εργασιών ασφαλτόστρωσης στην οδό Μακροπούλου, αφού  τα δίκτυα του φυσικού αερίου και των οπτικών ινών κατασκευάστηκαν και ολοκληρώθηκαν προγενέστερα από το προγραμματισμένο χρόνο ολοκλήρωσης τους, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η κατασκευή ασφαλτόστρωσης στην οδό Μακροπούλου, ενώ περαιτέρω μετάθεση του χρόνου αποβαίνει σε βάρος του συγκεκριμένου έργου, ενόψει του επερχόμενου χειμώνα και των εορτών των Χριστουγέννων και δεδομένου ότι οι εργασίες ασφαλτόστρωσης της συγκεκριμένης οδού αναμένεται να έχουν  διάρκεια  περίπου ενός (1) μηνός και θα διεξαχθούν σε διάφορες φάσεις [η πρώτη φάση ξεκινά την Πέμπτη 10/9/2020].

 (γ) Τα μέτρα προστασίας από διάδοση κορονοϊού, σε συνδυασμό με την έναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων και των συναφών με αυτές δραστηριοτήτων, αλλάζουν  τις κυκλοφοριακές συνθήκες στο κέντρο της πόλης, γεγονός που επιβάλλει αναπροσαρμογή των προτεραιοτήτων.

Αφήστε μια απάντηση