Νέα προσπάθεια στη Στυλίδα, τη Δευτέρα, για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

share on:

Μετά από δύο αναβολές λόγω μη απαρτίας, μια νέα προσπάθεια θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα 8 Ιούλη, το μεσημέρι (12.00), για να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, στην αίθουσα του Δημαρχείου.

Στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν 12 θέματα που είναι:

Θέμα 1 : 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ.  έτους 2019
Θέμα 2 : Λήψη απόφασης για είσπραξη Γραμματίων Σύστασης Παρακαταθήκης Υπέρ Δήμου Στυλίδας από την Α.Α.Δ.Ε
Θέμα 3 : Απόδοση χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών Επιτροπών έτους 2019
Θέμα 4 : Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας «Δαπάνες καθαρισμού βλάστησης ιδιωτικών οικοπέδων » με ιδία μέσα του Δήμου
Θέμα 5 : Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας «Ξύλευση ψηλών δέντρων για μείωση κινδύνων πυρκαγιάς Δ.Ε. Εχιναίων – Πελασγίας » με ιδία μέσα του Δήμου
Θέμα 6 : Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας «Ξύλευση ψηλών δέντρων για μείωση κινδύνων πυρκαγιάς Δ.Ε. Στυλίδας» με ιδία μέσα του Δήμου
Θέμα 7 : Έγκριση τροποποίησης απόφασης υλοποίησης με ιδία μέσα του Υποέργου με τίτλο  «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Στυλίδας» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Στυλίδας» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ)5002232
Θέμα 8 : Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΔΕ ΕΧΙΝΑΙΩΝ»
Θέμα 9 : Παύση Εργασιών – Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου επί τεχνικού Προγράμματος Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας Οικονομικής Περιόδου έτους 2019
Θέμα 10 : 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και ετήσιου προγράμματος δράσης
Θέμα 11 : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»
Θέμα 12 : Έγκριση χορήγησης παράτασης του χρονοδιαγράμματος και γενικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΚ ΑΝΥΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΚ ΝΕΡΑΙΔΑΣ»

Αφήστε μια απάντηση