Φθιώτιδα

Νέα εποχή στην ΠΕΛ με τη «LAMIA EXPO»

Η «Lamia Expo» άνοιξε σήμερα τις πύλες της και υποδέχεται, στις ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, όλους τους Στερεοελλαδίτες, για να γνωρίσουν από κοντά τους 150 και πλέον εκθέτες, Δήμους της Στερεάς Ελλάδας και φυσικά τους Υποστηρικτές της Έκθεσης, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων, τον Δήμο Λαμιέων, αλλά και τα Επιμελητήρια Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας & Φωκίδας.

Το μεσημέρι, στο κτίριο Α’ της ΠΕΛ, έγινε ο αγιασμός από τον μητροπολίτη Φθιώτιδας Συμεών, καθώς και τα εγκαίνια της Έκθεσης.

Χαιρετισμός ΥΠΟΙΚ Χρήστου Σταϊκούρα, εκπρόσωπος της Κυβέρνησης

Στα σημερινά εγκαίνια την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος εξέφρασε τη χαρά του, ότι η Έκθεση ανοίγει ξανά τις πύλες της, αλλά και στο γεγονός ότι αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο που δρομολογείται η αξιοποίησή της.

Ειδικότερα ο κ. Σταϊκούρας υπογράμμισε:

«Διαχρονικά, ο πρωτογενής τομέας παραγωγής συνιστά πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, με σημαντική – άμεση και έμμεση – συνεισφορά στο ΑΕΠ, την απασχόληση, την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Συνεισφορά η οποία, το 2021, μαζί με τους τομείς της δασοκομίας και της αλιείας, ανήλθε στο 3,9% του ΑΕΠ (7,13 δισ. ευρώ), σε όρους ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας – ποσοστό υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου –, ενώ το απασχολούμενο δυναμικό ξεπερνά το 11% του συνόλου του εργατικού δυναμικού.

Σχεδόν το 40% της ελληνικής γης χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, με τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις να ανέρχονται στις 685.000 και να αντιστοιχούν στο 6,7% των συνολικών εκμεταλλεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, ο πρωτογενής τομέας στηρίζει τον κλάδο της μεταποίησης τροφίμων, είναι στενά συνδεδεμένος με τους κλάδους των μεταφορών, του χονδρεμπορίου, του λιανεμπορίου και του τουρισμού, και παίζει καίριο ρόλο στην επισιτιστική επάρκεια.

Ρόλος που αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η μακρά παράδοση παραγωγής ποιοτικών προϊόντων από τον εγχώριο πρωτογενή τομέα, όπως πιστοποιεί το πλήθος των κατοχυρωμένων Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (ΕΠΙΠ), η εξαγωγική δυναμική του, οι αξιόλογες επιδόσεις του στα πεδία της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και η – αποδεδειγμένη τόσο στην οικονομική όσο και στην υγειονομική κρίση – ανθεκτικότητά του, συνθέτουν ένα ισχυρό πλέγμα πλεονεκτημάτων.

Πλεονεκτήματα πάνω στα οποία – όλοι μαζί – μπορούμε και πρέπει να χτίσουμε, προκειμένου να τον καταστήσουμε ακόμα πιο παραγωγικό, σύγχρονο, βιώσιμο, ανθεκτικό και εξωστρεφή.

Προς αυτή την κατεύθυνση, και έχοντας παράλληλα ως στόχο την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων από τις πολυ-επίπεδες κρίσεις των τελευταίων 2,5 ετών, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών έλαβαν σειρά μέτρων, που εδράζονται σε 4 πυλώνες.

1ος Πυλώνας: Μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Όλες οι αγροτικές επιχειρήσεις και οι αγρότες – φυσικά πρόσωπα ωφελούνται από τις οριζόντιες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, όπως είναι:

Η μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζομένους των αγροτικών επιχειρήσεων.

Η νέα φορολογική κλίμακα για τα φυσικά πρόσωπα και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, η οποία τέθηκε για πρώτη φορά σε εφαρμογή το 2021, με συντελεστές που ξεκινούν από το 9%, αντί για 22%.

Η μείωση του φόρου των αγροτικών επιχειρήσεων, από το 29% στο 22%.

Η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 80% για τα νομικά πρόσωπα και στο 55% για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα.

Η αναστολή πληρωμής της εισφοράς αλληλεγγύης.

Η μείωση του φορολογικού συντελεστή των κερδών των συλλογικών αγροτικών σχημάτων από το 13% στο 10%.

Επιπλέον, ειδικά για τον αγροτικό τομέα, ελήφθησαν τα ακόλουθα μέτρα:

Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος.

Με διάταξη στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που ψηφίστηκε προχθές, επεκτείνεται, και για το φορολογικό έτος 2022, η εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για αγρότες κανονικού καθεστώτος και αλιείς παράκτιας αλιείας.

Θέσπιση, από την 1η.1.2022, μηδενικού συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται στη γεωργία.

Ήδη στις 31.8.2022, αντί του Νοεμβρίου που είχε αρχικά προγραμματιστεί, πιστώθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων αγροτών η επιστροφή του Ειδικού Φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο κίνησης για αγροτική χρήση.

Μόνιμη υπαγωγή στον υπερ-μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% των ζωοτροφών και των λιπασμάτων.

Μη επιβολή συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ στην αξία των αγροτεμαχίων των φυσικών προσώπων, συνεπώς και των αγροτών.

2ος Πυλώνας: Παροχή φορολογικών κινήτρων.

Θεσπίσαμε γενναία φορολογικά κίνητρα για την ανάπτυξη συνεργασιών στον αγροτικό τομέα, αποσκοπώντας στη συνένωση δυνάμεων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση του εισοδήματος των αγροτών και τη διεύρυνση των δυνατοτήτων πρόσβασης του πρωτογενούς τομέα σε τραπεζική χρηματοδότηση και ένταξης σε δανειακά προγράμματα του Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού Νόμου.

Ο σχετικός Νόμος (4935/2022), ο οποίος αποτελεί μεταρρύθμιση στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», προβλέπει ότι σε επαγγελματίες αγρότες μέλη Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων, όπως οι ομάδες παραγωγών, καθώς και σε επαγγελματίες αγρότες που συνάπτουν δεσμευτικές συμβάσεις με επιχείρηση – αγοραστή για την απορρόφηση των προϊόντων τους στο πλαίσιο της συμβολαιακής γεωργίας, χορηγείται απαλλαγή κατά 50% από τον φόρο εισοδήματος επί των φορολογητέων κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον το 75% των προϊόντων παραγωγής τους πωλείται στο πλαίσιο των ως άνω συνεργασιών.

Το συγκεκριμένο κίνητρο έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η.1.2022.

3ος Πυλώνας: Ενισχύσεις σε αγρότες για την αντιμετώπιση των εξωγενών κρίσεων.

Η Κυβέρνηση – όπως έπραξε για το σύνολο της κοινωνίας, με έμφαση στους πιο ευάλωτους – άπλωσε ένα ευρύ «δίχτυ» προστασίας πάνω από τον πρωτογενή τομέα, το οποίο, μεταξύ άλλων, περιλάμβανε:

Μέτρα στήριξης κλάδων του πρωτογενούς τομέα που υπέστησαν σημαντικές ζημίες εξαιτίας της πανδημίας, μέσω επιχορήγησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από το ειδικό αποθεματικό που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών.

Ενίσχυση περίπου 102.000 επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα, με ποσό συνολικού ύψους 258 εκατ. ευρώ, μέσω των 7 κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Έκτακτες επιχορηγήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΕΛΓΑ από το Υπουργείο Οικονομικών, για αγρότες που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Ρύθμιση για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στη γεωργία για το 2022.

Ήδη, στις 31.8.2022, πιστώθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων αγροτών ποσό ύψους 72 εκατ. ευρώ, το οποίο είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο.

Επιδότηση ύψους 60 εκατ. ευρώ στους αγρότες για το αυξημένο κόστος των λιπασμάτων και επιδότηση ύψους 89 εκατ. ευρώ στους κτηνοτρόφους για το αυξημένο κόστος των ζωοτροφών, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για την άμεση, πρόσθετη στήριξη των αγροτών έναντι των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης.

4ος Πυλώνας: Δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στο πλαίσιο του Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχουν ήδη δρομολογηθεί οι ακόλουθες δράσεις που αφορούν τον πρωτογενή τομέα:

1η Δράση: Οικονομικός μετασχηματισμός του γεωργικού τομέα.

Περιλαμβάνει 5 επιμέρους προγράμματα ενισχύσεων, με συνολικό Προϋπολογισμό 510 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης:

Α) Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων.

Β) Πράσινος αγροτουρισμός.

Γ) Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα.

Δ) Αναδιάρθρωση καλλιεργειών.

Ε) Γενετική βελτίωση ζώων.

Τα τρία πρώτα προγράμματα έχουν ήδη «τρέξει», προσελκύοντας σημαντικό ενδιαφέρον, ενώ τα άλλα δύο ενεργοποιούνται άμεσα.

2η Δράση: Ανάπτυξη της Υδατοκαλλιέργειας.

Το Πρόγραμμα Ενίσχυση Υδατοκαλλιεργειών, με συνολικό Προϋπολογισμό 35 εκατ. ευρώ, αποσκοπεί στην υλοποίηση 8 καθεστώτων ενίσχυσης που θα προωθήσουν την ανάπτυξη του κλάδου στην Ελλάδα.

Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει την ερχόμενη εβδομάδα.

3η Δράση: Ψηφιακός Μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα.

Έχουν ενταχθεί δυο έργα:

Α) Ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα, προϋπολογισμού 36,7 εκατ. ευρώ.

Β) Εξωστρεφής γεωργία, προϋπολογισμού 19,7 εκατ. ευρώ.

Επιπροσθέτως, μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σχεδιάζεται η υλοποίηση ενός τεράστιου προγράμματος επενδύσεων εγγειοβελτιωτικών έργων, που περιλαμβάνει έργα φραγμάτων νερού και δικτύων άρδευσης – μεταξύ άλλων, και για την περιοχή της Φθιώτιδας».

Γιάν. Οικονόμου: Κομβικός ο ρόλος της Νέας ΠΕΛ

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και βουλευτής Φθιώτιδας, Γιάννης Οικονόμου,  στον χαιρετισμό του σήμερα στη Λαμία τόνισε:

«Η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας επέστρεψε μετά από χρόνια απουσίας, στα οποία μαράζωνε στην απραξία, έχοντας απολέσει την εικόνα προόδου και ανάπτυξης των περασμένων δεκαετιών.

Η επιστροφή της επιχειρεί να καταστήσει και πάλι τη Λαμία και τη Φθιώτιδα εκθεσιακό σημείο αναφοράς για όλη την Ελλάδα, μετουσιώνοντας σε πράξη τη δέσμευση της Κυβέρνησης, για την οποία αποτελεί κεντρική πολιτική η ανάπτυξη να μεταφράζεται προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Ο κ. Οικονόμου, ανέφερε στο χαιρετισμό του στα εγκαίνια, όπου ο Αγιασμός τελέστηκε από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδας, κ. Συμεών:

«Για όλους εμάς που μεγαλώσαμε στη Λαμία και τη Φθιώτιδα, η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας ήταν και είναι πολλά παραπάνω από μία Έκθεση. Ηταν σημείο αναφοράς. Είναι αναμνήσεις συνδεδεμένες με πρόοδο και ανάπτυξη, αναπόσπαστο κομμάτι, αυτού που μπορούμε να αποκαλούμε brand name Φθιώτιδα. 

Η ανάπτυξη είναι προτεραιότητα της Κυβέρνησης και απαίτηση της κοινωνίας για να διασφαλίσουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Η Φθιώτιδα έχει πληγεί από το Δημογραφικό και η ανάπτυξη μπορεί να συνεισφέρει σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι πανάκεια όμως. Χρειάζεται βεντάλια πολιτικών για να αναστραφεί η εικόνα.

Η Φθιώτιδα χρειάζεται ένα τοπικό ολιστικό σχέδιο, που θα καλύπτει κάθε πλευρά της τοπικής ζωής σε όλο το Νομό. Ένα σχέδιο με ορίζοντα μια γενιά, στο οποίο θα δεσμευτούν όλοι οι τοπικοί παράγοντες και θα το υπηρετήσουν πιστά σε βάθος χρόνου. Το έργο της Νέας ΠΕΛ έχει τεράστιο ρόλο, κομβικό και συμβολικό στο σχέδιο αυτό. Αποτελεί για όλους μας το μεγάλο στοίχημα για την επόμενη μέρα.

Το έργο έχει ξεκινήσει και η πρώτη φάση, ήδη, υλοποιείται.  Στόχος είναι η δημιουργία ενός κορυφαίου αναπτυξιακού πυλώνα. Χρειάστηκε μεγάλη συλλογική προσπάθεια για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Τα πράγματα δεν ήταν απλά. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος μέσα από άγονες περιπλανήσεις και μοναχικές στρατηγικές μέχρι να συνειδητοποιήσουμε ότι μόνο συλλογικά και συντεταγμένα  θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε μπροστά. Αξίζουν συγχαρητήρια στο Δήμο Λαμιέων, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και στο Επιμελητήριο Φθιώτιδας για τη δουλειά και την πρόοδο που έχει συντελεσθεί.  Μιλάμε για ένα έργο που ξεπερνά σε προϋπολογισμό τα 47 εκατ. ευρώ.

Με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και από το  ΥΜΕΠΕΡΑΑ που μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου θα προχωρήσει σε ένταξη ύψους 12 εκ. ευρώ περίπου.

Η Κυβέρνηση έμπρακτα εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιηθεί στον τόπο μας ένα μεγάλο, εμβληματικό έργο πνοής.

Το έργο αυτό μπορεί να αποτελέσει αλλαγή υποδείγματος για την Πατρίδα μας. Όμως επειδή τέτοια έργα, ούτε σχεδιάζονται, ούτε και χρηματοδοτούνται κάθε μέρα, χρειάζεται μεγάλος σεβασμός και προσήλωση στην ολοκλήρωση αλλά και στην λειτουργία του.

Ένα στοίχημα είναι το έργο να γίνει και εδώ μπορούμε πλέον βάσιμα να είμαστε αισιόδοξοι. Ένα δεύτερο εξίσου σημαντικό ίσως και σημαντικότερο είναι να ανταποκριθεί στις προσδοκίες μας για τα οφέλη που αναμένουμε ως Λαμία για τις επόμενες δεκαετίες από αυτό. Σε ένα τόσο εμβληματικό έργο ο στόχος μας πρέπει να είναι πως θα προσελκύσουμε σε διαρκή βάση δραστηριότητες εκτός Λαμίας και να αποφύγουμε τη μεταφορά δραστηριοτήτων από το κέντρο ή άλλα σημεία  της πόλης στις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της νέας ΠΕΛ…».

***  Σύντομοι χαιρετισμοί ακολούθησαν από τον Δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, τον Περιφερειάρχη Στερεάς  Φάνη Σπανό, τον Δήμαρχο Λαμιέων Θύμιο Καραΐσκο, τον Πρόεδρο της ΠΕΔ, Νίκο Σουλιώτη, τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, Παναγιώτη Αγνιάδη και τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, Θανάση Κυρίτση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου στις 22:00 στον χώρο της ΠΕΛ

Μεγάλη Συναυλία του Stavento, ο οποίος σκοπεύει να μας ξεσηκώσει με νέες και παλιές επιτυχίες. Μαζί του, η Ιόλη Πενταρά.

Προπώληση & Διάθεση Εισιτηρίων στη Πλατεία Πάρκου και στην είσοδο της ΠΕΛ.

Εισιτήριο Εισόδου: 14€, Προπώληση: 12€, Παιδιά Δημοτικού: 8€ (Απαραίτητη η παρουσία συνοδού)

Παρασκευή 23 Σεπτέμβρη στις 13:30 στον χώρο Μαγειρικής της Έκθεσης, κτίριο Γ’

Ένα γαστρονομικό happening με σεφ και μάγειρες από τους Δήμους της Στερεάς Ελλάδας να ετοιμάζουν και να σερβίρουν παραδοσιακές Στερεοελλαδίτικες συνταγές.

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου, 19:00 – 20:00 στον χώρο Μαγειρικής της Έκθεσης, κτίριο Γ’

Live Cooking: Ο Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας διοργανώνει εκδήλωση γαστρονομίας παρουσιάζοντάς μας τις τοπικές γεύσεις του Δήμου του.

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου, 20:00 – 21:00 στον χώρο Μαγειρικής της Έκθεσης, κτίριο Γ’

Live Cooking: Ο Δήμος Δομοκού διοργανώνει «μαγειρέματα» στο πλαίσιο της προώθησης των τοπικών του προϊόντων.

Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου, 10:30 – 20:30 στο συνεδριακό κέντρο, κτίριο Α’

Ημερίδα με θέμα «Ευκαιρίες και Προοπτικές του Αγροδιατροφικού Τομέα»

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Φθιώτιδας στο πλαίσιο της Έκθεσης «Lamia Expo» διοργανώνουν ενημερωτική Ημερίδα με τις παρακάτω ενότητες:

Ενότητα Α’: Νέα Αγροτική Πολιτική 2023 – 2027, την οποία θα παρουσιάσει ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων, Κώστας Μπαγινέτας

Ενότητα Β’: Επιδοτήσεις – Ψηφιακή Γεωργία – Περιβάλλον, την οποία θα παρουσιάσει ο Διευθυντής της Cognitera, Γιάννης Κουφουδάκης

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2023 -2027, την οποία θα παρουσιάσει ο Πρόεδρος Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Στερεάς Ελλάδας, Τάσος Βελισσαρίου

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ’: Αγροτικά Προϊόντα, Προώθηση – Εξαγωγές – Χρηματοδότηση, την οποία θα παρουσιάσει ο Διευθυντής Προγραμμάτων Κατάρτισης Νέα Γεωργία – Νέα Γενιά, Δημήτρης Βολουδάκης

***   Τις ενότητες τις πλαισιώνουν σημαντικές παρουσίες από το κλάδο του επιχειρείν, των οργανισμών, της εκπαίδευσης και των δημόσιων φορέων.

Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου, 19:00 – 20:00 στον χώρο Μαγειρικής της Έκθεσης, κτίριο Γ’

Live Cooking: Ο Δήμος Δομοκού σε μια δεύτερη συνάντηση με το κοινό της Στερεάς Ελλάδας, μας παρουσιάζει τη παραγωγική φυσιογνωμία του τόπου μέσα από ιδιαίτερες γεύσεις.

Σάββατο 24 Σεπτέμβρη, 20:00 – 21:00 στον χώρο Μαγειρικής της Έκθεσης, κτίριο Γ’

Live Cooking: Ο Δήμος Μακρακώμης μας συστήνεται με ένα ιδιαίτερο πιάτο και μας παρουσιάζει τα ιδιαίτερα προϊόντα της περιοχής του.

Κυριακή 25 Σεπτέμβρη, 19:30 – 20:30 στον χώρο Μαγειρικής της Έκθεσης, κτίριο Γ’

Live Cooking: Η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος με τον αδελφό Χερουβείμ της Ιεράς Μονής Αγίου Βλασίου Στυλίδος, θα παρουσιάσει γεύσεις ζαχαροπλαστικής και συγκεκριμένα θα ετοιμάσει τη πιο διαδεδομένη τούρτα του Μοναστηριού.

Δευτέρα 26 Σεπτέμβρη, 18:00 – 21:00 στο συνεδριακό κέντρο, κτίριο Α’

Εσπερίδα με θέμα «Ο Τουρισμός στην Στερεά Ελλάδα. Τα είδη & οι Προοπτικές»

Η εσπερίδα ολοκληρώνεται με τις ενότητες «Τα προγράμματα Leader του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης» και «Αθλητικός Τουρισμός στην Στερεά Ελλάδα».

***   Η Μητρόπολη Φθιώτιδας στο πλαίσιο της Έκθεσης «Lamia Expo» πρωτοστατεί και  παρουσιάζει τον Θρησκευτικό Τουρισμό στη Στερεά Ελλάδα.

Δευτέρα 26 Σεπτέμβρη, 22:00 στον χώρο της ΠΕΛ

Μια μουσική περιπλάνηση με παραδοσιακούς σκοπούς και τραγούδια της Στεριανής Ελλάδας, με τον Παναγιώτη Λάλεζα και τον Σταύρο Μπόνια.

Τους συνοδεύουν: Γιώργος Κωτσίνης – κλαρίνο, Θωμάς Κωνσταντίνου – λαούτο, Γιώργος Μαρινάκης – βιολί, Κώστας Μερετάκης – κρουστά, Γιώργος Κωτσίνης – μουσική επιμέλεια.

***   Προπώληση & Διάθεση Εισιτηρίων στη Πλατεία Πάρκου και στην είσοδο της ΠΕΛ. Εισιτήριο Εισόδου: 10€, Προπώληση: 8€, Παιδιά Δημοτικού: 5€ (Απαραίτητη η παρουσία συνοδού)

Τετάρτη 28 Σεπτέμβρη στις 20:00  Τελετή Λήξης,

Διανομή Επαίνων στους Συμμετέχοντες

Σχετικές αναρτήσεις

ΟΜΦΙΔΑΣ: Σπερχειός, πηγή ζωής, αλλά και κατάρας για τους ανθρώπους του κάμπου!

efthia

Ανακατασκευάζεται το ΤΕΠ του Νοσοκομείου Λαμίας

efthia

Τον έπιασαν μέσα στη χασισοφυτεία του στο Λιανοκλάδι

efthia
Φόρτωση....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο