Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στην ΕΠΟ για την 3ετή ταυτότητα προπονητών

share on:

Η Διεύθυνση Στρατηγικής Ανάπτυξης της Ε.Π.Ο. άρχισε από τη Δευτέρα 12 Νοέμβρη τη διαδικασία έκδοσης ταυτοτήτων τριετίας προπονητών UEFA/Ε.Π.Ο. 2019-2021.

 

Δικαιολογητικά έκδοσης ταυτότητας τριετίας

 

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου
  2) Μια έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου
  3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  4) Φωτοτυπία διπλώματος προπονητή*
  5) Φωτοτυπία πιστοποιητικού παρακολούθησης των σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων**
  6) Βεβαίωση μέλους σε σύνδεσμο προπονητών (όπου υπάρχει)
  7) Καταβολή παραβόλου 200 €
  8) Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης (όσοι δεν έχουν ήδη αποστείλει)
  *** Εξαιρούνται οι προπονητές που παρακολούθησαν σχολή εξομοίωσης Ε.Π.Ο.
  *** Αφορά όσους ολοκλήρωσαν τα μαθήματα της σχολής έως τις 31.12.2017
   

Συλλογή και αποστολή δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι αφού συλλέξουν όλα τα δικαιολογητικά, οφείλουν να τα προσκομίσουν σε ηλεκτρονική μορφή στην οικεία Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, η οποία με τη σειρά της θα τα αποστέλλει με τον ίδιο τρόπο στο Τμήμα Εκπαίδευσης & Μητρώου Προπονητών ΕΠΟ (proponites@epo.gr).

***  Τα δικαιολογητικά θα είναι υποχρεωτικά σε μορφή pdf και η φωτογραφία σε jpg.

***  Δικαιολογητικά που θα αποστέλλονται σε έντυπη μορφή ή απευθείας από προπονητές στην Ε.Π.Ο. δε θα γίνονται δεκτά.

***  Διευκρινήσεις από τον  Χρήστο Ζιώγα (τηλ.: 2109306023).

Αφήστε μια απάντηση