Οι αποφάσεις του Συνδικάτου Μετάλλου Φθιώτιδας

share on:

Το Σαββάτο συνεδρίασε το Δ.Σ. του Συνδικάτου Μετάλλου με τα ακόλουθα θέματα:

  1. Εκτίμηση και προγραμματισμός δράσης μετά την αρνητική στάση της ΛΑΡΚΟ να μην παρουσιαστεί και να μην απαντήσει στην εξώδικη πρόσκληση του Συνδικάτο μας, για το σταματήμα της παράνομης και καταχρηστικής καταπάτησης των Τριετιών, την μη καταβολή των χρημάτων στις αναβαθμίσεις, την λήψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, την συνεχίσει του σκλαβοπάζαρου των εργολαβιών που καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες της επιχείρησης, στη συντήρηση, τον καθαρισμό και την φύλαξη.
  2. Παρουσίαση και λήψη απόφασης επί του Σχεδίου της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασής Εργασίας (Επ.Σ.Σ.Ε.) που διαμόρφωσε το Συνδικάτο μας.

Αποφασίσαμε:

  1. Δεν δεχόμαστε την ώρα που το Κράτος παρεμβαίνει μονομερώς και με αυστηρότητα  στους  μισθούς και τα δικαιώματα των εργαζομένων, την ίδια ώρα να αφήνει τους εργοδότες «να αλωνίζουν», να καταπατούν  ότι έχει απομείνει από τα δικαιώματα μας. Δεν δεχόμαστε δυο φορές, την στάση του Κράτους υπέρ των εργοδοτών ειδικά σε επιχειρήσεις  που εργοδότης είναι το ίδιο το Κράτος, μεγάλη ευθύνη έχουν οι Κυβερνήσεις που διορίζουν τις Διοικήσεις αυτών των επιχειρήσεων όπως είναι η ΛΑΡΚΟ και που συστηματικά καταπατούν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Από αυτήν την άποψη αποφασίσαμε να στείλουμε νέα  επιστολή στα αρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες καλώντας τους να πράξουν τα δέοντα άμεσα  για να σταματήσουν οι παρανομίες της  ΛΑΡΚΟ και όλοι θα κριθούν άμεσα και εκ του αποτελέσματος.
  2. Το Συνδικάτο μας διαμόρφωσε Σχέδιο Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασής Εργασίας (Επ.Σ.Σ.Ε.). Πήραμε την απόφαση να το παρουσιάσουμε και να το συζητήσουμε με όλους τους εργαζόμενους και με όλα τα Σωματεία της ΛΑΡΚΟ με στόχο να κουβεντιαστεί να διορθωθεί, να εμπλουτιστεί όπου χρειάζεται και να γίνει απόφαση διεκδίκησης όλων των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ μέσα από  ΓΣ. Το Συνδικάτο μας εδώ και χρόνια έχει εκτιμήσει πως κύρια «πηγή» της εργασιακής γαλέρας που ζούμε στην ΛΑΡΚΟ είναι η έλλειψη Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασής Εργασίας (Επ.Σ.Σ.Ε.). Αυτή η αδυναμία υπογραφής Επ.Σ.Σ.Ε. δίνει την  δυνατότητα στην κυβέρνηση και την κάθε διορισμένη Διοίκηση να καταπατά καθημερινά τα δικαιώματα των εργαζόμενων. Καιρός είναι να υπογράψουμε (Επ.Σ.Σ.Ε.)

Συνάδελφοι

Σας καλούμε το Σχέδιο της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασής Εργασίας (Επ.Σ.Σ.Ε.)να γίνει υπόθεση του καθενός ξεχωριστά και όλων μαζί. Η απόσπαση της υπογραφής της ΛΑΡΚΟ σε μια τέτοια (Επ.Σ.Σ.Ε.) είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να σταματήσει την παραπέρα καταπάτηση σταεναπομείναντα δικαιώματα μας, είναι ο μόνος δρόμος να ανακτήσουμε όλα αυτά που μας έχουν καταπατήσει.

Το Σχέδιο Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασής Εργασίας (Επ.Σ.Σ.Ε.) είναι στην διάθεση σας, ήδη το έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Εργατικού Κέντρου Λαμίας (ergatikokentrolamias.blogspot.com), το έχουμε δώσει σε όλα τα Σωματεία της ΛΑΡΚΟ, το έχουμε στείλει σε όλα τα ΜΜΕ και μόλις τυπωθεί  μέσα στην εβδομάδα θα το δώσουμε σε όλους τους εργαζόμενους.

 

Σχέδιο  Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασής Εργασίας

Στις 2/7/2018 εξαντλώντας από την πλευρά μας  την λογική του διαλόγου,  το Συνδικάτο μας είχε καλέσει εξωδικαστικά την υπό κρατικής ευθύνης ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΕ ΑΕ με στόχο  να συζητάγαμε την διευθέτηση επίλυσης προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στο εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ στην Λάρυμνα  μέσα από την καταπάτηση της Εργατικής Νομοθεσίας, των Δημοκρατικών Συνδικαλιστικών Δικαιωμάτων, τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας,  του Μεταλλευτικού Κανονισμού που έχουν καταγράψει οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Δυστυχώς η διορισμένη Διοίκηση της ΛΑΡΚΟ από την κυβέρνηση ούτε τίμησε ούτε  απάντησε στην πρόσκληση μας, όπως έχει κάνει άλλωστε και σε δεκάδες προηγούμενες προσκλήσεις  που δεν  ήταν με την μορφή εξώδικου, αποδεικνύοντας έτσι και την διάθεση που λέει ότι έχει ότι «θα διορθώσει αδικίες». Τέτοια λόγια άλλωστε ακούμε καθημερινά και από αυτούς που τους διόρισαν.

Μετά από αυτήν την στάση της ΛΑΡΚΟ εμείς θα προχωρήσουμε με όλα τα μέσα. Δεν δεχόμαστε την ώρα που το Κράτος παρεμβαίνει μονομερώς και με αυστηρότητα  στους  μισθούς και τα δικαιώματα των εργαζομένων, την ίδια ώρα να αφήνει τους εργοδότες «να αλωνίζουν», να καταπατούν  ότι έχει απομείνει από τα δικαιώματα μας. Δεν δεχόμαστε δυο φορές, την στάση του Κράτους υπέρ των εργοδοτών ειδικά σε επιχειρήσεις  που εργοδότης είναι το ίδιο το Κράτος. Μεγάλη ευθύνη έχουν οι Κυβερνήσεις που διορίζουν τις Διοικήσεις αυτών των επιχειρήσεων όπως είναι η ΛΑΡΚΟ και που συστηματικά καταπατούν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Από αυτήν την άποψη αποφασίσαμε να στείλουμε νέα  επιστολή στα αρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες καλώντας τους να πράξουν τα δέοντα άμεσα  για να σταματήσουν οι παρανομίες της  ΛΑΡΚΟ και όλοι θα κριθούν άμεσα και εκ του αποτελέσματος.

Συνάδελφοι,

Το Συνδικάτο μας διαμόρφωσε Σχέδιο  Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασής Εργασίας (Επ.Σ.Σ.Ε.). Πήραμε την απόφαση να το παρουσιάσουμε και να το συζητήσουμε με όλους τους εργαζόμενους και με όλα τα Σωματεία της ΛΑΡΚΟ με στόχο να κουβεντιαστεί να διορθωθεί, να εμπλουτιστεί όπου χρειάζεται και να γίνει απόφαση διεκδίκησης όλων των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ μέσα από  ΓΣ. Το Συνδικάτο μας εδώ και χρόνια έχει εκτιμήσει πως κύρια «πηγή» της εργασιακής γαλέρας που ζούμε στην ΛΑΡΚΟ είναι η έλλειψη Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασής Εργασίας (Επ.Σ.Σ.Ε.). Αυτή η αδυναμία υπογραφής Επ.Σ.Σ.Ε. δίνει την  δυνατότητα στην κυβέρνηση και την κάθε διορισμένη Διοίκηση να καταπατά καθημερινά τα δικαιώματα των εργαζόμενων. Καιρός είναι να υπογράψουμε (Επ.Σ.Σ.Ε.)

Σας καλούμε το Σχέδιο της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασής Εργασίας (Επ.Σ.Σ.Ε.)να γίνει υπόθεση του καθενός ξεχωριστά και όλων μαζί. Η απόσπαση της υπογραφής της ΛΑΡΚΟ σε μια τέτοια (Επ.Σ.Σ.Ε.) είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να σταματήσει την παραπέρα καταπάτηση στα εναπομείναντα δικαιώματα μας, είναι ο μόνος δρόμος να ανακτήσουμε όλα αυτά που μας έχουν καταπατήσει.

Σας καλούμε να το κουβεντιάσετε στα ΔΣ, να το παρουσιάσετε στους εργαζόμενους να πάμε σε ΓΣ, να συντονιστούμε, να το παλέψουμε. Άλλος δρόμος κατά την γνώμη μας δεν υπάρχει.

Η Επιστολή-Ενημέρωση προς την Επιθεώρηση Μεταλλείων Νότιας Ελλάδας – Υπουργείο Εργασίας – Σώμα Επιθεωρήσεως Εργασίας  Λαμίας

 

            Στις 2/7/2018 εξαντλώντας από την πλευρά μας  την λογική του διαλόγου,  το Συνδικάτο μας είχε καλέσει εξωδικαστικά την υπό κρατικής ευθύνης ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΕ ΑΕ   με στόχο  να συζητάγαμε την διευθέτηση επίλυσης προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στο εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ στην Λάρυμνα  μέσα από την καταπάτηση της Εργατικής Νομοθεσίας, των Δημοκρατικών Συνδικαλιστικών Δικαιωμάτων, τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας,  του Μεταλλευτικού Κανονισμού.

Δυστυχώς η ΛΑΡΚΟ ούτε τίμησε ούτε  απάντησε στην πρόσκληση μας όπως έχει κάνει άλλωστε και σε δεκάδες προηγούμενες προσκλήσεις  που δεν  ήταν με την μορφή εξώδικου.

Μετά από αυτήν την στάση της ΛΑΡΚΟ εμείς θα προχωρήσουμε στον δικό μας δρόμο που θα αποφασίσουμε μέσα από Γενικές  Συνελεύσεις των εργαζομένων. Η  επιστολή που έχετε στα χέρια σας  όμως δεν έχει την πρόθεση ενημέρωσης  για το τι θα κάνουν οι εργαζόμενοι από εδώ και πέρα, θα ενημερωθούν όλοι μετά από τις Γ.Σ.

Βλέποντας από την πλευρά μας, ειδικά  μέσα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, ένα Κράτος αυστηρό προς τους εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, αυστηρό με ταξικό πρόσημο, να παρεμβαίνει μονομερώς στο εισόδημα των εργαζομένων, να τιμωρεί όποιους αδυνατούν να τηρούν τους κανόνες και τους νόμους, μας γεννιέται  η εξής  ποιο κάτω απορία:

Με ποιον τρόπο θα επέμβετε το ίδιο αποτελεσματικά από την δική σας πλευρά έτσι ώστε να συμμορφωθεί η  ΛΑΡΚΟ που άμεσα εργοδότης είναι το ίδιο το Κράτος;

Μην γνωρίζοντας τον τρόπο που θα ενεργήσετε σας καλούμε να πράξετε τα δέοντα.

Αφήστε μια απάντηση