«Μεριμνήστε εγκαίρως για την ανάπτυξη όλης της Μ.Ε.Θ. στο Γ.Ν. Λαμίας»

share on:

Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια κατέθεσε ο βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Φθιώτιδας Γιάννης Σαρακιώτης, την οποία και προσυπέγραψαν 18 συνάδελφοι του βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ζητώντας την ανάπτυξη στην πλήρη έκτασή τους, των προβλεπόμενων στον οργανισμό κλινών επείγουσας και εντατικής ιατρικής του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι, με συνέντευξη του στις 3 Μαΐου 2020 ο Υπουργός Υγείας είχε δηλώσει ότι: «Στόχος μας είναι οι 1.200 κλίνες σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Να φτάσουμε δηλαδή για πρώτη φορά ως χώρα στον ευρωπαϊκό μέσον όρο, που είναι 12 κρεβάτια ΜΕΘ για 100.000 πολίτες», καθώς επίσης και το γεγονός ότι, μία από τις υποχρεώσεις της συσταθείσας με την αρ. πρωτ.: Α1β/Γ.Π. οικ. 29077/08-05-2020 Απόφαση, Επιστημονικής Επιτροπής για το σχεδιασμό νέων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) στα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι: «η εισήγηση προς το Υπουργείο Υγείας για την αύξηση των κλινών Μ.Ε.Θ. στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.», ο Βουλευτής Φθιώτιδας και οι συνάδελφοι του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ζητούν την πλήρη αξιοποίηση της δυναμικότητας σε κλίνες επείγουσας και εντατικής ιατρικής, όπως ορίζεται από τον Οργανισμό της νοσοκομειακής μονάδας (στοιχείο ε της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. Α3α/οικ. 110515/14 Κ.Υ.Α. – Β’ 3444).

Μάλιστα στο κείμενο της ερώτησης τους, ο κ. Σαρακιώτης και οι λοιποί συνυπογράφοντες Βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. επισημαίνουν ότι η προηγούμενη μετατροπή της Μ.Α.Φ. σε Μ.Ε.Θ. – COVID-19, (Μάρτιος 2020) επ’ ουδενί συνιστά αύξηση και ανάπτυξη νέων κλινών Μ.Ε.Θ., όπως προηγούμενες ανακοινώσεις και δημόσιες τοποθετήσεις ανέφεραν. Παράλληλα, η μετατροπή αυτή είχε ως αποτέλεσμα το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας να διαθέτει πλέον μόνο οκτώ (8) κλίνες Μ.Ε.Θ., οι οποίες δεδομένου ότι το εν λόγω νοσοκομείο είναι το μοναδικό που διαθέτει τέτοια μονάδα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, πιθανώς να καταστήσει δυσχερή την ανταπόκριση του όχι μόνον ως προς την κάλυψη των υφισταμένων αναγκών, αλλά και επιπροσθέτων σε ενδεχόμενη εμφάνιση ενός δευτέρου κύματος έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού.

 

ΔΕΙΤΕ στη συνέχεια ολόκληρη την ερώτηση

Στην από 03-05-2020 συνέντευξή του ο Υπουργός Υγείας δήλωσε μεταξύ άλλων ότι: «Στόχος μας είναι οι 1.200 κλίνες σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Να φτάσουμε δηλαδή για πρώτη φορά ως χώρα στον ευρωπαϊκό μέσον όρο, που είναι 12 κρεβάτια ΜΕΘ για 100.000 πολίτες. Αυτή τη στιγμή έχουμε 1.017 κλίνες που αναλογούν σε 840 στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, 145 στις ιδιωτικές κλινικές και 32 στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Από αυτές, οι 352 είναι κλίνες COVID-19, εκ των οποίων οι 349 είναι στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και 67 είναι μονάδες αυξημένης φροντίδας τις οποίες αναβαθμίσαμε σε Μ.Ε.Θ. Η επόμενη μέρα της κρίσης δεν είναι αύριο, είναι τώρα. Προχωράμε, βάσει σχεδιασμού, στην άμεση κατασκευή νέων Μ.Ε.Θ. και στη λειτουργική αναμόρφωση ήδη υπαρχουσών, σε μία σειρά από νοσοκομεία, όπως σε ΚΑΤ, «Ευαγγελισμό», «Σωτηρία», «Παπανικολάου», στα Πανεπιστημιακά Πατρών, Ηρακλείου και Λάρισας».1 Εν όψει των ανωτέρω, με την αρ. πρωτ.: Α1β/Γ.Π. οικ. 29077/08-05- 2020 Απόφαση, το αρμόδιο Υπουργείο προέβη στη συγκρότηση και ορισμό των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής για το σχεδιασμό νέων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) στα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Όπως εντός της εν λόγω Αποφάσεως αναφέρεται: Έργο της Επιστημονικής Επιτροπής είναι η εισήγηση προς το Υπουργείο Υγείας για την αύξηση των κλινών Μ.Ε.Θ. στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., με γνώμονα τη λειτουργικότερη δυνατή χωροθέτηση σε υπάρχουσες ή νέες κτηριακές νοσοκομειακές δομές, την αποτελεσματικότερη δυνατή στελέχωσή τους με ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, την αρμονική συναρμογή τους με τις υπάρχουσες ήδη εν λειτουργία αντίστοιχες δομές και την άμεση ενσωμάτωσή τους στο ήδη υπάρχον σύστημα παροχής, φροντίδας και αξιοποίησης κλινών Μ.Ε.Θ. Στις συνεδριάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής δύνανται να συμμετέχουν ο Υφυπουργός Υγείας και ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας και, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου της Επιτροπής, η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης και Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων της, οι αρμόδιοι Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών και των Νοσοκομείων και Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων τους.2 Με το στοιχείο ε της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. Α3α/οικ. 110515/14 (Β’ 3444) Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, ορίστηκε δυναμικότητα τριάντα (30) κλινών επείγουσας και εντατικής ιατρικής. Στις 16 Ιανουαρίου 2020 ημέρα της τελετής εγκαινίων της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν. Λαμίας και στο πλαίσιο της επαφής με στελέχη του εν λόγω νοσηλευτικού ιδρύματος – προ της έξαρσης της πανδημίας – υπήρξε πληροφόρηση για τη λειτουργία οκτώ (8) κλινών Μ.Ε.Θ., έξι (6) κλινών Μ.Α.Φ., δυνάμενων να συνεισφέρουν και ως Μ.Ε.Θ. και οκτώ (8) κλινών Μ.Σ.Ν. (Μονάδα Στεφανιαίων Νόσων – Αιμοδυναμικό Εργαστήριο). Το σύνολο είκοσι δύο (22). Στο πλαίσιο αυτό, τον περασμένο Μάρτιο η Μ.Α.Φ. μετετράπη σε Μ.Ε.Θ. COVID-19.3 Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας να διαθέτει πλέον μόνον 8 κλίνες Μ.Ε.Θ., οι οποίες δεδομένου ότι το εν λόγω νοσοκομείο είναι το μοναδικό που διαθέτει τέτοια μονάδα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μετά βίας ανταποκρίνονται στην κάλυψη των υφισταμένων αναγκών (μεγάλη πληρότητα) και επ’ ουδενί επαρκούν για την κάλυψη επιπροσθέτων.

Επειδή, λαμβανομένων υπ’ όψιν δημοσιευθέντων στοιχείων αναφορικά με την αναλογία κρεβατιών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ανά 100.000 κατοίκους, η Ελλάδα παρουσιάζει λίγο κάτω από 6,5 κρεβάτια ανά 100.000 κατοίκους45 , την ώρα που ο αντίστοιχος μέσος όρος, όπως και αναφέρθηκε είναι περίπου 12 κρεβάτια ανά 100.000 κατοίκους.

Επειδή, η ως άνω αναφερθείσα μετατροπή της Μ.Α.Φ. σε Μ.Ε.Θ. COVID-19, επ’ ουδενί συνιστά αύξηση και ανάπτυξη έξι (6) νέων κλινών Μ.Ε.Θ., όπως πρόσφατες ανακοινώσεις αναφέρουν.6

Επειδή, εκ μέρους διακεκριμένων επιστημόνων και συνομιλητών του ιδίου του Πρωθυπουργού7 υφίστανται δημόσιες εκτιμήσεις που κάνουν λόγο για πιθανότητα έως και 75% επανεμφάνισης ενός δεύτερου κύματος το προσεχές φθινόπωρο.8

Επειδή, το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας αποτελεί αναπληρωματικό νοσοκομείο αναφοράς της 5ης Υ.Π.Ε.9

Επειδή, με βάση τα οριζόμενα στον υφιστάμενο Οργανισμό Λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας υφίσταται δυναμικότητα τριάντα (30) κλινών επείγουσας και εντατικής ιατρικής, άρα υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης οκτώ (8), πραγματικά νέων κλινών Μ.Ε.Θ.

Επειδή, η «χαλάρωση» του Συμφώνου Δημοσιονομικής Σταθερότητας επιτρέπει την εξαίρεση των δαπανών για την αντιμετώπιση της επιδημίας από το δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο ή/και η δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ.: Α1β/Γ.Π. οικ. 29077/08-05-2020 Αποφάσεως ορισθείσα Επιστημονική Επιτροπή να ενεργήσει στην κατεύθυνση της ανάπτυξης των οκτώ (8) ανενεργών κλινών Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, στις ήδη χρησιμοποιούμενες εγκαταστάσεις και υποδομές του κτιρίου του, συνεκτιμώντας τα ως άνω τεθέντα υπ’ όψιν;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

 

Σαρακιώτης Ιωάννης Αθανασίου Αθανάσιος Αποστόλου Ευάγγελος Αυλωνίτης Αλέξανδρος Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος Ηγουμενίδης Νικόλαος Καλαματιανός Διονύσιος Κασιμάτη Νίνα Μάλαμα Κυριακή Μάρκου Κωνσταντίνος Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος Μπάρκας Κωνσταντίνος Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα Ραγκούσης Ιωάννης Σπίρτζης Χρήστος Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος Τσίπρας Γεώργιος Χατζηγιαννάκης Μίλτος Χρηστίδου Ραλλία

Αφήστε μια απάντηση