Αυτοδιοίκηση

Οικονομική ζημία 1 εκ. ευρώ στο Δήμο Λοκρών το πρώτο 8μηνο του 2019

Από τη Δημοτική Αρχή Λοκρών δόθηκαν στη δημοσιότητα τα συνοπτικά τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου Λοκρών για την περίοδο 1.1.2019 – 31.8.2019  όπως προκύπτουν από τα επίσημα λογιστικά αρχεία  τα οποία μας παραδόθηκαν κατά την έναρξης της  νέας Δημοτικής Αρχής.

Αναλυτικά τα στοιχεία έχουν ως εξής:

 • Επί Στοιχείων Ισολογισμού

Ενεργητικό

 • Η αναπόσβεστη αξία παγίων & εξόδων εγκαταστάσεως (με ενσωματωμένες τις αποσβέσεις 1.1.2019-31.8.2019) ανέρχεται σε 057.807 ευρώ
 • Η αξία των τίτλων πάγιας επένδυσης ανέρχεται σε 133.832
 • Η ονομαστική αξία των απαιτήσεων από πελάτες ανέρχεται σε 17.574.155 ευρώ μείον την αξία των προβλέψεων για επισφάλειες ποσού 12.293.139 ευρώ, υπόλοιπο απαιτήσεων 5.281.015. Σημειώνεται ότι στο ποσό των 293.139 ευρώ δεν έχουν περιληφθεί και τυχόν πρόσθετες επισφάλειες της περιόδου 1.1.2019 31.8.2019 οι οποίες θα εκτιμηθούν κατά το κλείσιμο της χρήσης (31.12.2019)
 • Οι λοιπές απαιτήσεις ανέρχονται σε 108.671 ευρώ και αφορούν κυρίως ΦΠΑ που έχει πληρωθεί και απαιτήσεις από υπόλογους διαχειριστές.
 • Τα χρηματικά διαθέσιμα ανήλθαν σε 266.484 ευρώ

Παθητικό

 • Οι προβλέψεις του Δήμου ανήλθαν σε 219.976 ευρώ και αφορούν σε προβλέψεις αποζημιώσεις προσωπικού και προβλέψεις για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
 • Οι υποχρεώσεις σε δάνεια ανέρχονται σε 438.331,20 ευρώ
 • Οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές και πιστωτές ανέρχονται σε 1.745.620 ευρώ
 • Οι υποχρεώσεις προς Δ.Ο.Υ ανέρχονται σε 41.644 ευρώ
 • Οι υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία ανέρχονται σε 83.809 ευρώ

Συμπέρασμα Επί Στοιχείων Ισολογισμού

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το σύνολο των άμεσων βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων κατά την 31.08.2019 (πλην δανείων τραπεζών) ανέρχονται σε 1.871.073 ευρώ. Έναντι αυτών  τα ταμιακά διαθέσιμα του Δήμου κατά την 31.8.2019 ανέρχονταν σε 266.484 ευρώ.

Κατά συνέπεια προκύπτει άνοιγμα  ποσού 1.604.589 ευρώ.

Καθαρή θέση

 • Η καθαρή θέση του Δήμου (Απαιτήσεις Μείον Υποχρεώσεις) σύμφωνα με τους επίσημους ισολογισμούς του Δήμου ανήλθε κατά την 31.12.2011 στο ποσό των 913.331 ευρώ ενώ κατά την παράδοση στην νέα Δημοτική Αρχή την 31.8.2019 ανήλθες σε 26.315.169 ευρώ.
 • Κατά συνέπεια την περίοδο 31.12.2011 – 31.8.2019 η Καθαρή Θέση του Δήμου μειώθηκε κατά 8.598.162 ευρώ.
 • Επί στοιχείων Αποτελεσμάτων Περιόδου 1.1.2019 – 31.8.2019 & 1.1.2018-31.8.2018

Οργανικά Έσοδα & Έξοδα

 • Τα οργανικά έσοδα του Δήμου για την περίοδο 1.1.2019-31.8.2019 ανήλθαν σε 3.085.262 ευρώ έναντι 3.583.423 ευρώ της προηγούμενης περιόδου 1.12018-31.8.2018. Παρατηρούμε δηλαδή υστέρηση στα οργανικά έσοδα κατά 498.161 ευρώ, δηλαδή ποσοστό 14%.
 • Τα οργανικά έξοδα (χωρίς το έξοδο των αποσβέσεων) και οι αγορές αναλωσίμων και ανταλλακτικών του Δήμου για την περίοδο 1.1.2019-31.8.2019 ανήλθαν σε 4.496.567 ευρώ έναντι 3.631.000 ευρώ της προηγούμενης περιόδου 1.12018-31.8.2018. Παρατηρούμε δηλαδή αύξηση στα οργανικά έξοδα κατά 865.567 ευρώ, δηλαδή ποσοστό 24%.

Συμπέρασμα επί Οργανικού Αποτελέσματος

Κατά συνέπεια το οργανικό αποτέλεσμα (και χωρίς το έξοδο των αποσβέσεων) της περιόδου 1.12019-31.8.2019 ανήλθε σε ζημία 1.411.305 ευρώ και οφείλεται τόσο στην υστέρηση των εσόδων κατά 498.161 ευρώ όσο και στην σημαντική αύξηση των εξόδων κατά 865.567 ευρώ.

Ανόργανα Έσοδα & Έξοδα

 • Τα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα (έσοδα- έξοδα) του Δήμου για την περίοδο 1.1.2019 -31.8.2019 ανήλθαν σε 550.885 έναντι 503.155 ευρώ της προηγούμενης περιόδου 1.12018-31.8.2018. Σημειώνουμε ότι κατά την 31.8.2019 λογιστικοποιήθηκαν έσοδα ποσού 236.968 ευρώ τα οποία αφορούν διαγραφές υπολοίπων υποχρεώσεων και δεν αποτελούν πραγματικό ταμιακό έσοδο. Επίσης λογιστικοποιήθηκαν έξοδα που αφορούν διαγραφές απαιτήσεων ποσού 13.504 ευρώ .

Συμπέρασμα επί των Συνολικών Αποτελεσμάτων Περιόδου 1.1.2019-31.8.2019.

Το τελικό αποτέλεσμα (και χωρίς το έξοδο των αποσβέσεων)  της περιόδου 1.12019-31.8.2019 ανήλθε σε ζημία 860.420  ευρώ. Στην ζημία αυτή θα πρέπει να προστεθούν και τα μη ταμιακά ανόργανα έσοδα & έξοδα που λογιστικοποιήθηκαν την 31.8.2019 και αφορούν διαγραφές υπολοίπων (απαιτήσεων & υποχρεώσεων) με αποτέλεσμα  η πραγματική συνολική ζημία την 31.8.2019 να ανέρχεται σε 1.083.883 ευρώ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Σχετικές αναρτήσεις

Παραχωρείται οριστικά το στρατόπεδο Τσαλτάκη στον Δήμο Λαμιέων

efthia

Πεζόδρομος η παραλιακή οδός της Αγίας Μαρίνας μέχρι 30 Σεπτέμβρη

efthia

Έργα στο πάρκο του Λαού από τον Δήμο Στυλίδας

efthia
Φόρτωση....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο