Πολιτική

Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα

     O βουλευτής Γιώργος Κοτρωνιάς μίλησε χθες στην ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση για το Σ/Ν του Υπουργείου Εσωτερικών «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους και λοιπές διατάξεις».

    Ακολουθεί η ομιλία  του βουλευτή:

«    …. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών καταδεικνύει με τον πλέον σαφή τρόπο την προσήλωση της κυβέρνησης στις αναγκαίες μεταρρυθμιστικές τομές στη δημόσια διοίκηση. Μεταρρυθμιστικές τομές οι οποίες θα είναι προς όφελος των πολιτών, καθώς μέσα από την σωστή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης ,οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στον πολίτη θα είναι κατά το μέγιστο αποτελεσματικές και ποιοτικές.

Το εν λόγω νομοσχέδιο καινοτομεί στην επιλογή διοικήσεων σε φορείς του δημοσίου τομέα, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα η επιλογή πλήρωσης θέσεων Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διοικητών, Διευθυνόντων και Εντεταλμένων Συμβούλων ανήκε στην εκάστοτε κυβέρνηση.  Πλέον  η διαδικασία αυτή θα υπάγεται στο ΑΣΕΠ, προσθέτοντας παραμέτρους αντικειμενικότητας, αξιοκρατίας, διαφάνειας και αποτελεσματικότητας.

Είναι αυτονόητο ότι για κάθε κομβική θέση διοίκησης φορέα του δημοσίου, θέλουμε ως πολίτες τον πιο ικανό. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν κινείται τον εν λόγω σχέδιο νόμου, ώστε να επιλέγονται στελέχη με ικανότητες και προσόντα.

Αυτή η επιλογή μπορεί να γίνει μόνο στο πλαίσιο της διαφάνειας και της αξιοκρατίας.

Ένα από τα ζητούμενα της δημόσιας διοίκησης είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του συστήματος και αυτό επιτυγχάνεται μέσα από διαδικασίες επιτάχυνσης, που έχουν προβλεφθεί στο εν λόγω νομοσχέδιο.

Επίσης ένα άλλο  πολύ σημαντικό ζητούμενο της εύρυθμης λειτουργίας των φορέων της δημόσιας διοίκησης αποτελεί η αξιολόγηση των διοικήσεων και η στοχοθεσία, όπου οι μεταρρυθμίσεις που φέρνει το νομοσχέδιο προς αυτόν τον τομέα θεωρώ πως είναι ιδιαίτερα καινοτόμες, εύστοχες και ριζοσπαστικές.

Είναι πλέον  επιτακτική η ανάγκη  δημιουργίας ενός σύγχρονου συστήματος διοίκησης που θα ανταποκρίνεται στις βουλές και στις προκλήσεις της κοινωνίας.

Το εν λόγω νομοσχέδιο κινείται σε δύο βασικούς άξονες.

Ο πρώτος έχει να κάνει όπως προείπα με τον τρόπο που επιλέγονται οι διοικήσεις των δημοσίων φορέων, όπου εντάσσεται και άλλη παράμετρος, αυτή της κατηγοριοποίησης ανάλογα με το εύρος και το είδος των αρμοδιοτήτων. Η λογική της κατηγοριοποίησης έγκειται στην άποψη πως θα πρέπει να είναι διαφορετική η διαδικασία για φορέα εθνικής εμβέλειας και διαφορετική για πιο περιορισμένης εμβέλειας φορείς, όπως είναι οι τοπικοί.

Όλοι οι υποψήφιοι για τις θέσεις θα πρέπει να κατέχουν υποχρεωτικά πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, ναι είναι πολύ καλοί γνώστες ξένης γλώσσας, να έχουν δεκαετή εργασιακή εμπειρία πλην των νοσοκομείων με λιγότερες των 400 κλινών όπου προαπαιτούμενη είναι οκταετής εμπειρία και πλην τον φορέων τοπικής εμβέλειας που απαιτείται εξαετής εμπειρία.

Στο πλαίσιο εναρμόνισης με τα διεθνή πρότυπα, εντάσσονται τα τεστ δεξιοτήτων στον δημόσιο τομέα. Πέραν των τυπικών προσόντων που είναι και προαπαιτούμενα για την πλήρωση μίας θέσης και που αναφέρονται αποκλειστικά στις γνώσεις, με τα τεστ δεξιοτήτων μπορούμε να συμπεράνουμε το πως συμπεριφέρονται οι έχοντες θέσεις ευθύνης σε συγκεκριμένες εργασιακές καταστάσεις. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα ανθρώπων σε θέσεις ευθύνης, που ενώ πληρούν τα τυπικά προσόντα, όταν μπαίνουν στην ουσία της αξιολόγησης και της επιλογής, γίνεται αντιληπτό ότι δεν έχουν τα ουσιαστικά προσόντα για την συγκεκριμένη θέση. Με όλα αυτά τα φίλτρα, καθώς και με τον κυρίαρχο ρόλο του ΑΣΕΠ στην όλη διαδικασία, είμαστε βέβαιοι πως σε θέσεις ευθύνης θα έχουμε πλέον ανθρώπους που πέραν των τυπικών θα έχουν και τα ουσιαστικά προσόντα.

Εντάσσεται στο σχέδιο νόμου η ενοποίηση προκηρύξεων, από την οποία θα προκύπτει μία δεξαμενή στελεχών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, όπου θα εφαρμόζονται τα κριτήρια,τα τεστ δεξιοτήτων και υπό τον απόλυτο έλεγχο του ΑΣΕΠ, θα προκύπτουν οι τρεις επικρατέστεροι για τις θέσεις ευθύνης.

Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με την αξιολόγηση αυτών των διοικήσεων. Κινούμενοι λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο θεσπίζονται μέσω του νομοσχεδίου ετήσια σχέδια δράσης για κάθε φορέα, που θα περιλαμβάνουν ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους, προγραμματισμό δράσεων, καινοτόμες δράσεις και ιδέες. Ο επικεφαλής θα υπογράφει συμβόλαιο απόδοσης, το οποίο θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του εποπτεύοντος Υπουργείου και θα αναφέρει την στοχοθεσία και τις δράσεις.

Οι διοικήσεις θα ελέγχονται σε ετήσια βάση για το κατά πόσο έχουν πετύχει τους στόχους. Στην περίπτωση επίτευξης των στόχων ανοίγει η δυνατότητα για οικονομικό μπόνους, ενώ στην περίπτωση μη επίτευξης στόχων ανοίγει η δυνατότητα αντικατάστασης του στελέχους. Η θητεία των Διοικήσεων αυξάνεται σε τέσσερα από τρία χρόνια που ήταν, ώστε να υπάρχει ικανός χρόνος για να ολοκληρωθεί το έργο.

Κλείνοντας, θεωρώ πως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έρχεται να διορθώσει τα κακώς κείμενα που χρονίζουν στην δημόσια διοίκηση. Στέλνει σαφές μήνυμα τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας ότι αλλάζουμε. Θέλουμε διοικήσεις ποιότητας, που θα έχουν προκύψει μέσα από αδιάβλητες διαδικασίες, διοικήσεις που θα βάζουν τον πήχη ψηλά και θα είναι αρωγοί του πολίτη.

Σχετικές αναρτήσεις

Όλα ανοιχτά στον ΣΥΡΙΖΑ

efthia

Συνάντηση Κοτρωνιά-Γεωργιάδη για το Νοσοκομείο Λαμίας

efthia

Συμβιβασμός στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ

efthia
Φόρτωση....