Οικονομική Επιτροπή Λαμιέων το πρωί της Δευτέρας

share on:

Την ερχόμενη Δευτέρα 12 Νοέμβρη στις 10 το πρωί  θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Αναλυτικά:

Θέμα 1ο : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 43ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 2ο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ –ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 119/2015 (ΑΔΑ: 76Υ6ΩΛΚ-ΔΞΠ) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Θέμα 3ο : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  Ή ΜΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜ. ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΔΙΚΟΥΣ

Θέμα 4ο : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ   Ή ΜΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 35 ΣΤΡ. ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

Θέμα 5ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»ΠΡΟΫΠΟΛ. 74.000,00€

Θέμα 6ο : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  Ή ΜΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 55,3 ΣΤΡ. ΣΤΗΝ Τ.Κ. Ν.ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ
Θέμα 7ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ , ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ &  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ Τ.Κ. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ» ΠΡΟΫΠ. 120.000,00€

Θέμα 8ο : EΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ , ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ EΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ    ΛΑΜΙΑΣ» ΠΡΟΫΠ. 607.600,00€

Θέμα 9ο : EΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ , ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ : «ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ    ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»  ΠΡΟΫΠ. 410.634,44€

Θέμα 10ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 5Χ5» ΠΡΟΫΠΟΛ.  400.024,00€

Θέμα 11ο : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Θέμα 12ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Αφήστε μια απάντηση