Με 15 θέματα αύριο το πρωί η Οικονομική του Δήμου Λαμιέων

share on:

Συνεδριάζει αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί η οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Αναλυτικά:

Θέμα 1ο:Εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση εκδήλωσης  με  θέμα: «Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών»

Θέμα 2ο:    Εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση ημερίδας με θέμα : «Πρόληψη και διαχείριση αισθηματικών  διαταραχών – Όραση κα ακοή»

Θέμα 3ο:  Εξειδίκευση πίστωσης για Παιδιατρική κλινική εξέταση-Εμβολιασμό παιδιών Ρομά στο Δήμο Λαμιέων

Θέμα 4ο   : Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση δυο εκδηλώσεων στη δημοτική πινακοθήκη Λαμίας «Αλ. Κοντόπουλος»

Θέμα 5ο : Εξειδίκευση πίστωσης για την παράθεση δείπνου στα πλαίσια του επιστημονικού συνεδρίου «Τοπική ιστορία και εκπαίδευση»

Θέμα 6ο   :  Καθορισμός  ωριαίας  αποζημίωσης  μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό ιδιωτικών  μηχανημάτων έργων, οχημάτων   για  την  εκτέλεση  εργασιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που  θα  ισχύει  από  01-01-2020  έως  31-12-2020».

Θέμα 7ο: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής

Θέμα 8ο   : Ανάθεση  παροχής  υπηρεσιών  σε  οικονομικό φορέα ,  προς  τα  κληροδοτήματα  αυτοτελούς  διαχείρισης   Δήμου  Λαμιέων

Θέμα 9ο   :Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Κατασκευή στεγάστρου στην πλατεία Γιαννιτσιώτη – Κισσάβου»   προϋπολογισμού μελέτης  53.500,00 €

Θέμα 10ο:  Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης του έργου: «Επισκευή Αυλείου Χώρου 11ου Δημοτικού Σχολείου» προϋπολογισμού μελέτης 247.800,00 € με Φ.Π.Α

Θέμα 11ο   : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) «Επισκευές –Βελτιώσεις Προαυλίων Χώρων Σχολικών Κτιρίων»

Θέμα 12ο:΄Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) «Μεταστέγαση Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)», αναδόχου «Λ.ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.»

Θέμα 13ο:  Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού  πινακα εργασιων  του έργου: «Κατασκευη γηπεδου 5 Χ 5 στην  Τ.Κ. ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ»προϋπολογισμού μελέτης 110.000,00 €

Θέμα 14οΈγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου:«Τσιμεντοστρώσεις – Ασφαλτοστρώσεις οδών εντός οικισμών Δ.Ε. Λιανοκλαδίου»προϋπολογισμού μελέτης 25.000€.

Θέμα 15ο   :Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού  – Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- Κατάρτιση όρων διαγωνισμού, για την προμήθεια: «Προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων και λοιπού κτηνιατρικού υλικού Δημ. Κυνοκομείου» προϋπολογισμού μελέτης  69.190,19€

Αφήστε μια απάντηση